Học vị tiếng Anh là gì? – Học hàm – học vị khác nhau thế nào?

Học vị tiếng Anh là gì?

Học vị là gì? Hệ thống học vị tại Việt Nam gồm những gì? Học vị và học hàm khác nhau thế nào? Hãy cùng bloghong.com tìm hiểu

1. Học vị là gì?

Học vị là văn bằng do một cơ sở giáo dục trong nước cấp lúc người học đã hoàn thành chương trình tập huấn.

=> Học vị là giấy chứng thực, chứng tỏ một người đã hoàn thành xong một chương trình tập huấn nhất định.

2. Hệ thống học vị tại Việt Nam

Học vị là gì?

Tại Việt Nam mang những học vị sau:

 • Học vị Cử nhân, Kỹ sư hoặc những chuyên ngành liên quan.
 • Học vị Thạc sĩ.
 • Học vị Tiến sĩ.
 • Học vị Tiến sĩ khoa học.

=> Học vị cao nhất tại Việt Nam là Tiến sĩ khoa học

Để đạt được học vị Tiến sĩ khoa học, người học cần đáp ứng được tất cả những tiêu chí của những cấp bậc trước đó. Cụ thể là tốt nghiệp Cử nhân, sau đó đăng ký học thêm cao học để tốt nghiệp Thạc sĩ và đăng ký tham gia nghiên cứu sinh, viết ít nhất 02 bài báo đăng trên tập san chuyên ngành để trở thành Tiến sĩ. Cuối cùng, Tiến sĩ cần tiếp tục nghiên cứu đề tài khoa học rộng hơn để được xác nhận là Tiến sĩ khoa học.

3. Học hàm, học vị tiếng Anh là gì?

3.1 Học vị tiếng Anh là gì?

Sau đây là những học vị trong tiếng Anh:

 • Ph.D (Physician of Philosophy): Tiến sỹ (những ngành nói chung)
 • M.D (Physician of Medication): Tiến sỹ y khoa
 • D.Sc. (Physician of Science): Tiến sỹ những ngành khoa học
 • DBA hoặc D.B.A (Physician of Enterprise Administration): Tiến sỹ quản trị kinh doanh
 • Put up-Doctoral Fellow: Nghiên cứu sinh hậu tiến sỹ
 • M.A (The Grasp of Artwork): Thạc sỹ khoa học xã hội
 • M.S., MSchoặc M.Si (The Grasp of Science): Thạc sỹ khoa học tự nhiên
 • MBA (The Grasp of Enterprise Administration): Thạc sỹ quản trị kinh doanh
 • MAcc, MAc, hoặc Macy (Grasp of Accountancy): Thạc sỹ kế toán
 • M.S.P.M. (The Grasp of Science in Challenge Administration): Thạc sỹ quản trị dự án
 • M.Econ (The Grasp of Economics) Thạc sỹ kinh tế học
 • M.Fin. (The Grasp of Finance): Thạc sỹ tài chính học
 • B.A., BA, A.B. hoặc AB (The Bachelor of Artwork): Cử nhân khoa học xã hội
 • Bc., B.S., BS, B.Sc. hoặc BSc (Bachelor of Science): Cử nhân khoa học tự nhiên
 • BBA (The Bachelor of Enterprise Administration): Cử nhân quản trị kinh doanh
 • BCA (The Bachelor of Commerce and Administration): Cử nhân thương nghiệp và quản trị
 • B.Acy. , B.Acc. hoặc B. Acct: (The Bachelor of Accountancy): Cử nhân kế toán
 • LLB, LL.B (The Bachelor of Legal guidelines): Cử nhân luật
 • BPAPM (The Bachelor of Public Affairs and Coverage Administration): Cử nhân ngành quản trị và chính sách công.

3.2 Học hàm tiếng Anh là gì?

Học hàm trong tiếng Anh là Tutorial rank

Sau đây là một số học hàm trong tiếng Anh:

 • Affiliate Professor (Assoc. Prof.): phó giáo sư
 • Professor: giáo sư

4. Phân biệt học hàm và học vị

HỌC VỊ

HỌC HÀM

Khái niệm

Là văn bằng do một cơ sở giáo dục hợp pháp trong hoặc ngoài nước cấp cho người tốt nghiệp một cấp học nhất định.

Là những chức danh trong hệ thống giáo dục và tập huấn được Hội đồng Chức danh Giáo sư Việt Nam hoặc cơ quan nước ngoài bổ nhiệm cho một người làm thuê tác giảng dạy hoặc nghiên cứu.

Bao gồm

(từ thấp tới cao)

– Tú tài: tốt nghiệp THPT;

– Cử nhân, Kỹ sư, Bác bỏ sỹ,…: tốt nghiệp Đại học;

– Thạc sĩ: tốt nghiệp cao học;

– Tiến sĩ: tốt nghiệp tiến sĩ;

– Tiến sĩ khoa học: nghiên cứu sinh hoặc thực tập sinh sau tiến sĩ.

– Phó giáo sư;

– Giáo sư.

Lương

– Trình độ tiến sĩ thì xếp bậc 3, hệ số lương 3.00 của ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003)

– Trình độ thạc sĩ thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2.67 của ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003)

– Trình độ đại học thì được xếp bậc 1, hệ số lương 2.34 của ngạch chuyên viên (mã ngạch 01.003)

– Trình độ cao đẳng thì được xếp bậc 2, hệ số lương 2.06 của ngạch cán sự (mã ngạch 01.004)

– Trình độ trung cấp thì được xếp bậc 1, hệ số lương 1.86 của ngạch cán sự (mã ngạch 01.004)

– Phó giáo sư (Nhóm A2.1): 4.4; 4.74; 5.08; 5.42; 5.76; 6.10; 6.44; 6.78; VK 5% (mã ngạch 15.110)

– Giáo sư (Nhóm A3.1): 6.2; 6.56; 6.92; 7.28; 7.64; 8.00; VK 5% (mã ngạch 15.109)

Để biết thêm những tiêu chí phân biệt khác, mời người mua tham khảo bài: Phân biệt Học hàm và Học vị

Trên đây bloghong.com đã trả lời câu hỏi Học vị là gì? Mời người mua tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của bloghong.com.

Những bài viết liên quan:

 • Mang buộc phải tiêm vắc xin Covid-19 ko?
 • Trước lúc tiêm vắc xin Covid 19 nên làm gì?
 • Sau lúc tiêm vắc xin covid 19 thì nên làm gì?
 • Lưu ý lúc tiêm Vaccine AstraZeneca

Leave a Reply