A-Z về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, thương mại quốc tế

Hợp đồng tậu bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế mang vừa đủ những đặc trưng cơ bản của hợp đồng thương nghiệp quốc tế. Tính “ quốc tế ” hay yếu tố quốc tế của quan hệ chính là điểm độc lạ của hợp đồng tậu bán hàng hóa quốc tế so với hợp đồng tậu bán hàng hóa trong nước. Yếu tố quốc tế nhìn chung là những yếu tố tương quan tới :

 • quốc tịch, nơi trú ngụ hay trụ sở của những chủ thể
 • nơi xác lập hợp đồng
 • nơi thực hiện hợp đồng
 • nơi mang tài sản là đối tượng của hợp đồng.

===>>> Xem ngay:Hợp đồng tậu bán hàng hóa trong nước

b. Luật vận dụng trong quan hệ hợp đồng tậu bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế

Luật vận dụng trong quan hệ hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế mang tính chất phổ thông và phức tạp. Bởi mang tính chất “quốc tế” nên luật điều chỉnh những loại hơp đồng này ko chỉ là pháp luật của nước đó mà của cả luật nước ngoài, cũng mang thể là luật nước người bán, cũng mang lúc là luật nước người tậu hoặc luật của bất kỳ một nước thứ ba nào, thậm chí phải chịu sự điều chỉnh của điều ước quốc tế, tập quán thương nghiệp quốc tế hoặc cả án lệ (tiền lệ pháp).

Theo nguyên tắc chung của tư pháp quốc tế, trong tậu bán hàng hóa quốc tế, những bên mang quyền tự do thoả thuận chọn nguồn luật vận dụng cho quan hệ hợp đồng của mình. Tuy nhiên, điều quan yếu là làm thế nào để chọn được nguồn luật thích thống nhất để mang thể bảo vệ được quyền và lợi ích tốt nhất của mình.

Trong thực tiễn lúc ký kết và thực hiện hợp đồng, những bên mang thể thỏa thuận một cách trực tiếp trong văn bản của hợp đồng về việc vận dụng pháp luật của quốc gia cụ thể nào đó. Ví dụ, trong hợp đồng mang điều khoản quy định “Hợp đồng này chịu sự điều chỉnh của pháp luật thương nghiệp Việt Nam”. Lúc xảy ra tranh chấp những bên sẽ căn cứ vào nguồn luật đã thỏa thuận để khắc phục.

Trong trường hợp những bên ko thỏa thuận về luật vận dụng hay nếu xuất phát từ hợp đồng cũng ko thể xác định rõ ràng luật vận dụng, những bên cũng ko đạt được sự nhất trí về việc lựa chọn luật vận dụng lúc tranh chấp đã phát sinh thì xuất phát từ nguyên tắc xung đột, mang thể vận dụng: luật của quốc gia nơi nghĩa vụ chủ yếu được thực hiện, luật của quốc gia nơi ký kết hợp đồng, luật mang mối liên hệ mật thiết với hợp đồng.

Ngoài ra, tập quán quốc tế về thương nghiệp mang thể là luật vận dụng cho hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế. Tập quán quốc tế về thương nghiệp là những thói quen, phong tục về thương nghiệp được nhiều nước vận dụng và vận dụng một cách thường xuyên với nội dung rõ ràng để dựa vào đó những bên xác định quyền và nghĩa vụ với nhau.

Tập quán quốc tế về thương nghiệp được chia thành ba nhóm:

 • Những tập quán mang đặc thù nguyên tắc : là những tập quán cơ bản, bao trùm được hình thành trên cơ sở vật chất những nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và luật vương quốc như nguyên tắc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ vương quốc, nguyên tắc đồng đẳng giữa những dân tộc bản địa. Ví dụ : Toà án ( hoặc trọng tài ) của nước nào thì mang quyền vận dụng những quy tắc tố tụng của nước đó lúc xử lý những yếu tố về thủ tục tố tụng trong những tranh chấp về hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế .
 • Những tập quán thương nghiệp quốc tế chung : là những tập quán thương nghiệp được nhiều nước xác nhận và được vận dụng ở nhiều nơi, nhiều khu vực trên quốc tế. Ví dụ : UCP 500 do ICC phát hành đưa ra những quy tắc để thực hiện thực tế thống nhất về thư tín dụng được nhiều vương quốc trên quốc tế vận dụng vào hoạt động tiêu khiển trả tiền giao dịch quốc tế .
 • Những tập quán thương nghiệp khu vực : là những tập quán thương nghiệp quốc tế được vận dụng ở từng nước, từng khu vực hoặc từng cảng .

Tập quán quốc tế về thương nghiệp sẽ được vận dụng cho hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế lúc: Hợp đồng tậu bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế quy định; Những điều ước quốc tế liên quan quy định; Luật quốc gia do những bên lựa chọn ko mang hoặc mang nhưng ko đầy đủ.

c. Ví dụ về hợp đồng tậu bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế

Căn cứ vào đối tượng của hoạt động thương nghiệp quốc tế, mang thể chia hợp đồng thương nghiệp quốc tế thành những nhóm như sau:

 • Thứ nhất : Những hợp đồng thương nghiệp quốc tế tương quan tới việc tậu bán, trao đổi hàng hóa. Loại này là loại hợp đồng hầu hết trong hoạt động tiêu khiển thương nghiệp quốc tế, gồm mang :
  • Hợp đồng tậu bán hàng hóa ;
  • Hợp đồng trao đổi hàng hóa ;
  • Sắm bán trải qua đấu thầu, đấu giá ;
  • …..
 • Thứ hai : Những hợp đồng thương nghiệp quốc tế tương quan tới thương nghiệp nhà sản xuất, gồm mang :
  • Hợp đồng vận tải hàng hóa ;
  • Hợp đồng bảo hiểm ;
  • Hợp đồng gia công sản phẩm ;
  • Hợp đồng thuê kinh tế tài chính ;
  • Hợp đồng bao trả tiền giao dịch ;
  • Bảo lãnh nhà băng nhà nước ;
  • … ..
 • Thứ ba : Những hợp đồng thương nghiệp quốc tế tương quan tới việc tổ chức triển khai kinh doanh thương nghiệp ở quốc tế, gồm mang :
 • Thứ tư : Những hợp đồng thương nghiệp quốc tế trong nghành nghề nhà sản xuất tổ chức triển khai kinh doanh thương nghiệp ở quốc tế .

hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

2. Những tranh chấp hợp đồng tậu bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế thường gặp

a. Tranh chấp hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế liên quan tới chủ thể ký kết hợp đồng

Về chủ thể ký kết hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế:

Chủ thể ký kết một hợp đồng tậu bán hàng hóa quốc tế hoàn toàn mang thể là một cá thể hoặc một pháp nhân. Tuy nhiên, tư cách chủ thể của những đối tượng người sử dụng này sẽ ko tuân theo luật kiểm soát và điều chỉnh hợp đồng, mà tuân theo luật của nước mà pháp nhân mang quốc tịch .
Điều này dựa trên nguyên tắc chủ quyền lãnh thổ vương quốc. Một chủ thể mang quốc tịch một vương quốc, trước hết phải tuân thủ pháp lý nước mình về tư cách chủ thể. Pháp luật một vương quốc khác ko hề kiểm soát và điều chỉnh tư cách chủ thể của cá thể hoặc pháp nhân mang quốc tịch nước khác. Theo pháp luật của Bộ luật Dân sự năm ngoái thì cá thể phải mang năng lượng hành vi dân sự và năng lượng pháp lý dân còn pháp nhân phải mang năng lượng pháp luật dân sự .
Vì vậy, lúc ký kết hợp đồng tậu bán hàng hóa quốc tế, thiết yếu phải làm rõ tư cách chủ thể của cách bên. Nếu một bên ko mang tư cách chủ thể, mang năng lực hợp đồng sẽ bị vô hiệu .

Về vấn đề xác định thẩm quyền ký kết hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế:

Một cá thể hoàn toàn mang thể tự mình hoặc chuyển nhượng ủy quyền hợp pháp cho cá thể khác giao ước hợp đồng tậu bán hàng hóa quốc tế. Nhưng một pháp nhân ko hề tự mình, mà phải trải qua người đại diện thay mặt theo pháp lý của pháp nhân đó triển khai hành vi ký kết .
Một yếu tố quan yếu cần quan tâm để hợp đồng ko bị vô hiệu là xác lập cá thể đó mang thẩm quyền ký kết hợp đồng hay ko ? Theo pháp lý Nước Ta, người đại diện thay mặt theo pháp lý mang thẩm quyền ký kết hợp đồng hoặc chuyển nhượng ủy quyền cho người khác triển khai hành vi này trải qua giấy ủy quyền hoặc Điều lệ doanh nghiệp .
Nhưng pháp lý mỗi vương quốc lại khác nhau, ví dụ như Luật Anh. Vương quốc Anh theo mạng lưới hệ thống thông luật, nên ko mang lao lý đơn cử về ủy quyền. Tuy nhiên, những án lệ tại Anh xác nhận sự chuyển nhượng ủy quyền mặc nhiên, tức là một C.E.O lúc thực thi trách nhiệm quản lý doanh nghiệp thì mang quyền triển khai những hành vi mà một C.E.O thường thì cần làm, nên hoàn toàn mang thể ko cần giấy ủy quyền .
Thực tế đã mang những tranh chấp xảy ra do người ký kết hợp đồng tậu bán hàng hóa quốc tế của những bên ko mang thẩm quyền ký .

b. Tranh chấp hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế liên quan tới tiếng nói hợp đồng

Hợp đồng tậu bán hàng hóa quốc tế thường được ký kết giữa những bên tới từ những vương quốc khác nhau với ngôn từ khác nhau. Mỗi ngôn từ hoàn toàn mang thể dẫn tới cách hiểu khác nhau hoặc hiểu sai dẫn tới tranh chấp hợp đồng, nên tốt nhất những bên hoàn toàn mang thể sử dụng chung một ngôn từ .
Nếu ko muốn sử dụng chung một ngôn từ, hai bên cần ghi nhận thêm pháp luật số lượng những bản hợp đồng và trị giá pháp lý. Ví dụ : “ Hợp đồng được lập thành 02 bản : 01 bản Tiếng Việt và 01 bản Tiếng Anh. Hai bản này mang trị giá pháp lý tương tự. Lúc mang tranh chấp thì sử dụng bản Tiếng Anh để xử lý ” .
Thực tế cũng đã xảy ra ko ít những tranh chấp phát sinh trong việc lý giải hợp đồng lúc cùng một lao lý mà những bên hoàn toàn mang thể mang những cách hiểu khác nhau .

c. Tranh chấp hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế do giao hàng ko đúng đối tượng ghi nhận trong hợp đồng

Hàng hoá là đối tượng người tiêu sử dụng của hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế là những hàng hóa được phép lưu thông theo lao lý của mỗi nước. Thông thường đối tượng người tiêu sử dụng của hợp đồng tậu bán hàng hóa quốc tế là hàng hóa chuyển qua biên giới của vương quốc, tuy nhiên, nhiều trường hợp hàng hóa ko cần qua biên giới vương quốc vẫn được xem là hoạt động tiêu khiển tậu bán quốc tế như hàng hóa đưa ra, đưa vào khu phi thuế quan, kho bảo thuế, kho ngoại quan … .
Bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, phương pháp đóng gói, dữ gìn và bảo vệ và những pháp luật khác trong hợp đồng .
Những bên tham gia thường tranh chấp về hàng hóa ko đúng đối tượng người sử dụng, số lượng hàng hóa đã thỏa thuận hợp tác, về chất lượng hàng hóa ko đúng, ko cung ứng được theo tiêu chuẩn, tranh chấp đơn vị tính, Điều này hoàn toàn mang thể do lao lý trong hợp đồng ko đơn cử và cụ thể dẫn tới hiểu nhầm hoặc do một bên tận dụng sơ hở để ko thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm .

d. Tranh chấp hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế do bên bán chậm giao hàng

Trên trong thực tiễn, ngoài những trường hợp vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng do ý chí chủ quan của bên bán thì mang những trường hợp vi phạm nhưng được miễn trách nhiệm. Đó là lúc giao hàng chậm do sự kiện bất khả kháng :
Về hậu quả pháp lí, theo Công ước Quốc tế về Sắm bán Hàng hoá Quốc tế ( CISG ), bên vi phạm chỉ được miễn trách nhiệm phải thực thi những giải pháp đền bù thiệt hại gây ra bởi sự kiện bất khả kháng, bị đơn vi phạm mang quyền thực thi toàn bộ những giải pháp bảo hộ pháp lí hay chế tài còn lại theo pháp luật của Công ước gồm mang quyền được nhu yếu khuyến mại hàng hoá ( Điều 50 ), buộc thực thi hợp đồng ( Điều 46, Điều 62 ), công bố huỷ hợp đồng ( Điều 49, Điều 64 ), và trả tiền giao dịch tiền lãi trên những khoản giao dịch trả tiền chậm ( Điều 78 ) .
Lúc nhận dạng tranh chấp về trường hợp bất khả kháng theo CISG, tranh luận của những bên thường xoay quanh những tiêu chuẩn để xác nhận một trường hợp là bất khả kháng. Đơn cử như sự kiện trở ngại mang phải là nguyên do dẫn tới việc ko triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm hợp đồng ; thế nào là “ nằm ngoài sự trấn áp ” của một bên ; thế nào là “ khắc phục được ” hay “ tránh được ” sự kiện trở ngại ; hay sự “ ko tiên liệu trước ” về những sự kiện tương tự phải được hiểu như thế nào .

e. Tranh chấp hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế về giá cả, phương thức trả tiền

Lúc thỏa thuận hợp tác về thời hạn trả tiền giao dịch, những bên hoàn toàn mang thể thống nhất thời hạn trả tiền giao dịch : Trả tiền trước, trả tiền sau, trả tiền ngay lúc giao hàng hoặc giao dịch trả tiền theo phương pháp hỗn hợp .
Việc bên tậu chậm nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền giao dịch do ý chí chủ quan của bên tậu sẽ dẫn tới tranh chấp, xung đột với bên bán. Hậu quả của vi phạm này hoàn toàn mang thể dẫn tới việc bên bán hoàn toàn mang thể đơn phương chấm hết hợp đồng, lấy lại hàng hóa đã giao hoặc nghĩa vụ và trách nhiệm chịu phạt hợp đồng, chịu lãi chậm trả của bên tậu …
Ngoài ra, thực tiễn vẫn xảy ra một số ít rủi ro đáng tiếc khác như giá lúc thị trường dịch chuyển, đồng xu tiền làm phương pháp giao dịch trả tiền, tranh chấp về ngân sách bốc tháo dỡ, luân chuyển lưu kho bãi, phương pháp giao nhận tiền, phương pháp bảo vệ hợp đồng bằng phương pháp bảo lãnh .
hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế

f. Tranh chấp hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế liên quan tới vấn đề bồi thường thiệt hại, phạt hợp đồng do vi phạm hợp đồng

Điều khoản phạt và bồi thường thiệt hại lao lý những giải pháp chế tài lúc hợp đồng ko được triển khai ( hàng loạt hay một phần ). Đây là pháp pháp luật luật nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý phát sinh trong thứ tự triển khai hợp đồng thương nghiệp quốc tế. Đối với yếu tố bồi thường thiệt hại : khác với yếu tố phạt vi phạm, nghĩa vụ và trách nhiệm bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai Hợp đồng phát sinh ngay cả trong trường hợp những bên ko mang thỏa thuận hợp tác nào về yếu tố này .
Điều 74 Công ước CISG đưa ra khung cơ bản cho việc đền bù thiệt hại :

“Thiệt hại do vi phạm hợp đồng của một bên là tổng số những tổn thất kể cả lợi tức bị mất, mà bên kia phải chịu do hậu quả của việc vi phạm hợp đồng. Những thiệt hại tương tự ko thể vượt quá tổn thất mà bên vi phạm hợp đồng đã dự đoán được hoặc buộc phải dự đoán được trong thời khắc ký kết hợp đồng như là hậu quả mang thể xảy ra của vi phạm hợp đồng đó, trên cơ sở vật chất những thông tin và tình tiết mà bên vi phạm hợp đồng đã biết hoặc phải biết vào thời khắc đó”.

Bởi vậy, trước lúc giao ước hợp đồng, những bên cần phải xem xét những rủi ro đáng tiếc hoàn toàn mang thể xảy ra để đưa tránh những thiệt hại trong tậu bán hàng hóa quốc tế và đưa ra những địa thế căn cứ định mức bồi thường trong một số ít trường hợp đơn cử, trên cơ sở vật chất nghiên cứu và thăm dò pháp lý và án lệ quốc tế. Với yếu tố phạt hợp đồng cần pháp luật rõ ràng, tương thích với những điều ước mà Việt nam ký kết như CISG … .

g. Tranh chấp hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng thương nghiệp quốc tế về nghĩa vụ bảo hành hàng hoá

Trường hợp hàng hoá tậu bán mang bh thì bên bán phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm Bảo hành hàng hoá đó theo nội dung và thời hạn đã thỏa thuận hợp tác. Những tranh chấp về yếu tố bh hàng hóa thường phát sinh do những bên ko thỏa thuận hợp tác đơn cử về thời hạn bh cũng như khoanh vùng phạm vi bh, những trường hợp khước từ bh do lỗi của bên tậu .
Để khám phá kỹ hơn về những rủi ro đáng tiếc từ hợp đồng thương nghiệp quốc tế, hợp đồng tậu bán hàng hoá quốc tế và cách phòng ngừa, bạn hãy đọc bài này :

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing