Hợp đồng thế chấp nhà ở – ASN

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG

HỢP ĐỒNG THẾ CHẤP NHÀ Ở

Khách hàng phân phối bản chính và bản sao những văn bản, sách vở sau :

Bên thế chấp:

Trường hợp bên thế chấp là tư nhân:

 • Bản sao giấy tờ tùy thân: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy chứng minh sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam/Hộ chiếu
 • Sổ hộ khẩu
 • Giấy tờ chứng minh về tình trạng tài sản chung/riêng (trong trường hợp là tư nhân):
 • Án ly hôn chia tài sản/án phân chia thừa kế/văn bản tặng cho tài sản…;
 • Thỏa thuận phân chia tài sản chung riêng/nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng, thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng;
 • Văn bản cam kết/thỏa thuận về tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân;
 • Giấy chứng thực kết hôn/xác nhận về quan hệ hôn nhân (trong trường hợp sống chung nhưng chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn);
 • Giấy tờ xác định về việc tài sản nằm ngoài thời kỳ hôn nhân: Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân (trên hạ tầng đối chiếu với thời khắc tạo dựng tài sản)…

Trong trường hợp bên thế chấp là tổ chức:

Mang những sách vở biểu lộ tư cách pháp nhân và thẩm quyền quyết định hành động triển khai trả tiền giao dịch theo pháp lý về doanh nghiệp, pháp lý về góp vốn đầu tư :

 • Giấy đăng ký kinh doanh/Giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép đầu tư;
 • Con dấu của pháp nhân (để đóng dấu vào văn bản công chứng theo Điều lệ của doanh nghiệp);
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị/Đại hội cổ đông/Ban chủ nhiệm hợp tác xã/Đại hội xã viên về việc chấp thuận hợp đồng giao dịch hoặc văn bản đồng ý của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với giao dịch ko thuộc thẩm quyền quyết định của người đại diện theo pháp luật (theo quy định của điều lệ doanh nghiệp và văn bản pháp luật)…;
 • Điều lệ của doanh nghiệp/hợp tác xã;
 • Con số tài chính (trong trường hợp chứng minh thẩm quyền của hội đồng quản trị, hội đồng thành viên, ban chủ nhiệm Hợp tác xã).

Bên nhận thế chấp:

( Thực hiện ĐK chữ ký mẫu và cung ứng những sách vở theo hạng mục đính kèm )

 • Tài sản: Giấy chứng thực quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Hợp đồng tậu bán căn hộ chung cư; Chứng thực đăng ký xe hoặc giấy tờ khác theo quy định pháp luật;

Một số quy định pháp luật cần lưu ý:

Điều kiện đối với nhà ở lúc thực hiện việc thế chấp:

 • Mang Giấy chứng thực quyền sở hữu nhà ở theo quy định;
 • Ko thuộc diện đang với tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện về quyền sở hữu; đang trong thời hạn sở hữu nhà ở đối với trường hợp sở hữu nhà ở với thời hạn (trừ trường hợp tậu bán, thuê tậu nhà ở hình thành trong tương lai);
 • Ko bị kê biên để thi hành án hoặc ko bị kê biên để chấp hành quyết định hành chính đã với hiệu lực pháp luật của cơ quan nhà nước với thẩm quyền (trừ trường hợp tậu bán, thuê tậu nhà ở hình thành trong tương lai);
 • Ko thuộc diện đã với quyết định thu hồi đất, với thông tin giải tỏa, phá tháo dỡ nhà ở của cơ quan với thẩm quyền;
 • Ko được bán, chuyển nhượng tài sản thế chấp, trừ trường hợp được bên nhận thế chấp đồng ý.

Điều kiện chung về những bên tham gia:

 • Người tham gia giao tinh hoàn toàn tự nguyện;
 • Trường hợp giao dịch tài sản của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự chỉ được thực hiện vì lợi ích của người đó;
 • Trường hợp người yêu cầu công chứng ko đọc được, ko nghe được, ko ký, lăn tay được hoặc trong những trường hợp khác do pháp luật quy định thì việc công chứng phải với người làm chứng:
 • Người làm chứng phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, với năng lực hành vi dân sự đầy đủ và ko với quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan tới việc công chứng;
 • Người làm chứng do người yêu cầu công chứng mời, nếu người yêu cầu công chứng ko mời được thì công chứng viên chỉ định.
 • Trường hợp người yêu cầu công chứng ko thông thạo tiếng Việt thì họ phải với người thông dịch:
 • Người thông dịch phải là người từ đủ 18 tuổi trở lên, với năng lực hành vi dân sự đầy đủ, thông thạo tiếng Việt và tiếng nói mà người yêu cầu công chứng sử dụng;
 • Người thông dịch do người yêu cầu công chứng mời và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thông dịch của mình.

Điều kiện chung đối với bên thế chấp nhà ở:

 • Là chủ sở hữu nhà ở hoặc người được chủ sở hữu cho phép, ủy quyền để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật về dân sự;
 • Nếu là tư nhân thì phải với năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở và pháp luật dân sự; phải thuộc trường hợp được thế chấp nhà ở theo Luật Nhà ở năm 2014;
 • Nếu là tổ chức thì phải với tư cách pháp nhân và việc yêu cầu công chứng được thực hiện thông qua người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ chức đó. Tổ chức phải thuộc trường hợp được thế chấp nhà ở theo Luật Nhà ở năm 2014;

Điều kiện chung đối với bên nhận thế chấp nhà ở:

 • Nếu là tư nhân trong nước thì phải với đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện những giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự và ko đề nghị phải với đăng ký thường trú tại nơi với nhà ở được giao dịch; phải thuộc trường hợp được nhận thế chấp nhà ở theo Luật Nhà ở năm 2014;
 • Nếu là tư nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì phải với đủ năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch về nhà ở theo quy định của pháp luật Việt Nam, phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và ko đề nghị phải với đăng ký tạm trú hoặc đăng ký thường trú tại nơi với nhà ở được giao dịch; phải thuộc trường hợp được nhận thế chấp nhà ở theo Luật Nhà ở năm 2014;
 • Nếu là tổ chức thì phải với tư cách pháp nhân và ko phụ thuộc vào nơi đăng ký kinh doanh, nơi thành lập; trường hợp là tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014; Tổ chức phải thuộc trường hợp được nhận thế chấp nhà ở theo Luật Nhà ở năm 2014;
 • Tổ chức, hộ gia đình, tư nhân, cùng đồng dân cư, hạ tầng tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài ko được nhận thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật ko cho phép thế chấp quyền sử dụng đất.

Một số điều kiện đặc thù:

 • Tổ chức, tư nhân sử dụng đất tại cảng hàng ko, sân bay ko được thế chấp quyền sử dụng đất; Được sử dụng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê để thế chấp tại tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Chính phủ;
 • Đối tượng tổ chức, tư nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam bao gồm:
 • Tổ chức, tư nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam phải với Giấy chứng thực đầu tư và với nhà ở được xây dựng trong dự án theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014 và pháp luật với liên quan.
 • Tổ chức, tư nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam với những nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở theo quy định tại Điều 11 của Luật Nhà ở năm 2014 (Thực hiện đầy đủ những quy định của pháp luật lúc bán, chuyển nhượng hợp đồng tậu bán, cho thuê, cho thuê tậu, tặng cho, đổi, để thừa kế, thế chấp, góp vốn, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở; đối với giao dịch nhà ở là tài sản chung của vợ chồng thì còn phải thực hiện theo những quy định của Luật hôn nhân và gia đình; Đối với chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, tư nhân nước ngoài thì ngoài những nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn phải thực hiện nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 162 của Luật Nhà ở năm 2014);
 • Doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh nhà băng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức nước ngoài) phải với Giấy chứng thực đầu tư hoặc giấy tờ liên quan tới việc được phép hoạt động tại Việt Nam;
 • Tư nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam phải được phép nhập cảnh vào Việt Nam và ko thuộc diện được lợi quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức, tư nhân nước ngoài đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại Việt Nam được thế chấp nhà ở;
 • Tư nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam, Doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài, quỹ đầu tư nước ngoài và chi nhánh nhà băng nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam sở hữu nhà ở thì với những quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam lúc thế chấp nhà ở;
 • Chủ sở hữu nhà ở là tổ chức được thế chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam;
 • Chủ sở hữu nhà ở là tư nhân được thế chấp nhà ở tại tổ chức tín dụng, tổ chức kinh tế đang hoạt động tại Việt Nam hoặc tư nhân theo quy định của pháp luật;
 • Việc thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản của những chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung, trừ trường hợp thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung theo phần. Những chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung thống nhất với trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở theo quy định của Bộ luật dân sự;
 • Việc thế chấp nhà ở đang cho thuê:
 • Chủ sở hữu nhà ở với quyền thế chấp nhà ở đang cho thuê nhưng phải thông tin bằng văn bản cho bên thuê nhà ở biết trước về việc thế chấp. Bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê tới hết hạn hợp đồng thuê nhà ở;
 • Trường hợp nhà ở đang thuê bị xử lý để thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở thì bên thuê nhà ở được tiếp tục thuê tới hết hạn hợp đồng, trừ trường hợp bên thuê nhà ở vi phạm những quy định tại khoản 2 Điều 132 của Luật Nhà ở năm 2014 hoặc những bên với thỏa thuận khác.
 • Bên tậu nhà ở trả chậm, trả dần chỉ được thực hiện thế chấp nhà ở này với người khác sau lúc đã trả tiền đủ tiền tậu nhà ở, trừ trường hợp những bên với thỏa thuận khác. Trường hợp trong thời hạn trả chậm, trả dần mà bên tậu nhà ở chết thì người thừa kế hợp pháp được thực hiện tiếp những quyền, nghĩa vụ của bên tậu nhà ở và được cơ quan nhà nước với thẩm quyền cấp Giấy chứng thực sau lúc người thừa kế đã trả đủ tiền tậu nhà cho bên bán;
 • Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước lúc thực hiện những quyền.

– Trường hợp một bất động sản đã được thế chấp để bảo vệ thực thi một nghĩa vụ và trách nhiệm và hợp đồng thế chấp đã được công chứng mà sau đó được liên tục thế chấp để bảo vệ cho một nghĩa vụ và trách nhiệm khác trong khoanh vùng phạm vi pháp lý được cho phép thì những hợp đồng thế chấp tiếp theo phải được công chứng tại tổ chức triển khai hành nghề công chứng đã công chứng hợp đồng thế chấp lần đầu. Trường hợp tổ chức triển khai hành nghề công chứng đã triển khai việc công chứng chấm hết hoạt động tiêu khiển, quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức triển khai hành nghề công chứng đang tích trữ hồ sơ công chứng hợp đồng thế chấp tiếp theo đó ;
– Công chứng viên của tổ chức triển khai hành, nghề công chứng chỉ được công chứng hợp đồng, trả tiền giao dịch về bất động sản trong khoanh vùng phạm vi tỉnh, thành phường túc trực TW nơi tổ chức triển khai hành nghề công chứng đặt trụ sở ;
– Trong trường hợp với địa thế căn cứ cho rằng trong hồ sơ nhu yếu công chứng với yếu tố chưa rõ, việc giao ước hợp đồng, trả tiền giao dịch với tín hiệu bị đe doạ, ép buộc, với sự hoài nghi về năng lượng hành vi dân sự của người nhu yếu công chứng hoặc với sự hoài nghi đối tượng người tiêu sử dụng của hợp đồng, trả tiền giao dịch là ko với thật thì công chứng viên đề xuất người nhu yếu công chứng làm rõ hoặc theo ý kiến đề nghị của người nhu yếu công chứng, công chứng viên tiến hành xác minh hoặc nhu yếu giám định ; trường hợp ko làm rõ được thì với quyền khước từ công chứng ;
– Giấy tờ do cơ quan, tổ chức triển khai quốc tế cấp hoặc công chứng, xác nhận ở quốc tế để sử dụng cho trả tiền giao dịch dân sự tại Nước Ta phải được Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Nước Ta hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa lãnh sự ( trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà Nước Ta là thành viên hoặc theo nguyên tắc với đi, với lại ) ;
– Giấy tờ bằng tiếng quốc tế phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được công chứng, xác nhận theo pháp luật của pháp lý Nước Ta .

Cơ sở vật chất pháp lý:

 • Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017);
 • Luật Công chứng ngày 20 tháng 6 năm 2014 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015);
 • Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015);
 • Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014);
 • Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015);
 • Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015);
 • Luật Hộ tịch ngày 20 tháng 11 năm 2014 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016);
 • Luật Trú ngụ ngày 29 tháng 11 năm 2006 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2007);
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trú ngụ ngày 20 tháng 06 năm 2013 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014);
 • Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015);
 • Luật Căn cước công dân năm 2014 ngày 20 tháng 11 năm 2014 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016);
 • Luật Hợp tác xã ngày 20 tháng 11 năm 2012 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2013);
 • Luật Thương nghiệp ngày 14 tháng 06 năm 2005 (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006);
 • Luật Cơ quan đại diện nước Cùng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài ngày 18 tháng 06 năm 2009 (với hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 09 năm 2009);
 • Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016);
 • Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bất động sản (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2015);
 • Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở (với hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015);
 • Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (với hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 12 năm 2015);
 • Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 05 năm 2015);
 • Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và giải pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (với hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015);
 • Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014);
 • Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014);
 • Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014);
 • Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2014);
 • Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (với hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 03 năm 2017);
 • Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và giải pháp thi hành Luật Trú ngụ (với hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 06 năm 2014);
 • Nghị định 106/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 09 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân đã được sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ (với hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 11 năm 2013);
 • Nghị định số 11/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 02 năm 2012 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm (với hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 04 năm 2012);
 • Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về chứng thực lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2012);
 • Nghị định số 130/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Giấy chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (với hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 01 năm 2009);
 • Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (với hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 09 năm 2007);
 • Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2007);
 • Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm (với hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2007);
 • Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 03 tháng 02 năm 1999 của Chính phủ về chứng minh nhân dân (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 5 năm 1999);
 • Thông tư số 26/2015/TT-NHNN ngày 09 tháng 12 năm 2015 của Nhà băng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn trình tự, thủ tục thế chấp và giải chấp tài sản là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai (với hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 12 năm 2015);
 • Thông tư số 15/2015/TT-BTP ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và giải pháp thi hành Luật Hộ tịch (với hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 01 năm 2016);
 • Thông tư số 257/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng Công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên (với hiệu lực kể ngày từ 01 tháng 01 năm 2017);
 • Thông tư số 06/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2015);
 • Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng thực quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (với hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2014);
 • Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phường Hồ Chí Minh quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa (với hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018);
 • Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phường Hồ Chí Minh quy định mức trần thù lao công chứng trên khu vực Thành phường (với hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 03 năm 2016).

Quý khách hàng với thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn về hợp đồng, giao dịch nêu trên:

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG CHÂU Á

44 Võ Văn Tần Phường 6, Quận 3, TPHCM [Xem trên bản đồ] Điện thoại: (08) 39 300 903 – Fax: (08) 39 300 908
Email: [email protected] – Website: congchungchaua.vn

Thời kì làm việc:
Thứ hai – Thứ sáu: 08:00 đến 12:00 – 13:00 đến 17:00
Thứ bảy: 08:00 đến 12:00

Ngoài ra, ASN phân phối nhà sản xuất công chứng ngoài ngày, giờ thao tác của cơ quan hành chính nhà nước để cung ứng nhu yếu công chứng của người tậu .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính