Học & Kiếm tiền: Nhận tiền mã hóa miễn phí bằng cách hoàn thành các khóa học & câu đố! (06-05-2022) | Binance Support

Thân gửi Cộng đồng Binance,

Binance rất vui mừng được thông báo, chúng tôi sẽ sớm ra mắt vòng thứ ba của "Tìm hiểu & Kiếm tiền" trên Binance, nơi người dùng có thể thu thập kiến thức về blockchain và kiếm tiền mã hóa bằng cách hoàn thành các khóa học và câu đố. 

Hãy theo dõi các dự án mới và cơ hội để kiếm thêm tiền mã hóa. 

Thông tin tham khảo thêm:

Điều khoản và Điều kiện:

 • Phần thưởng có giới hạn và được cung cấp trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước.

  Người dùng chỉ có thể nhận phần thưởng cho mỗi khóa học một lần sau khi hoàn thành bài kiểm tra.

 • Phần thưởng sẽ được phân bổ sau 48 giờ cho những người học đủ điều kiện và

  vượt qua bài kiểm tra

  . Người dùng có thể kiểm tra phần thưởng của mình tại Tài khoản >

  Trung tâm Phần thưởng

  .

 • Binance sẽ truất quyền tham gia của những giao dịch bị xem là giao dịch wash trade hoặc đăng ký tài khoản ồ ạt trái phép, tự giao dịch với bản thân hoặc có dấu hiệu thao túng thị trường.

 • Binance có toàn quyền hủy hoạt động này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

 • Chỉ người đăng ký tài khoản mới được sử dụng tài khoản Binance. Binance có toàn quyền tạm dừng, đóng băng hoặc hủy việc sử dụng tài khoản Binance do cá nhân khác không phải người đăng ký tài khoản thực hiện.

 • Binance có toàn quyền quyết định cuối cùng cho hoạt động này. Binance có toàn quyền tùy ý thay đổi hoặc sửa đổi những điều khoản này bất kỳ lúc nào.

 • Trong trường hợp có bất kỳ sự khác biệt nào giữa bản dịch và bản gốc tiếng Anh, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tiền mã hóa là hoạt động chịu rủi ro thị trường cao. Hãy luôn giao dịch một cách cẩn trọng. Binance sẽ không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại từ hoạt động giao dịch của bạn.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn!

Đội ngũ Binance

04/05/2022


 

Theo dõi chúng tôi trên: 

Binance có toàn quyền tùy ý chỉnh sửa, thay đổi hoặc hủy thông báo này bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước.