Thời hạn hợp đồng tiếng Anh là gì?

Hiện nay, tiếng Anh là một tiếng nói rất phổ quát và cấp thiết trong lĩnh vực thương nghiệp, giao tiếng hàng ngày, ký hợp đồng với khách hàng nước ngoài. Thời hạn hợp đồng tiếng Anh là sự kiện xác định rõ trong giao tế.

Vậy thời hạn hợp đồng tiếng Anh là gì, ví dụ đoạn văn với sử dụng từ thời hạn tiếng Anh viết như thế nào. Nhằm trả lời thắc mắc và tương trợ thêm thông tin chúng tôi xin san sẻ tới Quý độc giả bài viết dưới đây.

Hiểu thế nào về thời hạn hợp đồng?

Thời hạn hợp đồng là khoảng thời kì đã được xác định giữa những bên về quyền và nghĩa vụ thỏa thuận, ký kết trong hợp đồng.

Thông thường, thời hạn hợp đồng chính là khoảng thời kì được tính từ thời khắc hợp đồng phát sinh hiệu lực cho tới thời khắc mà những bên giao ước trong hợp đồng thì hợp đồng được thực hiện hoàn thành.

Thời hạn hợp đồng tiếng Anh là gì?

Thời hạn hợp đồng trong hợp tiếng Anh là Contract time period.

Contract time period được phát âm:

Tiếng Anh – Anh: /ˈkɒn.trækt tɜːm/

Tiếng Anh – Mỹ: / ˈkɑːn.trækt tɜːm/

Contractual time period is a time frame decided between the events concerning the rights and obligations of settlement and conclusion in a contract.

Usually, the contract time period is the time frame is calculated from the time the contract takes impact till the time that the contracting events within the contract, the contract is accomplished.

don phuong cham dut hop dong lao dong co phai boi thuong

Một số cụm từ liên quan tới thời hạn hợp đồng tiếng Anh

Ngoài nằm rõ khái niệm thời hạn hợp đồng tiếng Anh là gì, Luật hoàng Phi xin cung cấp thêm một số cụm từ liên quan tới thời hạn hợp đồng tiếng Anh, cụ thể:

– Thời hạn tiếng Anh là Length.

– Thời hạn hợp đồng tiếng Anh là Contract time period.

– Gia hạn hợp đồng tiếng Anh là Contract extension.

– Hợp đồng ko xác định thời hạn tiếng Anh làContract indefinitely.

– Kết thúc hợp đồng trước thời hạn tiếng Anh làTermination of the contract earlier than signing.

– Mang thời hạn tiếng Anh là There’s a time period.

– Phụ lục hợp đồng tiếng Anh làContract annex.

– Điều khoản và công việc trong Hợp đồng tiếng Anh là Phrases and work within the contract.

– Hợp đồng lao động với thời hạn trong tiếng Anh là Restricted-term labor contract.

Ví dụ đoạn văn với sử dụng từ thời hạn hợp đồng tiếng Anh viết như thế nào?

– Trên thực tế thời hạn hợp đồng chính là thời hạn với hiệu lực của hợp đồng (In truth, the contract time period is the efficient time period of the contract).

– Thời hạn hợp đồng do những bên thỏa thuận, xác định trước lúc ký phối hợp đồng (The contract time period is agreed upon by the events and decided earlier than signing the contract).

– Ví dụ thời hạn hợp đồng: Anh A đi thuê nhà của Chị B, hai bên thỏa thuận và ký kết thời hạn thuê nhà là 1 năm ( từ 1/1/2020 tới 30/12/2020). Như vậy, thời hạn của hợp đồng với giá trị là 1 năm, tới ngày 1/1/2021 hợp đồng sẽ hết hiệu lực.

(For instance, the time period of the contract: Mr. A rents a home of Ms. B, the 2 events agree and signal a lease time period of 1 12 months (from January 1, 2020 to December 30, 2020). Thus, the time period of the contract is legitimate for 1 12 months, by January 1, 2021 the contract will expire).

Trên đây là toàn bộ những thông tin trả lời thắc mắc và tư vấn về thời hạn hợp đồng tiếng Anh là gì, để được tương trợ và tư vấn thêm liên hệ chúng tôi qua số 1900 6557.

>>>> Tham khảo: Thanh lý hợp đồng tiếng Anh là gì?

Leave a Reply