Hoàn tiền cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng trên VPBank – Mr.BANK

Khách hàng mở mới Thẻ tín dụng VPBank trong thời kì triển khai chương trình và thỏa điều kiện chi tiêu sẽ nhận được ưu đãi hoàn tiền theo từng nhóm thẻ như sau:

Nhóm 1:  Ứng dụng cho những dòng thẻ: (1)MasterCard MC2; (2)Shopee Platinum; (3)Super Shopee Platinum
– Thẻ tín dụng chính mở mới thành công từ thời kì triển khai chương trình và mang tổng chi tiêu hợp thức tối thiểu 1.000.000 vnđ  trong vòng 45 ngày kể từ ngày mở thẻ sẽ nhận được mức hoàn tiền là 300.000 vnđ 
– Số lượng Khách hàng được hoàn mỗi tháng là 2.500 khách hàng
– Đăng ký tham gia chương trình theo cú pháp: VPB COF gửi 8149 (1,000 VND/tin).

Nhóm 2 :  Ứng dụng cho những dòng thẻ (1).VPLady MasterCard. (2)StepUP MasterCard; (3)Platinum Cash Back;  (4)Platinum Travel Miles; (5)Signature Travel Miles
– Thẻ tín dụng chính mở mới thành công từ thời kì triển khai chương trình và mang tổng chi tiêu hợp thức tối thiểu 1.500.000 vnđ  trong vòng 45 ngày kể từ ngày mở thẻ sẽ nhận được mức hoàn tiền là 600.000 vnđ 
– Số lượng Khách hàng được hoàn mỗi tháng là 3.000 khách hàng
– Đăng ký tham gia chương trình theo cú pháp: VPB COF gửi 8149 (1,000 VND/tin).

ĐIỀU KIỆN CHI TIÊU HỢP LỆ
– Giao dịch hợp thức được tính vào Tổng chi tiêu hợp thức là những giao dịch tậu hàng hóa nhà cung cấp phục vụ mục đích tiêu sử dụng tư nhân hợp pháp tại ít nhất 3 đối tác online thuộc danh sách đối tác được quy định, bao gồm: Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, Be, Grab, Now, Baemin, Gojek, Traveloka, Agoda, Booking. 
– Giao dịch ko hợp thức bao gồm:
• Giao dịch trả tiền nhà cung cấp viễn thông (trả tiền tiền điện thoại, internet, truyền hình cáp…)
• Giao dịch hủy/ hoàn lại.
• Giao dịch nghi ngờ rút tiền mặt hoặc giao dịch gian lận.
• Giao dịch ko mang mục đích tiêu sử dụng hợp pháp.
– Tổng doanh số giao dịch chỉ tính giao dịch của thẻ chính (thẻ vật lý & thẻ phi vật lý).

ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH:
– Ứng dụng cho những khách hàng mở mới thẻ chính thứ nhất trong thời kì triển khai chương trình. 
– Ko vận dụng cho khách hàng đã mang thẻ tín dụng tại VPBank phát hành thêm thẻ tín dụng và ko vận dụng cho khách hàng mở lại hoặc thay thế thẻ.
– Thời kì thẻ phát hành thành công trên hệ thống sẽ được sử dụng để xác định khách hàng thỏa điều kiện sớm nhất của mỗi tháng. 
– Trường hợp mang nhiều hơn 1 khách hàng mang thời kì phát hành thẻ thành công trên hệ thống giống nhau, sẽ căn cứ theo tổng chi tiêu thực hiện thành công trong 45 ngày kể từ ngày mở thẻ. KH mang tổng chi tiêu to hơn sẽ được ưu tiên nhận ưu đãi hoàn tiền.
– Mỗi khách hàng (CIF) chỉ được nhận tối đa 1 lượt hoàn tiền từ chương trình.

CÁCH THỨC TRẢ THƯỞNG:

– Thời kì trả thưởng: Tối đa sau 80 ngày kể từ  ngày kết thúc chương trình.
– Phương thức trả thưởng: hoàn tiền vào tài khoản nhận hoàn tiền tài khách hàng. 

Quý khách mang thể tìm hiểu thêm về chương trình tại đây

 

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính