Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng – Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Mục tiêu chung

Chương trình huấn luyện (CTĐT) được thiết kế nhằm huấn luyện Thạc sỹ ngành Tài chính – Nhà băng. Học xong chương trình này, học viên sở hữu tri thức chuyên môn sâu về ngành Tài chính- Nhà băng, sở hữu phẩm chất chính trị tốt, sở hữu khả năng ngoại ngữ thành thục và sở hữu kỹ năng thích hợp để đảm nhiệm vị trí chuyên viên tài chính, nhà băng cao cấp ở những cơ quan quản lý Quốc gia, những nhà băng thương nghiệp, những tổ chức tài chính và những doanh nghiệp phi tài chính.

Chuẩn đầu ra

Chương trình huấn luyện được thiết kế hướng tới việc huấn luyện, trang bị cho học viên những nhóm tri thức, kỹ năng, thái độ, trình độ ngoại ngữ như sau:

a) Tri thức

– Trang bị mới theo hướng chuyên sâu cho học viên những tri thức chuyên ngành tài chính – nhà băng.

– Cung cấp cho học viên những tri thức để hoạch định chính sách và chiến lược tài chính, nhà băng ở những viện nghiên cứu, hệ thống nhà băng, những cơ quan quản lý Quốc gia. Tham gia lập và thẩm định những dư án tài chính của những tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

– Cung cấp những tri thức để học viên sở hữu thể xây dựng những chiến lược kinh doanh, ngắn hạn, trung và dài hạn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động tài chính

của những tập đoàn, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.

– Trang bị những tri thức đáp ứng những yêu cầu và tiêu chuẩn huấn luyện của chương trình huấn luyện chứng chỉ hành nghề Nhà băng viên nhiều năm kinh nghiệm (CIB).

b) Kỹ năng

– Tăng kỹ năng phân tích, tổng hợp và thẩm định, kiểm tra của học viên về những vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính, nhà băng, đặc trưng là trong môi trường kinh doanh quốc tế trong thời đoạn hội nhập kinh tế.

– Phát triển kỷ năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo của học viên đối với những vấn đề về tài chính, nhà băng, song song tăng kỹ năng ứng dụng để giải quyết những vấn đề thực tiễn về tài chính, nhà băng của những nhà băng, những doanh nghiệp, những tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

– Trang bị kỹ năng sử dụng thành thục ngoại ngữ chuyên ngành và những phương tiện điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh.

c) Thái độ

CTĐT hướng tới việc giáo dục cho học viên sở hữu thái độ làm việc đúng mực, sở hữu phẩm chất tốt, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, sử dụng rộng rãi tới tiện lợi cùng đồng, trong đó sở hữu tiện lợi chính đáng của cá nhân.

Về trình độ ngoại ngữ: Học viên tốt nghiệp sở hữu thể sử dụng thành thục tiếng Anh để nghiên cứu và học lên bậc Tiến sỹ hoặc sử dụng tiếng Anh thành thục trong công việc hàng ngày của một chuyên viên tài chính – nhà băng.

Về trình độ tin học: Học viên tốt nghiệp sở hữu đủ trình độ tin học để xử lý những công việc hàng ngày, sử dụng được những phần mềm chuyên dụng như Eview, SPSS và đủ trình độ tin học để tham gia những khóa huấn luyện những phần mềm chuyên dụng của nhà băng thương nghiệp.

d) Vị trí việc làm sau lúc tốt nghiệp

– Trở thành những chuyên viên tài chính, nhà băng cao cấp công việc ở những cơ quan quản lý Quốc gia, những nhà băng thương nghiệp, đơn vị chứng khoán, đơn vị bảo hiểm, những đơn vị, tập đoàn kinh doanh trong và ngoài nước.

– Giảng dạy chuyên sâu về tài chính, nhà băng ở bậc Đại học tại những trường trong và ngoài nước.

e) Khả năng học tập, tăng trình độ sau lúc ra trường

– Tiếp tục học những chứng chỉ kế toán công chứng (ACCA) và chứng chỉ hành nghề chuyên viên phân tích Tài chính nhiều năm kinh nghiệm (CFA).

– Tiếp tục nghiên cứu, học tập lên bậc tiến sĩ trong và ngoài nước lĩnh vực tài chính – nhà băng hoặc quản trị kinh doanh.