Đối tượng sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường

Hóa đơn là một loại chứng từ do người bán hàng hóa, thành phẩm, cung ứng nhà cung cấp,… Lập để ghi nhận những thông tin về việc bán hàng, phân phối nhà cung cấp. Lamketoan.vn cập nhật bài viết này nhằm san sẻ kinh nghiệm. Về việc nhận mặt, đối tượng sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường. Cũng như những thủ tục về thuế đối với loại hóa đơn này để độc giả là kế toán sẽ ko bị nhầm lẫn với những loại hóa đơn tài chính khác.

doi-tuong-su-dung-hoa-don-ban-hang-thong-thuong-2

1. Hóa đơn bán hàng thông thường là gì ?

Những doanh nghiệp sở hữu đặc trưng sản xuất kinh doanh thương nghiệp. Cũng như những giải pháp tính và nộp thuế trị giá ngày càng tăng khác nhau sẽ sử dụng những loại hóa đơn kinh tế tài chính khác nhau. Và ko phải người nào cũng biết được sự khác nhau này .

Sở hữu những loại hóa đơn tài chính hiện hành như:

– Hóa đơn trị giá ngày càng tăng ( hóa đơn GTGT )
– Hóa đơn bán hàng thông thường
– Những hóa đơn đặc trưng khác như vé tàu, vé xe, …

đối tượng sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường

Xem thêm:

Điểm quan yếu liên quan tới hóa đơn GTGT

Hóa đơn viết sai tên, liên hệ, mã số thuế xử lý thế nào

Hóa đơn bán hàng thông thường ( gọi tắt là hóa đơn thông thường hay hóa đơn trực tiếp ) là hóa đơn đỏ. Do chi cục Thuế cấp cho người nộp thuế kê khai. Và nộp thuế theo giải pháp trực tiếp hoặc bán hóa đơn lẻ cho người bán ko kinh doanh thương nghiệp hoặc kinh doanh thương nghiệp ko liên tục .
Và chỉ sở hữu hóa đơn được cấp bởi chi cục Thuế mới được xem là hóa đơn thông thường hợp pháp .

2. Quy định đối tượng người tiêu dùng sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường

doi-tuong-su-dung-hoa-don-ban-hang-thong-thuong-1

Hóa đơn thông thường được những đối tượng người tiêu tiêu dùng liệt kê sau xuất cho người tậu lúc người nộp thuế theo giải pháp trực tiếp .
– Tổ chức ( cá thể ) sản xuất kinh doanh thương nghiệp vận dụng tính và nộp thuế GTGT theo giải pháp trực tiếp .
– Tổ chức ( cá thể ) làm đại lý bán đúng giá sản phẩm & hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc thù quan yếu .
– Tổ chức ( cá thể ) làm đại lý bán đúng giá sản phẩm & hàng hóa chịu thuế GTGT, tính và nộp thuế GTGT theo chiêu thức trực tiếp .
– Những hộ kinh doanh thương nghiệp, sản xuất nộp thuế theo giải pháp trực tiếp, kinh doanh thương nghiệp ko tiếp tục .
– Tổ chức ( cá thể ) khai và tính thuế GTGT theo chiêu thức trực tiếp bán sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được coi như xuất khẩu .

3. Thủ tục về thuế lúc sử dụng hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa thông thường :

– Hóa đơn bán hàng trực tiếp ko phải kê khai thuế trị giá gia tăng. Như hóa đơn trị giá gia tăng (kê vào mẫu 01/GTGT). Mà phải kê khai vào mẫu 03/GTGT. Đối với trường hợp thuế GTGT tính trực tiếp trên trị giá gia tăng. Và mẫu 04/GTGT đối với trường hợp thuế GTGT tính trực tiếp trên doanh thu.

doi-tuong-su-dung-hoa-don-ban-hang-thong-thuong-3

– giá thành nguồn vào trên hóa đơn thông thường vẫn được trừ lúc tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu thỏa mãn nhu cầu đủ những điều kiện kèm theo là ngân sách phối hợp và hợp lý lúc tính thuế TNDN .
– Lúc tậu hóa đơn thông thường của cơ quan Thuế .

Người nộp thuế nộp bộ hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đề xuất tậu hóa đơn Tải về
+ Bản cam kết mẫu số CK01 / AC ( cam kết việc SXKD tương thích trên giấy phép ĐK kinh doanh thương nghiệp ) Tải về
+ Bản sao giấy phép ĐK kinh doanh thương nghiệp của doanh nghiệp
+ Mẫu 06 / GTGT vận dụng giải pháp tính thuế GTGT Tải về
Trường hợp đi tậu hóa đơn lần thứ 2 trở đi thì bộ hồ sơ chỉ cần đơn đề xuất tậu hóa đơn là đủ vì bộ hồ sơ lần trước cơ quan Thuế vẫn sẽ lưu giữ .
Tương tự, đối tượng người tiêu tiêu dùng sử dụng hóa đơn bán hàng thông thường là những tổ chức triển khai, cá thể thực thi SXKD kê khai và nộp thuế theo chiêu thức trực tiếp .

0
0
Bình chọn

Bình chọn

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing