Cơ sở lý luận của quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (NGLL) là việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của HS về khoa học kỹ thuật, lao động công ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân văn, văn hóa văn nghệ, thẩm mỹ, thể dục thể thao, vui chơi tiêu khiển… để giúp những em hình thành và phát triển tư cách.

Co so ly luan cua quan ly hoat dong giao duc ngoai gio len lop

1. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

1.1. Hoạt động giáo dục

Hoạt động là sự tương tác giữa chủ thể và đối tượng, nhằm biến đổi đối tượng theo mục tiêu mà chủ thể đặt ra. Quá trình chủ thể tác động vào đối tượng nhằm tạo ra sản phẩm.

Hoạt động giáo dục là dưới tác động chủ đạo của thầy giáo, người học chủ động thực hiện hoạt động nhằm lĩnh hội tri thức khoa học, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo, phát triển trí tuệ, hình thành thế giới quan khoa học và phẩm chất, tư cách.

Luật Giáo dục năm 2005 đã ghi: “Hoạt động giáo dục phải được thực hiện theo nguyên lý học đi đôi với hành, giáo dục phối hợp với lao động gia công, lý luận gắn ngay tắp lự với thực tiễn, giáo dục nhà trường phối hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội”. Nguyên lý giáo dục là nguyên tắc chung, phương pháp tổng quát của hoạt động giáo dục. Cán bộ quản lý giáo dục tất cả những cấp đều phải vận hành hệ thống giáo dục theo nguyên lý này. Những chương trình bộ môn, kế hoạch dạy – học đều phải được xây dựng theo nguyên tắc chung đó.

Nội dung của nguyên lý này gồm bốn điểm quan yếu cần lưu ý:

– Học đi đôi với hành.

– Giáo dục phối hợp với lao động gia công.

– Lý luận gắn ngay tắp lự với thực tiễn.

Giáo dục nhà trường phối hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội. Học đi đôi với hành

Mục tiêu của học là để hành, để phát triển, để sống. “Hành” sở hữu nhiều nghĩa: từ lời nói trong

đối đáp, hành vi trong xử sự tới lao động để kiếm sống và tổng quát hơn, xa hơn là định ra lý tưởng để sống.

Chủ toạ Hồ Chí Minh thường nói học phải phối hợp với hành, chống lối học vẹt. Trong dịp nói chuyện với cán bộ giảng dạy và sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ngày 21-10-1964), Chưng nói: “Những cháu học trò ko nên học gạo, ko nên học vẹt…Học phải suy nghĩ, phải liên hệ với thực tế, phải sở hữu thí nghiệm và thực hiện. Học và hành phải phối hợp với nhau” [12,149]

Giáo dục phối hợp với lao động gia công là tư tưởng giáo dục của nhà trường tiên tiến

Học tập phối hợp với lao động gia công là hạt nhân của toàn bộ nguyên lý giáo dục. Mục tiêu tổng quát của giáo dục là phát triển toàn diện con người; và đối với xã hội, phát triển toàn diện con người để phát triển kinh tế – xã hội; đối với từng người để sở hữu năng lực nghề nghiệp, để sống và đóng góp cho gia đình, cho cùng đồng. Giáo dục làm phát triển tổng hợp năng lực vật chất và năng lực trí tuệ tồn tại trong thân thể và trong tư cách mỗi con người.

Tiên nhân ta sở hữu câu: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”, đó là một chân lý. Đạo đức và tay nghề là hai yêu cầu khôn cùng cơ bản mà giáo dục phải hình thành nên ở mỗi người.

Lý luận gắn ngay tắp lự với thực tiễn là một yêu cầu quan yếu đối với quá trình giáo dục và tập huấn trong nhà trường Việt Nam.

Lý luận được đúc kết từ thực tiễn và từ nghiên cứu khoa học thành những tri thức, quy luật. Trong lúc giảng dạy lý luận, thầy giáo thường xuyên liên hệ với thực tiễn sinh động của cuộc

sống, với những diễn biến sôi động hàng ngày, hàng giờ trong nước và trên thế giới, đây là những minh họa vô cùng quan yếu giúp cho học trò nắm vững lý luận và hiểu rõ thực tiễn. Học tập sở hữu liên hệ với thực tiễn làm cho lý luận ko còn khô khan, khó tiếp thu mà trở thành sinh động và trái lại, những sự kiện, hiện tượng thực tiễn được phân tích, được soi sáng bằng những lý luận khoa học vững chắc.

Giáo dục nhà trường phối hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Giáo dục là quá trình sở hữu nhiều lực lượng tham gia, trong đó sở hữu ba lực lượng quan yếu nhất: gia đình, nhà trường và những đoàn thể xã hội. Ba lực lượng giáo dục này đều sở hữu chung một mục tiêu là hình thành tư cách cho thế hệ trẻ.

Gia đình là nơi mang lại cho trẻ những bài học trước tiên và thường xuyên, liên tục từ lúc mới sinh tới tuổi trưởng thành, lời ru của mẹ, tình thương và tấm gương, lời khuyên bảo của ông bà, cha mẹ, anh chị,…Như vậy, giáo dục gia đình giữ một vị trí đặc trưng đối với sự hình thành và phát triển tư cách, nhất là giáo dục tính người, tình người từ tuổi thơ dại.

Về phần mình, những tổ chức xã hội như đoàn, hội, đội mà những em tham gia, cùng đồng mà những em sinh sống, câu lạc bộ, nơi vui chơi,…mà những em hay tới lui cũng sở hữu nội dung giáo dục với những hình thức riêng và cũng sở hữu tương tác đáng kể tới giáo dục thế hệ trẻ. Đó chính là nơi thể hiện kết quả giáo dục của gia đình và nhà trường, nhất là đối với nội dung giáo dục ý thức xã hội, xử sự xã hội, trách nhiệm xã hội,…cho thế hệ trẻ.

Mối liên hệ giữa nhà trường, gia đình, với những tổ chức xã hội và những cơ quan kinh tế, văn hóa đóng ở địa phương càng chặt chẽ, càng đem lại những thành công cho giáo dục, trong đó nhà trường phải chịu trách nhiệm chính trong sự phối hợp với tất cả những lực lượng giáo dục.

1.2. Khái niệm hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một hoạt động giáo dục được thực hiện một cách sở hữu mục tiêu, sở hữu kế hoạch, sở hữu tổ chức nhằm góp phần thực thi quá trình tập huấn học trò, đáp ứng những nhu cầu nhiều của đời sống xã hội.

Hoạt động này do nhà trường quản lý, tiến hành ngoài giờ dạy học trên lớp (theo chương trình, kế hoạch dạy học). Nó được tiến hành xen kẽ hoặc tiếp nối chương trình dạy học trong phạm

nhà trường hoặc trong đời sống xã hội, được diễn ra trong suốt niên học và cả thời kì nghỉ hè để khép kín quá trình giáo dục, làm cho quá trình đó sở hữu thể được thực hiện mọi nơi, mọi lúc.

Theo tác giả Đặng Vũ Hoạt: “hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là việc tổ chức giáo dục thông qua hoạt động thực tiễn của HS về khoa học kỹ thuật, lao động công ích, hoạt động xã hội, hoạt động nhân văn, văn hóa văn nghệ, thẩm mỹ, thể dục thể thao, vui chơi tiêu khiển… để giúp những em hình thành và phát triển tư cách” [8,16]

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT giúp những em HS sở hữu thời cơ tham gia những hoạt động thực tiễn. HS lúc được hoà mình vào đời sống xã hội sẽ sở hữu thêm những hiểu biết, học thêm được kinh nghiệm giao tiếp… để làm tăng thêm vốn sống của mình, để rèn luyện mình trở thành những người sở hữu tư cách.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sở hữu quan hệ chặt chẽ với những hoạt động dạy học và tạo điều kiện gắn lý thuyết với thực hiện, thống nhất giữa nhận thức với hành động góp phần quan yếu vào việc hình thành và phát triển những kỹ năng, tình cảm, niềm tin, tạo cơ sở cho việc phát triển tư cách toàn diện HS trong thời đoạn hiện nay.

1.3. Vị trí và vai trò của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

1.3.1. Vị trí

Quá trình dạy học và quá trình giáo dục là những phòng ban của quá trình sư phạm tổng thể. Trong quá trình dạy học, ngoài việc truyền thụ cho HS những tri thức khoa học cơ bản và sở hữu hệ thống còn phải luôn mang lại hiệu quả giáo dục tư cách cho những em. Trái lại, trong quá trình giáo dục, ngoài việc hình thành cho HS ý thức và niềm tin, về thái độ xử sự đúng đắn trong những quan hệ giao tiếp hàng ngày, về hành vi và kỹ năng hoạt động còn phải tạo cơ sở để HS bổ sung và hoàn thiện những tri thức đã học ở trên lớp. Quá trình dạy học giáo dục diễn ra ở hai hoạt động chủ yếu: Hoạt động dạy học trên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Vì thế, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là một phòng ban cấu thành trong hoạt động giáo dục.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là cầu nối tạo ra mối liên hệ hai chiều giữa nhà trường với xã hội. Thông qua hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp nhà trường sở hữu điều kiện phát huy vai trò tích cực của mình đối với cuộc sống. Mỗi địa phương trên địa bàn quận, huyện, thị xã đều sở hữu một hoặc nhiều trường THPT. Nhà trường thông qua những hoạt động ngoài giờ lên lớp như lao động xã hội, văn hoá, văn nghệ, lao động gia công… để phục vụ cuộc sống, xã hội, gắn nhà trường với địa phương.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là điều kiện và phương tiện để huy động sức mạnh cùng đồng cả về vật chất và ý thức nhằm xúc tiến sự phát triển của nhà trường và sự nghiệp giáo dục nói chung.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sở hữu vị trí quan yếu trong quá trình giáo dục học trò nói chung và càng quan yếu đối với học trò THPT, lứa tuổi đang tập làm người to. Ở lứa tuổi này, nét vượt trội về tính cách của những em là thiên hướng ham hoạt động, năng động, tự lập, ham hiểu biết. Những em mạnh dạn hơn, suy nghĩ táo tợn hơn, sở hữu những nhu cầu mới hơn, đặc trưng là nhu cầu về hoạt động. Mặc dù hoạt động học tập vẫn là chủ đạo, tune nội dung và tính chất hoạt động học tập ở lứa tuổi này khác rất nhiều so với những lứa tuổi trước. Nó đòi hỏi ở những em tính năng động và độc lập cao hơn, tư duy logic nhiều hơn.

Vì vậy, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đối với lứa tuổi học trò THPT sở hữu vị trí then chốt trong quá trình giáo dục, nhằm điều chỉnh, định hướng quá trình giáo dục toàn diện đạt hiệu quả.

1.3.2. Vai trò

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là sự tiếp nối hoạt động dạy-học. Do đó, tạo nên sự hài hoà, cân đối của quá trình sư phạm toàn diện, thống nhất nhằm “hiện thực hoá” mục tiêu của cấp học.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học trò bổ sung, củng cố và hoàn thiện những tri thức đã được học trên lớp (qua những hình thức sinh hoạt câu lạc bộ, tham quan, ngoại khoá, thi tìm hiểu,..). Giúp học trò biết vận dụng những tri thức đã học để giải quyết những vấn đề do thực tiễn đời sống đặt ra.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp giúp học trò hướng nhận thức, biết tự điều chỉnh hành vi đạo đức, lối sống cho ưng ý. Qua đó cũng làm giàu thêm những kinh nghiệm thực tế cho bản thân.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thu hút và phát huy được tiềm năng của những lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để tăng hiệu quả giáo dục HS. Song song cũng giúp những nhà giáo dục phát hiện được năng khiếu của HS, giúp những em phát triển năng khiếu, thị hiếu của bản thân trong học tập và cuộc sống.

hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phát huy cao độ tính chủ thể, tính chủ động, tích cực của HS, hạn chế tình trạng yếu kém đạo đức của HS. Dưới sự cố vấn, viện trợ của GV, HS cùng nhau tổ chức những hoạt động tập thể khác nhau trong đời sống hàng ngày ở trường, ngoài xã hội. hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp với nhiều hình thức phong phú nên lúc HS đầu tư thời kì vào những hoạt động hữu dụng sẽ giảm bớt thời kì tham gia vào những hoạt động ko lành mạnh, hạn chế nhóm tự phát, tránh tương tác xấu. Tham gia vào những hoạt động, những em HS yếu kém về đạo đức sở hữu nhiều thời cơ điều chỉnh nhận thức, hành động sai lệch của mình. Từ đó hình thành những kinh nghiệm giao ứng cứu xử sở hữu văn hóa, giúp cho việc hình thành và phát triển tư cách ở những em.

Vai trò quan yếu nhất của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là góp phần phát triển tâm sức, yếu tố nội lực tạo ra động cơ của sự phát triển tư cách, khai thác nguồn tài nguyên người. Đó là mục tiêu của cuộc cách mệnh giáo dục của nhân loại cũng như của dân tộc ta đang tiến hành.

Như vậy, với vị trí và vai trò quan yếu của mình, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực sự là một phòng ban cấu thành trong hệ thống những hoạt động giáo dục ở nhà trường THPT hiện nay. Thực hiện những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tích cực và hiệu quả sẽ góp phần vào việc gắn ngay tắp lự nhà trường với cuộc sống xã hội, thiết thực phục vụ sát những mục tiêu kinh tế-xã hội và quốc phòng thời đoạn CNH-HĐH giang san.

1.4. Mục tiêu của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tune tune với hoạt động dạy học trên lớp thì hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng góp phần ko nhỏ vào mục tiêu phát triển toàn diện cho học trò vì hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường trung học phổ thông sở hữu mục tiêu giúp cho học trò:

Tăng hiểu biết về những giá trị truyền thống của dân tộc, biết tiếp thu những giá trị tốt đẹp của nhân loại; củng cố mở rộng tri thức đã học trên lớp; sở hữu ý thức trách nhiệm với bản thân, gia đình, nhà trường và xã hội; sở hữu ý thức lựa sắm nghề nghiệp.

Củng cố vững chắc những kĩ năng cơ bản đã được rèn luyện từ trung học cơ sở để trên cơ sở đó tiếp tục hình thành và phát triển những năng lực chủ yếu như: năng lực tự hoàn thiện, năng lực thích ứng, năng lực giao tiếp, năng lực hoạt động chính trị-xã hội, năng lực tổ chức quản lý…

Với thái độ đúng đắn trước những vấn đề của cuộc sống, biết chịu trách nhiệm về hành vi của bản thân; đấu tranh tích cực với những biểu hiện sai trái của bản thân (để tự hoàn thiện mình) và của người khác; biết cảm thụ và kiểm tra loại đẹp trong cuộc sống

1.5. Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Trên cơ sở phối hợp giữa phương pháp giáo dục và phương pháp dạy học, song song cần sở hữu sự ưng ý giữa nội dung và hình thức nên sở hữu nhiều phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp như:

Phương pháp gợi mở, thảo luận: Phương pháp này nhằm tìm hiểu và đáp ứng nhu cầu của học trò, những em tự đề xuất những phương pháp sau đó thảo luận để tạo ra môi trường tiện lợi để chính bản thân sở hữu thể kiểm chứng được ý kiến của mình, sở hữu thời cơ làm quen với nhau, hiểu nhau và dễ hoà mình với tập thể.

Phương pháp giải quyết vấn đề: Thường vận dụng lúc học trò phải phân tích, xem xét và đề xuất những giải pháp trước một hiện tượng, sự việc phát sinh trong quá trình hoạt động. Giải quyết vấn đề giúp học trò sở hữu cách nhìn toàn diện hơn trước những hiện tượng, sự việc phát sinh trong hoạt động, trong cuộc sống hàng ngày. Để phương pháp này thành công thì vấn đề đưa ra phải sát với mục tiêu của hoạt động, kích thích học trò tích cực tìm tòi cách giải quyết. Đối với tập thể lớp, lúc giải quyết vấn đề phải coi trọng nguyên tắc tôn trọng và đồng đẳng, tránh gây ra căng thẳng ko sở hữu lợi cho việc giáo dục học trò.

Phương pháp đóng vai: Đóng vai rất sở hữu tác dụng trong việc phát triển “kỹ năng giao tiếp” của học trò. Đóng vai là phương pháp thực hiện của học trò trong một số tình huống xử sự cụ thể nào đó trên cơ sở óc tưởng tượng và ý nghĩa sáng tạo của những em. Nó mang tới cho học trò thời cơ thực tập kỹ năng trong một môi trường được đảm bảo. Đóng vai thường ko sở hữu kịch bản cho trước, mà học trò tự xây dựng trong quá trình hoạt động.

Phương pháp giao nhiệm vụ: Đây là phương pháp thường được tiêu dùng trong nhóm những phương pháp giáo dục. Giao nhiệm vụ là đặt học trò vào vị trí nhất định buộc những em phải thực hiện trách nhiệm cá nhân. Giao nhiệm vụ là tạo thời cơ để học trò thể hiện khả năng của mình, là dịp để những em được rèn luyện nhằm tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân. Trong việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giao nhiệm vụ cho hàng ngũ cán sự lớp sẽ tạo nên thế chủ động cho những em lúc điều hành hoạt động. Cán sự lớp sẽ chủ động hơn trong việc phân công nhiệm vụ cho từng tổ, nhóm, cá nhân với phương châm “lôi cuốn tất cả mọi thành viên của lớp” vào việc tổ chức thực hiện hoạt động. Vì thế, muốn giao nhiệm vụ sở hữu kết quả, thầy giáo cần tưởng tượng được những việc phải làm, gợi ý cho học trò và yêu cầu những em phải hoàn thành tốt. Lúc giao nhiệm vụ, nỗ lực đảm bảo ưng ý với đặc điểm lứa tuổi, với khả năng của những em. Ko yêu cầu quá mức gây lo lắng, hoang mang trong học trò.

Phương pháp diễn đàn: Diễn đàn là dịp để học trò được trình bày ý kiến của mình về một vấn đề nào đó sở hữu liên quan tới bản thân và tập thể những em. Vì vậy, diễn đàn như một sân chơi tạo thời cơ cho nhiều học trò sở hữu thể được tự do nêu lên những suy nghĩ của mình, được tranh luận một cách trực tiếp với đông đảo bạn bè.

Phương pháp trò chơi: Sử dụng trò chơi như một phương pháp tổ chức hoạt động giúp học trò sở hữu điều kiện thể hiện khả năng của mình trong một lĩnh vực nào đó của đời sống tập thể ở nhà trường cũng như ở cùng đồng. Trò chơi cũng là dịp để học trò tập xử lý những tình huống phát sinh trong cuộc sống đời thường, giúp những em sở hữu thêm kinh nghiệm sống.

Tham khảo: >> Cơ sở lý luận của giáo dục kỹ năng sống <<

2. Nội dung quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là quá trình người CBQL hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của nhà trường nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong toàn bộ quá trình quản lý nhà trường thì quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp của Hiệu trưởng là hoạt động ko thể thiếu và rất quan yếu. Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT bao gồm những nội dung sau:

2.1. Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Kế hoạch, đó là sự thống kê những công việc cụ thể cho một thời kì nhất định: một tuần, tháng, học kỳ, niên học, dịp hè. Việc xây dựng kế hoạch quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là khâu quan yếu nhất, được thực hiện trước tiên cho công việc quản lý. Lúc xây dựng kế hoạch, hiệu trưởng cần dựa vào những chỉ thị nhiệm vụ niên học, văn bản hướng dẫn, phân phối chương trình v.v…và căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường. Trong kế hoạch phải thể hiện rõ mục tiêu, thời kì thực hiện, người phụ trách, lực lượng tham gia, địa điểm, những điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch.

Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là trình tự những nội dung hoạt động, những hình thức tổ chức hoạt động được xếp đặt sắp xếp theo trật tự thời kì của niên học.

Trong kế hoạch cần tuyển lựa những hoạt động ưng ý, xác định chủ điểm cho từng thời kì. Phải sở hữu kế hoạch và lịch hoạt động cho toàn trường và từng khối lớp, cho từng thời kỳ, tiến tới ổn định thành nền nếp thường xuyên, liên tục.

Cán bộ quản lý những trường học cũng cần hướng dẫn người trực tiếp thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp lập kế hoạch cá nhân, định hướng cho những hoạt động của tuần, tháng. Từ kế hoạch cá nhân, triển khai kế hoạch cụ thể cho từng hoạt động (kế hoạch bài giảng), mục tiêu yêu cầu tăng dần, ưng ý theo từng khối lớp.

2.2. Tổ chức chỉ đạo thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Thành lập Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp gồm Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng, đại diện công đoàn, Bí thư đoàn trường, thầy giáo và đại diện Ban đại diện cha mẹ học trò.

Nhiệm vụ của Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sở hữu nhiệm vụ giúp hiệu trưởng xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm và chỉ đạo thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

Tổ chức những hoạt động to, qui mô trường và thực hiện sự phối hợp chặt chẽ với những tổ chức Đoàn và những lực lượng giáo dục khác ngoài nhà trường. Tổ chức hướng dẫn thầy giáo chủ nhiệm lớp, Đoàn thanh niên của lớp tiến hành hoạt động ở đơn vị mình sở hữu hiệu quả.

Giúp hiệu trưởng kiểm tra, kiểm tra những hoạt động.

Phối hợp những lực lượng trong và ngoài nhà trường

Những lực lượng trong nhà trường. Toàn thể cán bộ thầy giáo trong nhà trường đều sở hữu trách nhiệm thực hiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Ban chấp hành đoàn trường, chi đoàn học trò là tổ chức đại diện của học trò sở hữu nhiệm vụ tổ chức mọi hoạt động của HS dưới sự hướng dẫn của nhà trường và Đoàn TNCS HCM. Những thầy giáo chủ nhiệm cần biết rõ kế hoạch để phối hợp và tham gia quản lý.

Những lực lượng ngoài nhà trường. Nhà trường cần tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, những tổ chức quần chúng vào những hoạt động trên của HS. Những lực lượng này bao gồm: Hội phụ nữ, Mặt trận tổ quốc, Đoàn TNCS HCM địa phương.

Những ban ngành trên địa bàn: Ban văn hoá, Ban thương binh xã hội, Ban y tế chăm sóc sức khoẻ, Ban công an, những xí nghiệp, nhà máy.

Ban đại diện cha mẹ học trò sở hữu thể viện trợ cơ sở vật chất, tương trợ nhà trường đôn đốc hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, đặc trưng là hoạt động ngoài nhà trường nhất là trong thời kì HS nghỉ hè.

Chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Tổ chức những lực lượng theo dõi, giám sát những hoạt động xen kẽ trong chương trình học tập trên lớp: theo cơ chế trực tuần, trực nhật; cơ chế giám thị, cơ chế tự quản của những tổ chức học trò; theo hệ thống chủ nhiệm lớp và những thầy giáo chuyên trách; đội cờ đỏ, bảo vệ trường; lập bảng theo dõi thi đua.

Chỉ đạo những hoạt động theo chủ điểm:

Thường được tiến hành qua những phong trào thi đua kế tiếp nhau, khép kín những HĐ NGLL trong suốt niên học. Tuy nhiên, sở hữu tập trung cao điểm vào những ngày lễ kỉ niệm. Chính vì thế, việc chỉ đạo hoạt động này cần được thực hiện theo hướng xây dựng chuẩn mực, kiểm tra chung cho cả đợt thi đua và theo dõi kiểm tra tính điểm trong từng thời đoạn và cả đợt.

Vào những ngày cao điểm, ngày lễ chính sở hữu tổ chức những hoạt động đặc trưng cho ngày lễ hội. Mỗi hoạt động cụ thể đều sở hữu chuẩn mực kiểm tra riêng (tính điểm cụ thể, dựa trên cơ sở đó kiểm tra kết quả từng hoạt động: học tập, văn nghệ, thể thao, trò chơi, cắm trại,…sau đó tập hợp kết quả.

Tuỳ theo từng hoạt động mà sở hữu sự phân công, phân nhiệm và sở hữu ban chỉ đạo thích hợp.

2.3. Quản lý về kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện chương trình hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Trong hoạt động quản lý, kiểm tra là một chức năng rất quan yếu, giúp chủ thể quản lý sở hữu thông tin phản hồi từ đối tượng quản lý, nắm được diễn tiến công việc trong tổ chức, từ đó sở hữu những tác động quản lý thích hợp.

Việc kiểm tra, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch và kết quả hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp phải thường xuyên hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Việc kiểm tra kiểm tra phải dựa trên chương trình, kế hoạch đã định, phải sở hữu tiêu chí, chuẩn mực cụ thể cho từng loại hoạt động, sở hữu thể định tính, định lượng được hoặc được sự thừa nhận của tập thể, của xã hội trong những điều kiện cụ thể. Song song công việc kiểm tra, kiểm tra phải tiến hành phối hợp với sơ kết, tổng kết thi đua và rút bài học kinh nghiệm để những hoạt động sau được tốt hơn, hiệu quả hơn, học trò hứng thú tham gia hơn. Nếu sở hữu điều kiện, nên tổ chức rút kinh nghiệm sau mỗi hoạt động, kể cả hoạt động của lớp và hoạt động của toàn trường để những lần tiếp theo tổ chức tốt hơn, thành công hơn.

2.4. Bồi dưỡng hàng ngũ thầy giáo và Ban quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Bồi dưỡng những thành viên trong Ban quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp về năng lực tổ chức, quản lý những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp sở hữu nền nếp, chất lượng, thường xuyên liên tục. Song song bồi dưỡng cán bộ học trò nòng cốt của lớp nhằm phối hợp cùng thầy giáo chủ nhiệm hoàn thành tốt hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

2.5. Xây dựng điều kiện hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

Hiệu trưởng cũng cần để ý tới việc triển khai đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động. hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là hoạt động của người học, do đó việc đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động phải đạt được mục tiêu là tạo ra sự hứng thú, phát huy được tính tích cực trong hoạt động của người học; để người học thực sự là chủ thể của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Động viên mọi thành viên của Hội đồng tham gia những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Tổ chức tốt hàng ngũ thầy giáo chủ nhiệm chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở những lớp. Sử dụng thầy giáo sở hữu kinh nghiệm chỉ đạo hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp làm nòng cốt những hoạt động.

Với sự phối hợp với gia đình, những lực lượng ngoài nhà trường để phát huy những thế mạnh của họ.

Xây dựng quỹ hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất để tiến hành những hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: sân bãi, dụng cụ thể dục thể thao, nhạc cụ, phòng, sách tham khảo…

3. Tài liệu tham khảo

 1. Bộ GD&ĐT (2009), Tài liệu bồi dưỡng cán bộ quản lý, công chức quốc gia ngành giáo dục và tập huấn.
 2. Bộ GD&ĐT, Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, sách giáo khoa lớp 10, lớp 11, lớp 12, NXB GD, Hà Nội.
 1. Đặng Vũ Hoạt (1998), Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS, NXBGD.
 1. Nguyễn Hữu Hợp, Nguyễn Dục Quang đãng (1995), Công việc giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường tiểu học.
 1. Hồ Văn Liên (2006), Tài liệu bồi dưỡng thầy giáo nòng cột trường THPT.“Môn Hoạt động ngoài giờ”.
 2. Hồ Chí Minh (1977), Về vấn đề giáo dục, NXBGD.
 3. Hà Thế Ngữ, Đặng Vũ Hoạt (1988), “Giáo dục học” tập 1, NXBGD.
 4. Trần Thị Tuyết Oanh, “Giáo dục học” tập 1, NXB Đại học sư phạm.
 1. Võ Quang đãng Phúc (1992), Nói chuyện giáo dục thế giới đời xưa, Sở GD&ĐT TPHCM, Câu lạc bộ Quản lý giáo dục.
 2. Nguyễn Ngọc Quang đãng (1989), Những khái niệm cơ bản về lý luận quản lý giáo dục, trường Cán bộ quản lý giáo dục – Trung ương 1.
 3. Nguyễn Dục Quang đãng (2006), Tài liệu bồi dưỡng thầy giáo “HĐGD NGLL”.
 4. Ngô Đình Qua (2005), Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, Đại học sư phạm TP.HCM.
 5. Quốc hội nước Cùng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa, Luật Giáo dục (2005), NXB chính trị Quốc Gia. bloghong.com (1978), Giáo dục học tập 3, NXBGD.
 1. Hà Nhật Thăng (1998), Thực hiện tổ chức hoạt động giáo dục, NXBGD.
 2. Hà Nhật Thăng (1998), Giáo dục hệ thống giá trị đạo đức nhân văn, NXBGD.
 3. Hà Nhật Thăng, Đào Thanh Âm, Lịch sử giáo dục, NXBGD.
 4. Phan Vĩnh Thái, (2008), Những giải pháp quản lý thực hiện chương trình giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT Đại Từ- Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục.
 5. Trần Thị Minh Thi (2005), Thực trạng việc quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS bán công Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục.
 1. Thủ tướng chính phủ, Chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010, NXBGD.
 2. Nguyễn Thị Thuận (2009), Thực trạng và giải pháp quản lý hoạt động học ở trường Cao đẳng sư phạm trung ương Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc Sĩ Quản lý giáo dục.
 1. TS. Chu Bích Thu (2002), Tự điển tiếng Việt phổ thông, NXB TP HCM.
 2. Dương Thiệu Tống (2005), Thống kê ứng dụng trong nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Khoa học xã hội.
 3. Nguyễn Thị Hoàng Trâm (2003), Những giải pháp tăng chất lượng quản lý giáo dục ngoài giờ lên lớp của hiệu trưởng một số trường THPT phía Nam, Luận văn thạc sĩ Quản lý giáo dục.
 4. Trường CBQLGD TPHCM (2009), Kỷ yếu hội thảo khoa học “Công việc quản lý HĐGD NGLL ở trường phổ thông”.
 5. Trường CBQL GD và ĐT, Quản lý quốc gia về giáo dục và tập huấn, NXB Hà Nội 2002.
 6. Phạm Viết Vượng, Quản lý hành chính quốc gia và quản lý ngành giáo dục và tập huấn, NXB ĐHSP.

Nguồn: Tổng đài Tri thức Cùng đồng

Trả lời