Hợp đồng trọn gói là gì? quy định về hợp đồng trọn gói. – TƯ VẤN ĐẤU THẦU

Hotline

KHÁI NIỆM VỀ HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 quy định về khái niệm hợp đồng trọn gói như sau:

Điều 62. Loại hợp đồng

1. Hợp đồng trọn gói:

a) Hợp đồng trọn gói là hợp đồng với giá khăng khăng trong suốt thời kì thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc tính sổ đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc tính sổ một lần lúc hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được tính sổ cho tới lúc hoàn thành những nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng;

HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI ÁP DỤNG CHO GÓI THẦU NÀO?

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu 2013 quy định:

c) Hợp đồng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản. Lúc quyết định vận dụng loại hợp đồng quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, người phê duyệt kế hoạch lựa sắm nhà thầu phải đảm bảo loại hợp đồng này ưng ý hơn so với hợp đồng trọn gói. Đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn thuần; gói thầu sắm sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp với quy mô nhỏ phải vận dụng hợp đồng trọn gói;

Như vậy, đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn thuần; gói thầu sắm sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp với quy mô nhỏ phải vận dụng hợp đồng trọn gói. Theo đó, Gói thầu quy mô nhỏ là gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, sắm sắm hàng hóa với giá trị gói thầu ko quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp với giá trị gói thầu ko quá 20 tỷ đồng. Nên việc lựa sắm loại hợp đồng nào để vận dụng cho gói thầu được thực hiện theo quy định trên.

NGUYÊN TẮC THANH TOÁN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI

Căn cứ tại Điều 95 Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định yếu tố về việc tính sổ đối với hợp đồng trọn gói như sau:

Điều 95. Tính sổ đối với loại hợp đồng trọn gói

1. Nguyên tắc tính sổ:

Việc tính sổ đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần sau mỗi lần nghiệm thu với giá trị tương ứng với khối lượng công việc đã thực hiện hoặc một lần sau lúc nhà thầu hoàn thành những trách nhiệm theo hợp đồng với giá trị bằng giá hợp đồng trừ đi giá trị tạm ứng (nếu với). Trường hợp ko thể xác định được yếu tố giá trị hoàn thành tương ứng với từng hạng mục công việc hoặc thời đoạn nghiệm thu hoàn thành thì với thể quy định tính sổ theo tỷ lệ phần trăm (%) giá trị hợp đồng.

2. Hồ sơ tính sổ đối với hợp đồng trọn gói bao gồm:

a) Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong thời đoạn tính sổ với xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu với). Biên bản xác nhận khối lượng này là xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, công việc của công trình ưng ý với thiết kế mà ko cần xác nhận khối lượng hoàn thành yếu tố;

b) Đối với công việc sắm sắm hàng hóa: Tùy tính chất của hàng hóa để quy định hồ sơ tính sổ cho ưng ý như hóa đơn của nhà thầu, danh mục hàng hóa đóng gói, chứng từ vận tải, đơn bảo hiểm, Giấy chứng thực chất lượng, biên bản nghiệm thu hàng hóa, Giấy chứng thực xuất xứ và những tài liệu, chứng từ khác liên quan.

Trên đây là tư vấn của SPVALUE, nếu còn thắc mắc gì Bạn vui lòng liên hệ với chuyên gia tư vấn của SPVALUE qua hotline: 0967849934 để được tương trợ trực tiếp.

Leave a Reply