Mẫu hợp đồng vay tiền giữa cá nhân với cá nhân – Luật Tuệ Lâm

1. Hợp đồng vay tiền là gì?

Hợp đồng vay tiền là một hình thức của hợp đồng vay gia tài. Theo đó, Hợp đồng vay tiền là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên. Trong đó, bên cho vay giao tiền cho bên vay. Lúc tới hạn theo thỏa thuận hợp tác của những bên, bên vay phải hoàn trả lại đúng số tiền đã vay và phải trả lãi nếu hai bên mang thỏa thuận hợp tác ( Căn cứ vào Điều 463 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái ) .

Theo đó, bên cho vay phải có nghĩa vụ giao đủ số tiền mà hai bên thỏa thuận cho bên vay tại địa điểm và theo thời gian đã thỏa thuận.

Ngoài ra, bên cho vay ko được nhu yếu bên vay phải trả lại tiền trước thời hạn trừ phi mang thỏa thuận hợp tác hoặc :
– Với Hợp đồng vay mang kỳ hạn và ko mang lãi : Bên vay hoàn toàn mang thể trả lại tiền vay cho bên kia bất kể lúc nào nhưng phải báo trước ; Bên cho vay được đòi lại tiền nếu được bên vay chấp thuận đồng ý ;
– Với Hợp đồng vay mang kỳ hạn và mang lãi : Bên vay mang quyền trả lại tiền vay trước kỳ hạn nhưng phải trả hàng loạt lãi theo kỳ hạn .

2. Lãi suất trong Hợp đồng vay tiền ko quá 20%/năm

Mặc dù theo nguyên tắc lúc ký kết hợp đồng dân sự, pháp lý tôn trọng sự thỏa thuận hợp tác của những bên. Tuy nhiên, địa thế căn cứ Điều 468 Bộ luật Dân sự năm ngoái, lãi suất vay trong hợp đồng vay tiền được pháp luật là ko quá 20 % / năm. Do đó, hai bên hoàn toàn mang thể thỏa thuận hợp tác lãi suất vay nhưng ko được vượt quá 20 % / năm của khoản vay .
Trong trường hợp lãi suất vay vượt quá lãi suất vay số lượng giới hạn nêu trên thì phần vượt quá đó ko mang hiệu lực thực thi hiện hành .
Tương tự, mặc dầu những bên hoàn toàn mang thể thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay cho vay nhưng ko được vượt quá mức lãi số lượng giới hạn là 20 % / năm của khoản vay. Nếu vi phạm về lãi suất vay, người cho vay hoàn toàn mang thể bị phạt hành chính hoặc chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

3. Mẫu hợp đồng vay tiền giữa tư nhân với tư nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG VAY TIỀN

Hôm nay, ngày … .. tháng …. năm … .., tại … …. … … .. … … … … … … … … … … … … … Chúng tôi gồm :

1. BÊN CHO VAY (BÊN A):

Ông/bà ………………………………………, sinh năm …………., Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu:…………………………….do ……………………………cấp ngày ……………………….; Hộ khẩu thường trú tại ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Ông/bà ……………………………………, sinh năm ………….., Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu:…………………………….do ……………………………….cấp ngày …………………..; Hộ khẩu thường trú tại ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

2. BÊN VAY (BÊN B):

Ông/bà ……………………………………, sinh năm ………….., Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/ hộ chiếu:…………………………….do ……………………………….cấp ngày …………………..; Hộ khẩu thường trú tại ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

Những bên tự nguyện cùng nhau lập và ký Hợp đồng vay tài sản này với những nội dung thỏa thuận cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý chấp thuận cho bên B vay và bên B chấp thuận đồng ý vay số tiền là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … ( Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … đồng chẵn ) .

Mục đích vay: ………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC VAY

Thời hạn vay là … … … … … …. … … … … … … …. kể từ ngày … … … … … … … … tới ngày … … … … … … … ..

Phương thức vay: Bên A giao toàn bộ số tiền cho bên B vay nêu trên bằng hình thức (1) …………………………….……………………. vào ngày …………………….………………………………….……..

Phương thức và thời hạn trả nợ: Bên B phải trả lãi cho bên A định kỳ vào ngày ………………….. Bên B phải trả nợ gốc và lãi cho bên A chậm nhất là ngày ………………………………… bằng hình thức (1) ……………………………………………………………………………………………………….…………………………

ĐIỀU 3: LÃI SUẤT

Những bên thỏa thuận hợp tác lãi suất vay cho hàng loạt số tiền vay nêu trên là … … … … … …. Trước lúc hợp đồng này hết hạn vào ngày … … … … … .., nếu bên B muốn liên tục vay thì phải báo trước trong thời hạn … … … … … ngày và nhận được sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của bên A .
Nếu quá thời hạn vay nêu trên mà Bên B ko giao dịch trả tiền số tiền gốc và tiền lãi thì bên B phải chịu lãi suất vay quá hạn bằng 150 % lãi suất vay vay tương ứng với thời hạn chậm trả .

ĐIỀU 4: THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN

– Những ngân sách mang tương quan tới việc vay nợ như : phí, thù lao công chứng, phí chuyển tiền … bên B mang nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền giao dịch .
– Những bên tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về việc giao và nhận gia tài vay ;
– Bên A cam kết số tiền cho vay trên là gia tài hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A ;
– Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là trọn vẹn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị ép buộc, ko nhằm mục đích trốn tránh bất kể nghĩa vụ và trách nhiệm nào của bên A ;
– Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục tiêu tại Điều 1 của Hợp đồng này ;
– Bên B cam kết trả tiền ( tiền gốc và tiền lãi ) đúng hạn, chỉ được ra hạn lúc mang sự chấp thuận đồng ý của bên A bằng văn bản ( nếu mang sau này ) ; Trường hợp chậm trả thì bên B gật đầu chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn … theo pháp pháp luật lý ( nếu mang ) ;
– Những bên cam kết thực thi đúng theo Hợp đồng này. Nếu bên nào vi phạm Hợp đồng này thì bên đó sẽ chịu trọn vẹn nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý ;
– Trong trật tự triển khai hợp đồng, nếu mang tranh chấp xảy ra, hai bên cùng nhau thương lượng, xử lý trên nguyên tắc tôn trọng quyền hạn của nhau. Nếu ko xử lý được thì một trong hai bên mang quyền khởi kiện nhu yếu Tòa án mang thẩm quyền xử lý theo pháp luật của pháp lý .
Hợp đồng này mang hiệu lực hiện hành kể từ ngày ký và được lập thành … .. ( … .. ) bản chính mang trị giá pháp lý như nhau, mỗi bên giữ …. ( … .. ) bản để triển khai .

              BÊN CHO VAY                                                                                        BÊN VAY

( Ký tên, lăn tay, ghi rõ họ tên ) ( Ký tên, lăn tay, ghi rõ họ tên )

Ghi chú:

(1) Hình thức vay hoặc trả lãi có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Nếu bằng chuyển khoản thì nêu rõ số tài khoản, ngân hàng và tên chủ tài khoản.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi. Để trả lời mọi vướng mắc cụ thể, bạn vui vẻ liên hệ Tổ chức luật TNHH Tuệ Lâm để được tư vấn trực tiếp trải qua :

Hotline: 0933898868

E-Mail : manhongit.dhp@gmail.com
Trân trọng cảm ơn !

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính