Hoàn thuế bán vào khu chế xuất

Hoàn thuế bán vào khu chế xuất. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại.

Hoàn thuế bán vào khu chế xuất. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại. 

Tóm tắt thắc mắc:

Tổ chức tôi tại Việt Nam với nhập khẩu ván gỗ sàn công nghiệp  của nước ngoài sau đó về xuất bán cho khu chế xuất. Theo quy định thì doanh nghiệp tôi ko phải nộp thuế nhập khẩu nhưng lúc làm thủ tục thì bên Thương chính hướng dẫn yêu cầu  Tổ chức tôi phải nộp thuế Xuất khẩu trước sau đó làm thủ tục hoàn thuế. Nhưng lúc xuất hàng vào khu chế xuất thì Chi cục Thương chính ở khu chế xuất lại thông tin ko được hoàn. Vậy Trạng sư cho tôi hỏi trong trường hợp này doanh nghiệp với được hoàn thuế ko?

Trạng sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi thắc mắc của mình tới Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Tổ chức LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Tổ chức LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra ý kiến tư vấn của mình như sau:

1. Hạ tầng pháp lý : Thông tư 128 / 2013 / NĐ-CP 2. Nội dung tư vấn : Căn cứ pháp luật tại Khoản 8, Điều 112, Thông tư 128 / 2013 / TT-BTC lao lý :

" Hàng hoá Nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng quốc tế hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan ( để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc Xuất khẩu ra quốc tế ; trừ trường hợp xuất vào Khu kinh tế tài chính thương nghiệp đặc thù quan yếu, khu thương nghiệp – công nghiệp và những khu vực kinh tế tài chính khác thực thi theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính ) được xét hoàn trả thuế NK đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tiễn tái xuất và ko phải nộp thuế Xuất khẩu ”.

Theo đó, nếu Tổ chức bạn nhập khẩu hàng về Nước Ta sau đó tái xuất trả lại chủ hàng quốc tế hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan ( để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra quốc tế ), thì được xét hoàn, ko thu thuế nhập nếu đáp ứng đối tượng, điều kiện kèm theo pháp luật tại Khoản 8, Điều 112, Thông tư 128 / 2013 / NĐ-CP và hồ sơ pháp luật tại Điều 120, Thông tư 128 / 2013 / NĐ-CP .

Xem thêm: Cách tính số tiền được hoàn và thủ tục hoàn thuế thu nhập tư nhân (TNCN)

"Điều 120. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào vào khu phi thuế quan

1. Công văn nhu yếu xét hoàn thuế, ko thu thuế, trong đó nêu rõ số tiền thuế, chứng từ nộp thuế ( số … ngày … tháng …. năm … ), nguyên do, tờ khai thương chính ( ghi rõ số lượng, chủng loại, trị giá … của hàng hoá tái xuất ) ; trường hợp với nhiều loại hàng hoá, thuộc nhiều tờ khai thương chính khác nhau thì phải liệt kê những tờ khai thương chính : nộp 01 bản chính ;

2. Văn bản thỏa thuận trả lại hàng hoá cho phía nước ngoài (đối với trường hợp trả lại hàng hóa cho phía nước ngoài) hoặc hợp đồng xuất khẩu (đối với trường hợp xuất khẩu hàng hóa sang nước thứ ba, hoặc tái xuất vào vào khu phi thuế quan); ghi rõ lý do, số lượng, chất lượng, chủng loại và xuất xứ của hàng hoá: nộp 01 bản chụp.

3. Tờ khai thương chính hàng hoá xuất khẩu với ghi rõ hiệu quả kiểm hoá trong đó với ghi rõ số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hoá xuất khẩu và hàng hoá xuất khẩu là theo bộ hồ sơ hàng hoá nhập khẩu nào : nộp 01 bản chính, hồ sơ thương chính của lô hàng xuất khẩu : xuất trình bản chính để so sánh ( vận dụng so với trường hợp nơi làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá khác nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá ) ; những sách vở khác chứng tỏ hàng thực xuất theo hướng dẫn tại Điều 30 Thông tư này : nộp 01 bản chụp ; Trường hợp hàng hoá nhập khẩu trước kia đã được vận dụng hình thức miễn rà soát thực tiễn hàng hoá thì cơ quan thương chính so sánh tác dụng kiểm hoá hàng hoá thực xuất với hồ sơ lô hàng nhập khẩu để xác nhận hàng hoá tái xuất khẩu với đúng là lô hàng đã nhập khẩu trước đó hay ko.

hoan-thue-ban-vao-khu-che-xuat.

>>> Trạng sư tư vấn pháp luật thuế qua tổng đài: 1900.6568

4. Tờ khai thương chính hàng hoá nhập khẩu và hồ sơ thương chính của lô hàng nhập khẩu : nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính để so sánh. 5. Hóa đơn trị giá ngày càng tăng : nộp 01 bản chụp ; 6. Những loại sách vở hướng dẫn tại những điểm a. 4, a. 5, a. 11 khoản 1 Điều 117 Thông tư này. Trường hợp chưa giao dịch trả tiền thì ko phải phân phối chứng từ giao dịch trả tiền cho hàng hoá xuất khẩu. 7. Trường hợp hàng hoá đã nhập khẩu vào Nước Ta nhưng phải tái xuất khẩu vào khu phi thuế quan ( trừ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho ngoại quan thực thi nộp hồ sơ như khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều này ) ngoài những sách vở như nêu trên phải với thêm : a ) Kết quả báo cáo giải trình nhập – xuất – tồn hướng dẫn tại khoản 10 Điều 48 Thông tư này : nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính để so sánh ; b ) Tờ khai xuất khẩu loại sản phẩm ra quốc tế của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan : 01 bản chụp với xác nhận sao y bản chính của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan ;

c) Bảng tổng hợp số lượng sản phẩm thực tế sử dụng trong khu phi thuế quan và số lượng hàng hóa thực tế xuất khẩu tiếp ra nước ngoài của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan đã được cơ quan thương chính quản lý xác nhận;

d ) Định mức sản xuất mẫu sản phẩm xuất khẩu và sử dụng trong khu phi thuế quan của doanh nghiệp trong khu phi thuế quan với xác nhận của cơ quan thương chính quản trị doanh nghiệp ( so với trường hợp doanh nghiệp khu phi thuế quan liên tục đưa loại sản phẩm tậu từ doanh nghiệp trong nước vào sản xuất, xuất khẩu hoặc sử dụng trong khu phi thuế quan ). 8. Hợp đồng tậu và bán và chứng từ khác chứng tỏ sản phẩm & hàng hóa xuất khẩu là sản phẩm & hàng hóa với nguồn gốc nhập khẩu ( vận dụng so với trường hợp người nhập khẩu ko phải là người xuất khẩu ) và sách vở khác chứng tỏ nguyên do nhu yếu hoàn thuế, ko thu thuế. "

Nếu trong trường hợp này nếu Chi cục Thương chính khu chế xuất ko xử lý cho doanh nghiệp bạn, Tổ chức bạn làm đơn đề xuất kiến nghị tới Cục Hải Quan cấp Tỉnh để được tư vấn vướng mắc.

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing