Hiệp hội Bán hàng Đa cấp Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Hiệp hội bán hàng đa cấp Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của những người làm việc trong những doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

Hiệp hội mang tên giao dịch tiếng Anh là Vietnam Multi-Level Marketing Association, viết tắt là VMLMA.

Hiệp hội được xây dựng vào tháng 5 năm 2009 và lễ ra đời chính thức được tổ chức vào ngày 31 tháng 3 năm 2010 được tổ chức triển khai tại Khách sạn Sheraton, Thành Thị trấn Hà Nội. Hiệp hội được xây dựng nhằm mục đích quản trị, xu thế hoạt động tiêu khiển bán hàng đa cấp tại Việt Nam và tại những doanh nghiệp tham gia nghành này, đồng thời tạo một sân chơi lành mạnh cho những doanh nghiệp thành viên và cũng nhằm mục đích đảm vệ quyền hạn người tham gia và người tiêu tiêu dùng .

Điều lệ Hiệp hội được Bộ Nội vụ phê duyệt tại Quyết định 1363/QĐ-BNV ngày 02/10/2009
[1].

Trụ sở chính của Hiệp hội tại Tầng 3, số 100 Lò Đúc, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Văn phòng đại diện thay mặt Hiệp hội tại Tp. Hồ Chí Minh :

  • 7 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận

Hội viên chính thức[sửa|sửa mã nguồn]

Theo điều lệ VMLMA: "Hội viên của Hiệp hội phải là những tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp, đã đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp tại cơ quan nhà nước mang thẩm quyền và tán thành điều lệ của Hiệp hội đều mang thể được xác nhận là Hội viên chính thức của Hiệp hội." [2][3]

Hội viên link[sửa|sửa mã nguồn]

Theo điều lệ VMLMA: "Thành viên liên kết là những doanh nghiệp liên doanh hay 100% vốn nước ngoài (sau đây gọi chung là doanh nghiệp mang vốn đầu tư nước ngoài) hoạt động tại Việt Nam, mang đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện đăng ký gia nhập thì được Hiệp hội xem xét xác nhận là Hội viên liên kết."

Hội viên danh dự[sửa|sửa mã nguồn]

Theo điều lệ VMLMA: "Công dân, tổ chức Việt Nam ko mang điều kiện trở thành Hội viên chính thức hoặc liên kết của Hiệp hội mang tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của Hiệp hội, tán thành điều lệ Hiệp hội, được Đại hội toàn thể Hiệp hội hoặc Đại hội đại biểu toàn quốc hoặc Ban chấp hành Hiệp hội tôn vinh làm Hội viên danh dự."

Cho tới nay MLMA Việt Nam vẫn chưa mang hội viên danh dự .

Ban chấp hành[sửa|sửa mã nguồn]

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing