Hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì?

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải thường xuyên sử dụng hóa đơn để lưu thông tin, đặc trưng là hóa đơn bán hàng. Tuy nhiên, ko phải người nào cũng nắm rõ về hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì? Sau đây, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Hóa đơn bán hàng là gì?

Hóa đơn bán hàng là hóa đơn bán sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất trong nước dành cho những tổ chức triển khai, cá thể khai thuế trị giá ngày càng tăng theo giải pháp trực tiếp .
Hóa đơn bán hàng sẽ được phát hành và sử dụng dưới những hình thức sau :

– Hóa đơn tự in là hóa đơn do những tổ chức triển khai kinh doanh thương nghiệp tự in ra trên những thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc những loại máy khác lúc bán sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất ;
Bạn đang đọc : Hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì ?

– Hóa đơn điện tử là tập hợp những thông điệp dữ liệu điện tử về bán sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, tích trữ và quản trị theo lao lý tại Luật trả tiền giao dịch điện tử và những văn bản hướng dẫn thi hành ;
– Hóa đơn đặt in là hóa đơn do những tổ chức triển khai kinh doanh thương nghiệp đặt in theo mẫu để sử dụng cho hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất, hoặc do cơ thuế quan đặt in theo mẫu để cấp, bán cho những tổ chức triển khai, cá thể .

Nội dung của hóa đơn bán hàng

Hóa đơn bán hàng phải sở hữu những nội dung cơ bản sau :
– Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên liên hóa đơn. Đối với hóa đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức triển khai đã nhận in hóa đơn ;
– Tên, liên hệ, mã số thuế của người bán ;
– Tên, liên hệ, mã số thuế của người tậu ;
– Tên, đơn vị chức năng tính, số lượng, đơn giá sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất ; thành tiền chưa sở hữu thuế trị giá ngày càng tăng, thuế suất thuế trị giá ngày càng tăng, số tiền thuế trị giá ngày càng tăng trong trường hợp là hóa đơn trị giá ngày càng tăng ;
– Tổng số tiền giao dịch trả tiền, chữ ký người tậu, chữ ký người bán, dấu người bán ( nếu sở hữu ) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn .

hoa don ban hang tieng anh la gi

Đối tượng được sử dụng hóa đơn bán hàng

Thông tư 119 / năm trước / TT-BTC lao lý hóa đơn bán hàng được tiêu dùng cho những đối tượng người tiêu dùng sau đây :
– Tổ chức, cá thể khai, tính thuế trị giá ngày càng tăng theo chiêu thức trực tiếp lúc bán sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất trong trong nước, xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được coi như xuất khẩu ( mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này ) .
– Tổ chức, cá thể trong khu phi thuế quan lúc bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng nhà sản xuất vào trong nước và lúc bán sản phẩm & hàng hóa, đáp ứng nhà sản xuất giữa những tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “ Dành cho tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan ” ( mẫu số 5.3 Phụ lục 5 phát hành kèm theo Thông tư này ) .
Ví dụ :

– Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế trị giá gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa sở hữu hoạt động bán hàng trong nước vừa sở hữu hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn trị giá gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và ko cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.

– Doanh nghiệp B là doanh nghiệp khai thuế trị giá gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa sở hữu hoạt động bán hàng trong nước vừa sở hữu hoạt động bán hàng cho tổ chức, tư nhân trong khu phi thuế quan. Doanh nghiệp B sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động bán hàng trong nước và cho hoạt động bán hàng vào khu phi thuế quan.

– Doanh nghiệp C là doanh nghiệp chế xuất bán hàng vào trong nước và bán hàng hóa ra quốc tế ( ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ) thì sử dụng hóa đơn bán hàng lúc bán vào trong nước, trên hóa đơn ghi rõ “ Dành cho tổ chức triển khai, cá thể trong khu phi thuế quan ” ; lúc bán hàng hóa ra quốc tế ( ngoài chủ quyền lãnh thổ Nước Ta ), doanh nghiệp C ko cần lập hóa đơn bán hàng .
– Doanh nghiệp D là doanh nghiệp khai thuế trị giá ngày càng tăng theo giải pháp trực tiếp, lúc bán sản phẩm & hàng hóa, nhà sản xuất trong nước, cho khu phi thuế quan, doanh nghiệp D sử dụng hóa đơn bán hàng. Lúc xuất hàng hóa ra quốc tế, doanh nghiệp D ko cần lập hóa đơn bán hàng .

Qua phân tích trên sở hữu thể thấy hóa đơn bán hàng là một loại giấy tờ được sử dụng phổ biến trong hoạt động tậu bán hàng hóa hiện nay. Vậy hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì?

Hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì?

Hóa đơn bán hàng tiếng Anh là marketing receipt .
Để Quý vị hiểu rõ hơn về khái niệm trên, chúng tôi xin đưa ra mẫu hóa đơn bán hàng bầng tiếng anh như sau :

Sales Receipt

Salesperson Date :
Xem thêm : Điều kiện sử dụng – Trang Tĩnh | https://bloghong.com
Customer Phone number :
Address :
City State ZIP

 

 

Quantity

Item/Description

Price/Unit

Total

Cash
Visa / MasterCard / American Express
Expires

Total Due

 

Trong đó:

– Saleperson đươc dịch sang tiếng Việt là người bán hàng ;
– Customer được dịch sang tiếng Việt là người tậu ;
– Quantity được dịch sang tiếng Việt là khối lượng hàng ;
– Item / Description được dịch sang tiếng Việt là miêu tả sản phẩm & hàng hóa ;

– Price được dịch sang tiếng Việt là giá thành ;

– Total được dịch sang tiếng Việt là tổng số tiền ;
– Cash được dịch sang tiếng Việt là tiền mặt ;

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về hóa đơn bán hàng tiếng Anh là gì? Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tổng đài 1900 6557 để được tương trợ nhanh chóng và xác thực nhất.

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing