Hình chữ nhật là gì? Công thức tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

Trong cuộc sống thường ngày, việc tính diện tích hay chu vi hình chữ nhật là một việc rất thường gặp và thường xuyên được ứng dụng trong đời sống. Bài viết dưới đâyvới mục đích cung cấp đầy đủ những thông tin cơ bản về hình chữ nhật đến với quý phụ huynh và học sinh.

– Hình chữ nhật trong hình học Elucid là một hình tứ giác có bốn góc vuông. Với định nghĩa này, ta thấy hình chữ nhật là một tứ giác lồi có bốn góc vuông hay hình bình hành có một góc vuông.

– Hình chữ nhật có tên gọi như vậy vì có hình dáng giống chữ Nhật của Hán tự. Hình chữ nhật là tứ giác có ba góc vuông, là hình thang cân có một góc vuông, là hình bình hành có một góc vuông hoặc hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật.

– Ngoài ra, còn một số những định nghĩa khác liên quan về hình chữ nhật như:

+ Đường chéo hình chữ nhật: Là đường nối hai đỉnh đối diện nhau. Mỗi hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau. Đường chéo chia hình chữ nhật thành hai tam giác vuông bằng nhau. Hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Ta có công thức tính đường chéo hình chữ nhật:

c2=a2+b2

Trong đó: c là đường chéo hình tam giác vuông, a và b là cạnh bên của hình tam giác vuông.

+ Trục đối xứng hình chữ nhật được định nghĩa là một đường thẳng là trục đối xứng của một hình khi phép đối xứng trục qua đường thẳng đó và biến hình đó thành chính nó. Đối với hình chữ nhật thì trục đối xứng của hình chữ nhật là hai đường thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối diện của hình chữ nhật. Mỗi hình chữ nhật có hai trục đối xứng. Hai phần được chia ra bởi trục đối xứng thì như nhau.

+ Tâm đối xứng hình chữ nhật là một điểm tâm đối xứng của một hình nếu phép đối xứng tâm đó thành chính nó. Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình chữ nhật.

+ Đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật là đường tròn đi qua tất cả các đỉnh của hình chữu nhật được gọi là đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật. Mỗi hình chữ nhật có 1 đường tròn ngoại tiếp.

2. Đặc điểm hình chữ nhật

– Hình chữ nhật là hình có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Hình chữ nhật là hình có các cạnh đối song song và bằng nhau, các góc đối bằng nhau.

– Các đường chéo trong hình chữ nhật cắt nhau tạo thành 4 hình tam giác cân. Trong toán học tích phân, tích phân Riemann có thể được xem là một giới hạn của tổng số các diện tích của nhiều hình chữ nhật với chiều ngang cực nhỏ.