Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn giá trị gia tăng – Học viện HYP Toàn cầu

Sự khác nhau giữa hóa đơn bán hàng và hóa đơn trị giá gia tăng

Hóa đơn bán hàng và hóa đơn trị giá gia tăng khác nhau như thế nào? Cách phân biệt hóa đơn bán hàng và hóa đơn GTGT – Cách kê khai thuế hóa đơn bán hàng, GTGT theo đúng quy định về hóa đơn mới nhất hiện hành. Kế toán HYP xin san sớt với những bạn bài viết sau đây:

Theo Khoản 1 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng nhà cung cấp như sau:

a) Hóa đơn trị giá gia tăng:Là loại hóa đơn dành cho những tổ chức khai, tính thuế trị giá gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong những hoạt động sau:

– Bán hàng hóa, đáp ứng nhà cung cấp trong trong nước ;
– Hoạt động vận tải đường bộ quốc tế ;
– Xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được coi như xuất khẩu ;

b) Hóa đơn bán hàng tiêu dùng cho những đối tượng sau đây:

– Tổ chức, cá thể khai, tính thuế trị giá gia tăng theo giải pháp trực tiếp lúc bán sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp trong trong nước, xuất vào khu phi thuế quan và những trường hợp được coi như xuất khẩu .

c) Hóa đơn khác gồm: tem; vé; thẻ; phiếu thu tiền bảo hiểm…

d) Phiếu thu tiền cước vận chuyển hàng ko; chứng từ thu cước phí vận tải quốc tế; chứng từ thu phí nhà cung cấp nhà băng…, hình thức và nội dung được lập theo thông lệ quốc tế và những quy định của pháp luật với liên quan.”

KẾT LUẬN:

– Hóa đơn GTGT: Sử dụng cho những DN kê khai thuế GTGT theo pp khấu trừ (DN được đặt in).

– Hóa đơn bán hàng: Sử dụng cho những DN kê khai thuế GTGT theo pp trực triếp (phải lên cơ thuế quan để tìm).

Cách phân biệt:

Hóa đơn GTGT

Hóa đơn bán  hàng

– Trên hóa đơn GTGT với dòng thuế suất – Trên hóa đơn ko với dòng thuế suất
– Trên hóa đơn GTGT với dấu tròn – Trên hóa đơn bán hàng với dậu mộc vuông hoặc dấu tròn

Chú ý:

– Nếu doanh nghiệp kê khai theo chiêu thức khấu trừ mà với hóa đơn nguồn vào là hóa đơn GTGT ( đủ điều kiện kèm theo khấu trừ ) thì được khấu trừ thuế GTGT. Nếu doanh nghiệp kê khai theo giải pháp khấu trừ mà với hóa đơn nguồn vào là hóa đơn bán hàng thì ko được khấu trừ thuế GTGT .
– Nếu doanh nghiệp kê khai theo giải pháp trực tiếp mà với hóa đơn nguồn vào là hóa đơn GTGT thì ko được khấu trừ thuế GTGT mà hạch toán vào nguyên giá của sản phẩm & hàng hóa, gia tài, ngân sách .
– Những doanh nghiệp kê khai thuế theo chiêu thức trực tiếp chỉ kê khai những hóa đơn bán hàng đầu ra ( nguồn vào ko phải kê khai )
Cập nhật thông tin những khóa học Kế toán tại đây .
Những khóa học và chương trình tặng thêm tháng 9, cụ thể xem tại đây

đăng ký

Học viện Kỹ năng và tiếng nói HYP

Điện thoại: 04.6260.3666 hoặc 0988.44.11.33

Facebook: HYP Việt Nam

—0O0—

Ko cần là người giỏi nhất, hãy là người dẫn đầu

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing