Đọc Hiểu & Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp – Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS)

Đọc, hiểu và phân tích tài chính với vai trò đặc thù quan yếu trong công việc quản lý tài chính doanh nghiệp. Nó là một tập hợp những phương pháp, dụng cụ cho phép thu thập và xử lý những thông tin khác nhau nhằm kiểm tra tình hình tài chính của một doanh nghiệp, kiểm tra rủi ro, chất lượng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp v.v.. Tuy nhiên, để với thể phân tích tốt tình hình tài chính của một doanh nghiệp, đòi hỏi người thực hiện phải với những kỹ năng chuyên sâu mang tính hệ thống và logic vô cùng đặc thù, những kỹ năng này phải được cập nhật và củng cố ko ngừng … điều này ko phải dễ dàng và ko phải ai cũng với thể làm được.

Làm sao với thể phân tích tài chính doanh nghiệp hiệu quả nhất?​

Tham gia khóa học Đọc Hiểu & Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp tại CED, học viên sẽ được cung cấp những tri thức chuyên sâu về phân tích tài chính cũng như những kinh nghiệm thực tế để giải quyết những vấn đề thường gặp trong phân tích báo cáo tài chính và sử dụng nhuần nhuyễn những kỹ thuật phân tích tài chính.

Banner khóa học đọc hiểu phân tích tài chính doanh nghiệp

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC KINH TẾ (CED)

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

 • Những người đang làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán tại những đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan…
 • Những chủ doanh nghiệp, đơn vị…
 • Người dùng sinh viên chuyên ngành Tài chính kế toán, tài chính công,…
 • Những cá nhân với nhu cầu bổ sung thêm tri thức và kỹ năng công việc liên quan tới Tài chính doanh nghiệp.

II. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Học về chuẩn mực kế toán để biết cách đọc báo cáo tài chính.
 • Hiểu biết sâu sắc những báo cáo tài chính.
 • Phân tích cụ thể và hiểu sâu sắc ý nghĩa của những hệ số tài chính.
 • Dự đoán tài chính.
 • Định giá đơn vị…

III. NỘI DUNG ĐÀO TẠO

1. MODULE: ĐỌC HIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

 • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu, giá thành
 • Doanh thu là gì? Những loại doanh thu?
 • Giá thành là gì? Những loại giá thành? Những khoản chi nào ko với thật?
 • Trật tự tính sổ trong kết quả kinh doanh
 • Lợi nhuận là gì?
 • Những chỉ tiêu kiểm tra lợi nhuận
 • Phân biệt doanh thu và thu tiền
 • Phân biệt giá thành và chi tiền
 • Phân biệt lợi nhuận và tiền mặt
 • Cách phân bổ lợi nhuận sau thuế

2. MODULE: ĐỌC HIỂU BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

 • Phân biệt ba hoạt động trong đơn vị: kinh doanh, đầu tư, tài chính.
 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động kinh doanh là gì? Những trường hợp làm tăng, giảm tiền tài hoạt động kinh doanh? Hoạt động kinh doanh với mang về tiền mặt cho đơn vị ko?
 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư là gì? Trường hợp nào làm tăng, giảm dòng tiền từ hoạt động đầu tư?
 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính là gì? Trường hợp nào làm tăng, giảm dòng tiền từ hoạt động
 tài chính?
 • Dòng tiền ròng rã của đơn vị là gì?
 • Dòng tiền hiện nay đơn vị với được là từ nguồn nào?

3. MODULE: ĐỌC HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – PHẦN NGUỒN VỐN

 • Những khoản nợ ngắn hạn
 • Vay từ trái phiếu
 • Vay và nợ thuê tài chính
 • Những khoản nợ vay khác
 • Những khoản vay nghi ngờ trên nguồn vốn
 • Vốn điều lệ, những trường hợp làm tăng vốn điều lệ
 • Cách ghi nhận thặng dư
 • Cổ phiếu quỹ là gì? Vì sao đơn vị tậu cổ phiếu quỹ?
 • Những thúc đẩy lúc tậu cổ phiếu quỹ tới cấu trúc vốn và tỷ số tài chính
 • Những quỹ? Và phân bổ vào những quỹ?
 • Lợi nhuận sau thuế
 • Kiểm tra khả năng chi trả cổ tức

4. MODULE: ĐỌC HIỂU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN – PHẦN TÀI SẢN

 • Tiền mặt và sự liên hệ với báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Đầu tư tài chính
 • Những khoản phải thu
 • Hàng tồn kho
 • Tài sản nhất mực
 • Cách ghi khấu hao
 • Bất động sản đầu tư
 • Cách ghi những khoản dự phòng: giảm giá chứng khoán, phải thu khó đòi, giảm giá hàng tồn kho, dự phòng đầu tư tài chính
 • Những khoản tài sản nghi ngờ

5. MODULE: ĐÁNH GIÁ SƠ LƯỢC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY

 • Kiểm tra tình hình doanh thu và lợi nhuận
 • Kiểm tra tình hình tạo ra tiền tài đơn vị
 • Kiểm tra tình hình tài sản và nguồn vốn
 • Một số tỷ số tài chính kiểm tra hiệu quả hoạt động kinh doanh: EPS, ROS, ROA, ROE

6. MODULE: THỰC HÀNH ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH SƠ BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Thực hiện trực tiếp trên số liệu báo cáo tài chính của những đơn vị niêm yết công bố trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

7. MODULE: PHÂN TÍCH CƠ CẤU CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Phân tích bảng cân đối kế toán
 • Phân tích báo cáo kết quả kinh doanh
 • Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ

8. MODULE: PHÂN TÍCH TỶ SỐ TÀI CHÍNH

 • Tỷ số tính sổ
 • Tỷ số hoạt động
 • Tỷ số đòn bẩy tài chính
 • Tỷ số sinh lời
 • Tỷ số giá thị trường

9. MODULE: PHÂN TÍCH DUPONT VÀ TÁC ĐỘNG CỦA ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH ĐẾN ROE

 • Phân tích Dupont
 • Phân tích tác động của đòn bẩy tài chính tới ROE

10. MODULE: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ DỰ TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

 • Cơ sở để dự đoán kinh doanh: dự đoán doanh thu, giá thành
 • Lập báo cáo kết quả kinh doanh dự toán
 • Lập bảng cân đối kế toán dự toán
 • Dự toán nguồn vốn cần bổ sung

11. MODULE: ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP

 • Định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng cổ tức
 • Định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của doanh nghiệp
 • Định giá bằng phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do của chủ sở hữu
 • Định giá bằng phương pháp so sánh

IV. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Khóa học diễn ra trong vòng 1,5 tháng.

V. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Ban giảng huấn của CED gồm những giảng viên với học vị cao tốt nghiệp tại Việt Nam và nước ngoài, với quá trình giảng dạy và kinh nghiệm thực tiễn, cùng những Chuyên gia trong lĩnh vực Tài chính nhằm trang bị cho học viên tri thức mang tính ứng dụng cao, giúp người học thành công trong xử lý công việc thực tế ngay sau khóa học.

VI. BẰNG CẤP

Học viên tốt nghiệp được cấp chứng chỉ Đọc Hiểu Và Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp của Viện Nghiên Cứu Châu Á (IAS), với giá trị quốc gia.

VII. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Làm việc trong lĩnh vực tài chính tại những doanh nghiệp, cô​ng ty ở mọi ngành nghề.

VIII. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN HỌC

WebCED3 1

* Tham khảo ngay thông tin khuyến học >>

IX. CÁC CA HỌC

 • Sáng thứ 2/4/6 (08:30 – 11:30)
 • Sáng thứ 3/5/7 (08:30 – 11:30)
 • Chiều thứ 2/4/6 (13:30 – 16:30)
 • Tối thứ 2/4/6 hoặc tối thứ 3/5 (18:00 – 21:00)
 • Chiều thứ 7 (13:15-17:30) & sáng Chủ nhật (07:30 -12:00)
 • Những buổi sáng trong tuần từ thứ 2 – thứ 6 (08:30 – 11:30) dành cho học viên cần rút ngắn thời kì học tập
 • Những buổi chiều trong tuần từ thứ 2 – thứ 6 (13:30 – 16:30) dành cho học viên cần rút ngắn thời kì học tập
 • Những buổi tối trong tuần từ thứ 2 – thứ 6 (18:00 – 21:00) dành cho học viên cần rút ngắn thời kì học tập.

X. ĐIỀU KIỆN HỌC TẬP

 • Tại CED, học viên được tạo điều kiện học tập trong môi trường thoải mái và thuận tiện nhất ,với những cơ sở giảng dạy đặt tại trung tâm TP. HCM.
 • Phòng học được trang bị điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị giảng dạy tiên tiến, giờ học được tổ chức linh hoạt.
 • Tài liệu học tập lớp Đọc Hiểu & Phân Tích Tài Chính Doanh Nghiệp được phát miễn phí tại lớp trong suốt khóa học.

XI. VĂN PHÒNG CHIÊU SINH CED

 • 49 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM (Tòa nhà GIC) Điện thoại: (028) 3842 0967849934 1010 – 0967849934
 • Web site: bloghong.com ____________________________________

GIỜ LÀM VIỆC

 • Thứ hai tới thứ sáu

Buổi sáng: 08:00 – 12:00

Buổi chiều: 13:30 – 21:00

 • Thứ bảy

Buổi sáng: 08:00 – 12:00

Buổi chiều: 13:30 – 17:30

CED

“Đầu tư càng nhiều vào bản thân càng tốt, bạn là tài sản to nhất của chính mình cho tới thời khắc này” – Warren Buffett

Đăng ký on-line