Bảo Lãnh Và Thế Chấp Tài Sản Để Bảo Đảm Thực Hiện Nghĩa Vụ Dân Sự

“ Bảo lãnh ” và “ Thế chấp ” là một trong những giải pháp bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự được pháp luật tại chương XV ( Nghĩa vụ và hợp đồng ) của Bộ Luật Dân sự năm ngoái nhằm mục đích bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm giữa những chủ thể giao ước hợp đồng. Mặc dù với nhiều nét tương đương giữa hai giải pháp này, tuy nhiên bảo lãnh và thế chấp là hai giải pháp ( hai hình thức ) bảo vệ trọn vẹn khác nhau .
Bảo lãnh là việc người thứ ba ( sau đây gọi là bên bảo lãnh ) cam kết với bên với quyền ( sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh ) sẽ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên với nghĩa vụ và trách nhiệm ( sau đây gọi là bên được bảo lãnh ). Trường hợp bên được bảo lãnh ko thực thi hoặc triển khai ko đúng nghĩa vụ và trách nhiệm thì bên bảo lãnh phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm đó. Trường hợp bên bảo lãnh ko thực thi đúng nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh thì bên nhận bảo lãnh với quyền nhu yếu bên bảo lãnh trả tiền giao dịch trị giá nghĩa vụ và trách nhiệm vi phạm và bồi thường thiệt hại .
Thế chấp gia tài là việc một bên ( sau đây gọi là bên thế chấp ) tiêu dùng gia tài thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm và ko giao gia tài cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp ). Trường hợp nghĩa vụ và trách nhiệm ko hề triển khai được, bên nhận thế chấp nhu yếu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ gia tài thế chấp giao gia tài đó cho mình để khắc phục và xử lý lúc bên thế chấp ko triển khai hoặc thực thi ko đúng nghĩa vụ và trách nhiệm .

Quy định về biện pháp bảo lãnh và thế chấp tài sảnQuy định vè bảo lãnh và thế chấp tài sản

>> Xem thêm : Mang thể thế chấp một gia tài cho nhiều nhà băng ko ?

  1. Điểm giống nhau

Chủ thể tham gia vào quan hệ bảo vệ ở hai giải pháp bảo vệ này với những tín hiệu pháp lý giống nhau, đó chính là sự sống sót của ba chủ thể ( hay còn gọi là ba bên ) trong mối quan hệ bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm, gồm với : Bên bảo vệ ( bên bảo lãnh, bên thế chấp ), bên với nghĩa vụ và trách nhiệm và bên nhận bảo vệ ( bên nhận bảo lãnh, bên nhận thế chấp ) ; Ở cả hai giải pháp bảo vệ này, bên bảo vệ ko đồng thời là bên với nghĩa vụ và trách nhiệm, hay nói cách khác, bên bảo vệ và bên với nghĩa vụ và trách nhiệm là hai chủ thể khác nhau .

  1. Điểm khác nhau

– Về tính chất bảo đảm

Tính chất bảo vệ của hai giải pháp này với sự trái chiều nhau. Cụ thể là, bảo lãnh được xếp vào nhóm giải pháp bảo vệ ko bằng gia tài ( cùng với tín chấp ), hay còn gọi là bảo vệ đối nhân, còn thế chấp nói chung và hình thức thế chấp gia tài để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của người khác nói riêng thuộc nhóm những giải pháp bảo vệ bằng gia tài ( cùng với giải pháp cầm đồ, đặt cọc, ký cược, ký quỹ ), hay còn gọi là bảo vệ đối vật. Điều này lý giải vì sao hầu hết những hợp đồng tín dụng trả tiền đều gắn liền với hợp đồng thế chấp gia tài thay vì hợp đồng bảo lãnh .
Mang sự độc lạ đáng kể về chất giữa bảo lãnh và thế chấp gia tài để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của người khác. Theo đó, nếu như bảo lãnh là giải pháp bảo vệ mang tính đối nhân, tức thị, bảo vệ bằng cam kết thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên với nghĩa vụ và trách nhiệm, thì thế chấp nói chung và thế chấp gia tài để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của người khác nói riêng lại với đặc thù trái lại, đó là bảo vệ đối vật, tức thị, bảo vệ bằng gia tài đơn cử thuộc quyền sở hữu của bên bảo vệ .

– Về nội dung nghĩa vụ và cơ chế thực hiện nghĩa vụ của bên bảo đảm

Trong quan hệ bảo lãnh, nội dung nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bảo lãnh so với bên nhận bảo lãnh là triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên với nghĩa vụ và trách nhiệm ( bên được bảo lãnh ). Theo đó, trong trường hợp bên với nghĩa vụ và trách nhiệm ko thực thi hoặc thực thi ko đúng nghĩa vụ và trách nhiệm lúc tới thời hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm, bên bảo lãnh với nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên với nghĩa vụ và trách nhiệm. Điều 335 Bộ luật Dân sự năm ngoái lao lý :

Sự khác nhau giữa bảo lãnh và thế chấp tài sản

Sự khác nhau giữa bảo lãnh và thế chấp gia tài
“ Bảo lãnh là việc người thứ ba ( sau đây gọi là bên bảo lãnh ) cam kết với bên với quyền ( sau đây gọi là bên nhận bảo lãnh ) sẽ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên với nghĩa vụ và trách nhiệm ( sau đây gọi là bên được bảo lãnh ), nếu lúc tới thời hạn thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm mà bên được bảo lãnh ko thực thi hoặc triển khai ko đúng nghĩa vụ và trách nhiệm. Những bên hoàn toàn với thể thỏa thuận hợp tác về việc bên bảo lãnh chỉ phải triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên được bảo lãnh trong trường hợp bên được bảo lãnh ko với năng lực thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh. ” Với ý nghĩa đó, bên bảo lãnh với vai trò là bên trả nợ thay, với nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ sau và thay cho bên với nghĩa vụ và trách nhiệm .
Còn so với thế chấp, nếu tới hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm, bên với nghĩa vụ và trách nhiệm ko thực thi hoặc thực thi ko đúng nghĩa vụ và trách nhiệm thì bên thế chấp ko với nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên với nghĩa vụ và trách nhiệm, mà chỉ với nghĩa vụ và trách nhiệm giao gia tài thế chấp ( thuộc chiếm hữu của mình ) cho bên nhận thế chấp khắc phục và xử lý để tịch thu nợ ( khoản 5 điều 323 Bộ luật Dân sự năm ngoái : Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ gia tài thế chấp giao gia tài đó cho mình để khắc phục và xử lý lúc bên thế chấp ko thực thi hoặc thực thi ko đúng nghĩa vụ và trách nhiệm. )
Chính sự độc lạ về nội dung và chính sách triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm trong quan hệ bảo lãnh và thế chấp nên thời kì triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm giao gia tài cho bên nhận bảo vệ khắc phục và xử lý để tịch thu nợ cũng với sự khác nhau giữa hai hình thức bảo vệ này. Cụ thể là, trong trường hợp bảo lãnh, thời kì này được tính từ lúc tới hạn triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên với nghĩa vụ và trách nhiệm, mà bên bảo lãnh ko thực thi hoặc triển khai ko đúng nghĩa. Còn so với giải pháp thế chấp gia tài để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của người khác, thời kì này được tính từ lúc bên với nghĩa vụ và trách nhiệm ko triển khai hoặc triển khai ko đúng nghĩa vụ và trách nhiệm theo thỏa thuận hợp tác đã giao ước với bên nhận thế chấp .
Về xử lý tài sản lúc bảo lãnh, theo Điều 342 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, bên nhận bảo lãnh ko với quyền xử lý tài sản của bên bảo lãnh trong trường hợp bên bảo lãnh ko triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh, mà chỉ với quyền nhu yếu giao dịch trả tiền trị giá nghĩa vụ và trách nhiệm vi phạm và bồi thường thiệt hại .

Về xử lý tài sản lúc thế chấp, Bộ luật Dân sự năm 2015 lại ko khẳng định một cách rõ ràng về việc bên thế chấp với quyền tiêu dùng tài sản của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác hay ko. Mặc dù vậy, trên nguyên tắc, “quyền dân sự chỉ với thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cùng đồng” (khoản 2 Điều 2 Bộ luật Dân sự năm 2015) và “mọi cam kết, thỏa thuận ko vi phạm điều cấm của luật, ko trái đạo đức xã hội với hiệu lực thực hiện đối với những bên và phải được chủ thể khác tôn trọng” (khoản 2 Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015), do vậy với hạ tầng để khẳng định rằng, chủ sở hữu tài sản được quyền tự do định đoạt việc tiêu dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện những nghĩa vụ, ko phụ thuộc và bị giới hạn bởi chủ thể của nghĩa vụ được bảo đảm là người nào (của chính chủ sở hữu hoặc của người khác), trừ trường hợp bị hạn chế quyền dân sự quy định tại khoản 2 Điều 2 Bộ luật Dân sự năm 2015. Theo nguyên lý này, những bên với quyền tự do lựa chọn hình thức thế chấp (bao gồm cả hình thức thế chấp tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ của người khác) vì quyền dân sự này ko vi phạm điều cấm của luật, ko trái đạo đức xã hội, đồng thời, cũng ko thuộc những trường hợp bị hạn chế quyền theo quy định của luật.

Đảm bảo thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh bằng thế chấp tài sản

Đảm bảo thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh bằng thế chấp gia tài

– Đảm bảo thực hiện bảo lãnh bằng thế chấp tài sản

Theo pháp luật của Khoản 3 Điều 336 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái, để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh ( của bên bảo lãnh ), những bên hoàn toàn với thể thỏa thuận hợp tác sử dụng giải pháp bảo vệ bằng gia tài, gồm với cả thế chấp gia tài. Tuy nhiên, cũng cần phải nói thêm rằng, việc bổ trợ hình thức thế chấp gia tài để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh ko đồng nghĩa tương quan với việc Bộ luật Dân sự năm năm ngoái ko thừa nhận hình thức thế chấp gia tài để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của người khác. Bởi lẽ, hai hình thức thế chấp gia tài này với sự độc lạ :
Thứ nhất, về nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ : Trường hợp thế chấp gia tài để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của người khác thì nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ ko phải của bên thế chấp. Trong lúc đó, ở hình thức thế chấp gia tài để bảo vệ triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh thì nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ là nghĩa vụ và trách nhiệm của chính bên thế chấp ( mà đơn cử, đó chính là nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh ) .
Thứ hai, về thời kì bên nhận thế chấp được quyền xử lý tài sản bảo vệ : Trường hợp thế chấp gia tài để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của người khác là thời kì bên với nghĩa vụ và trách nhiệm ko thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm được bảo vệ. Trong lúc đó, ở hình thức thế chấp gia tài để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh, thời kì này được tính từ lúc bên thế chấp ( đồng thời là bên bảo lãnh ) ko thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh, tức thị, ko triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên với nghĩa vụ và trách nhiệm .
Thứ ba, về mối quan hệ giữa thế chấp và bảo lãnh : Trong quan hệ thế chấp gia tài để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh sống sót song song hai quan hệ với đặc thù nhờ vào, đó là quan hệ bảo lãnh và quan hệ thế chấp. Trong đó, thế chấp là quan hệ phái sinh từ quan hệ bảo lãnh với vai trò tăng cường mức độ bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm bảo lãnh và nghĩa vụ và trách nhiệm của bên bảo lãnh. Tuy nhiên, trong quan hệ thế chấp gia tài để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của người khác, thì ko nhất thiết phải sống sót đồng thời quan hệ bảo lãnh và quan hệ thế chấp. Bởi lẽ, ở hình thức thế chấp này, bên thế chấp ko phải là bên bảo lãnh và bên thế chấp cũng ko với nghĩa vụ và trách nhiệm triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm thay cho bên với nghĩa vụ và trách nhiệm trong trường hợp bên với nghĩa vụ và trách nhiệm ko thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm lúc đã tới hạn như đã giao ước với bên với quyền ( tức bên nhận thế chấp ), nếu những bên ko với thỏa thuận hợp tác .
Trên đây là nội dung tư vấn về bảo vệ và thế chấp bảo vệ nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự. Mọi vướng mắc vui long liên hệ Trạng sư qua hotline 1900 63 63 87 để được tư vấn chi tiết cụ thể .
* Lưu ý : Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tìm hiểu thêm. Tùy từng thời kì và đối tượng người tiêu dùng khác nhau mà nội dung tư vấn trên hoàn toàn với thể sẽ ko còn tương thích. Mọi vướng mắc, góp ý xin vui mừng liên hệ về email : manhongit.dhp@gmail.com
☆ ☆ ☆ ☆ ☆
Scores : 4.9 ( 12 votes )

Cảm ơn bạn đã thẩm định!

Thạc Sĩ Luật Sư Võ Mộng Thu# Lsvomongthu – Thạc sĩ trạng sư đang hiệp tác tại Chuyên Tư Vấn Luật, với 10 năm kinh nghiêm tư vấn pháp lý lao động ; trực tiếp tham gia kiến thiết xây dựng nội quy, biểu mẫu hành chính nhân sự đúng luật, kinh nghiệm tay nghề trong tư vấn xây dựng doanh nghiệp ; tố tụng trong xử lý tranh chấp đất đai, tranh chấp lao động .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính