Ủy quyền cho người khác thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn

Ủy quyền cho người khác thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn. Xử lý tài sản bảo đảm.

Ủy quyền cho người khác thế chấp quyền sử dụng đất để vay vốn. Xử lý tài sản bảo đảm.

Tóm tắt nghi vấn:

Chào chuyên gia! Hiện tại tôi đang trong tình thế rất nguy nan. Hiện tôi đang thế chấp giấy chứng thực quyền sử dụng đất cho 1 công ty với số tiền là 100.000.000 (một trăm triệu đồng) do ba mẹ là người khuyết tật nên thủ tục vay vốn nhà băng gặp nhiều khó khăn. (cha ko nói và nghe được, mẹ thì ko nghe được). Hiện nay tôi đã mang đủ số tiền để trả cho tổ chức đó nhưng tổ chức đó chưa đủ điều kiện để trả lại giấy chứng thực quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho gia đình tôi, do tổ chức đó đã tiêu dùng sổ đỏ nhà tôi thế chấp cho nhà băng, nhưng nay số nợ đó đã trở thành nợ xấu. Nhà băng cũng đã thông tin cho gia đình là 10 ngày nữa sẽ thu hồi tài sản, hiện tôi rất hoang mang vì điều đó xảy ra thì gia đình tôi biết đi đâu. Tôi vẫn còn giữ hợp đồng giữa tôi và công ty đó và thêm 1 bản sao giấy chứng thực quyền sử dụng đất (mang công chứng). Rất mong chuyên gia sớm tư vấn giúp tôi và gia đình tôi mang thể kiện đòi lại tài sản được ko và cách thức khởi kiện như thế nào. Xin cảm ơn!

Trạng sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi nghi vấn của mình tới Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Đơn vị LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Đơn vị LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan niệm tư vấn của mình như sau:

1. Hạ tầng pháp lý:

– “ Bộ luật dân sự năm ngoái ” – Luật Đất đai 2013 – Nghị định 163 / 2006 / NĐ-CP.

2. Khắc phục vấn đề:

Xem thêm: Người đại diện theo ủy quyền là gì? Quy định về đại diện theo ủy quyền?

Theo lao lý “ Bộ luật dân sự năm ngoái ”, thế chấp gia tài là việc một bên ( sau đây gọi là bên thế chấp ) tiêu dùng gia tài thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự so với bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp ) và ko chuyển giao gia tài đó cho bên nhận thế chấp. Điều 715 “ Bộ luật dân sự năm ngoái ” pháp luật hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất như sau :

“ Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa những bên, theo đó bên sử dụng đất ( sau đây gọi là bên thế chấp ) tiêu dùng quyền sử dụng đất của mình để bảo vệ việc triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự với bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp ). Bên thế chấp được liên tục sử dụng đất trong thời hạn thế chấp. ”

Điều 188 Luật Đất đai 2013 lao lý điều kiện kèm theo thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, Tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất như sau :

“ 1. Người sử dụng đất được thực thi những quyền quy đổi, chuyển nhượng ủy quyền, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, khuyến mãi cho, thế chấp quyền sử dụng đất ; góp vốn bằng quyền sử dụng đất lúc mang những điều kiện kèm theo sau đây :

a) Mang Giấy chứng thực, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b ) Đất ko mang tranh chấp ; c ) Quyền sử dụng đất ko bị kê biên để bảo vệ thi hành án ; d ) Trong thời hạn sử dụng đất. ”

Theo lao lý trên, chỉ mang người sử dụng đất hợp pháp được pháp lý xác nhận, thay mặt đứng tên trên giấy ghi nhận quyền sử dụng đất thì được triển khai những trả tiền giao dịch tương quan tới quyền sử dụng đất. Theo như bạn trình diễn, bạn tiêu dùng sổ đỏ chính chủ của cha mẹ bạn ( bị khuyết tật câm, điếc ) thế chấp vay 100 triệu đồng là ko đúng thẩm quyền trừ trường hợp cha mẹ bạn mang hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền bộc lộ ủy quyền cho bạn triển khai vay vốn. Nếu ko mang sách vở ủy quyền của cha mẹ bạn ủy quyền cho bạn đi vay vốn thì trả tiền giao dịch giữa bạn và tổ chức nhận thế chấp vô hiệu do người ko mang thẩm quyền ký kết. Mặt khác, việc tổ chức nhận thế chấp đã tiêu dùng giấy ghi nhận mà bạn thế chấp để thế chấp vay vốn tại nhà băng nhà nước. Việc thế chấp quyền sử dụng đất tại nhà băng nhà nước phải mang chữ ký của người thay mặt đứng tên trên giấy ghi nhận quyền sử dụng đất thì trả tiền giao dịch vay tiền giữa tổ chức nhận thế chấp và nhà băng nhà nước mới hợp pháp. Nếu ko mang sự ủy quyền từ cha mẹ bạn cho tổ chức nhận thế chấp để vay vốn nhà băng nhà nước thì trả tiền giao dịch này sẽ bị vô hiệu.

uy-quyen-cho-nguoi-khac-the-chap-quyen-su-dung-dat-de-vay-von

>>> Trạng sư tư vấn ủy quyền thế chấp quyền sử dụng đất: 1900.6568

Xem thêm: Ủy thác là gì? Phân biệt điểm khác biệt giữa ủy thác và ủy quyền?

Điều 137 “ Bộ luật dân sự năm ngoái ” lao lý hậu quả pháp lý của trả tiền giao dịch dân sự vô hiệu như sau :

“ 1. Giao dịch dân sự vô hiệu ko làm phát sinh, đổi khác, chấm hết quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự của những bên kể từ thời kì xác lập. 2. Lúc trả tiền giao dịch dân sự vô hiệu thì những bên Phục hồi lại thực trạng khởi đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận ; nếu ko hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp gia tài trả tiền giao dịch, huê lợi, cống phẩm thu được bị tịch thu theo lao lý của pháp lý. Bên mang lỗi gây thiệt hại phải bồi thường. “

Tương tự, hậu quả của trả tiền giao dịch dân sự vô hiệu là hai bên trả lại cho nhau những gì đã nhận, nhà băng nhà nước nhận thế chấp trả lại giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, tổ chức thế chấp trả tiền cho nhà băng nhà nước. Bên bạn nhận lại giấy ghi nhận quyền sử dụng đất, và mang nghĩa vụ và trách nhiệm trả tiền giao dịch tiền cho bên tổ chức nhận thế chấp.

Khoản 1 Điều 13 Nghị định 163/2006/NĐ-CP quy định trường hợp tài sản bảo đảm ko thuộc sở hữu của bên bảo đảm:

“ Trong trường hợp bên bảo vệ tiêu dùng gia tài ko thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm dân sự thì chủ sở hữu mang quyền đòi lại gia tài theo pháp luật tại những Điều 256, 257 và 258 Bộ luật Dân sự và khoản 2 Điều này. “

Bố mẹ bạn là chủ sở hữu so với mảnh đất này thì cha mẹ bạn mang quyền đòi lại gia tài này. Nếu trong những trả tiền giao dịch trên, đều mang sách vở ủy quyền hợp pháp từ cha mẹ bạn, nếu tổ chức nhận thế chấp ko mang năng lực giao dịch trả tiền cho nhà băng nhà nước thì nhà băng nhà nước mang quyền xử lý tài sản bảo vệ là nhà và đất của cha mẹ bạn. Để ko bị xử lý tài sản bảo vệ này thì bạn phải mang đủ tiền để trả tiền giao dịch cho nhà băng nhà nước.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính