Mẫu giấy vay tiền không thế chấp – Luật Toàn Quốc

Mẫu giấy vay tiền ko thế chấp – Luật Toàn Quốc

quangcao post1 2

Mẫu giấy vay tiền ko thế chấp : số lượng tiền vay, Thời hạn và phương pháp vay, Lãi suất, Giải pháp bảo vệ hợp đồng, Hiệu lực của hợp đồng, …

MẪU GIẤY VAY TIỀN KHÔNG THẾ CHẤP

     Hiện nay, những giao dịch dân sự liên quan tới việc cho vay tiền xảy ta rất nhiều trên thực tế. Tuy nhiên, những bên sở hữu thể lập thành văn bản hoặc ko lập thành văn bản cho những giao dịch. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp cũng như tránh được tranh chấp xảy ra mà ko khắc phục được thì những bên nên lập văn bản về việc cho vay tiền, thỏa thuận rõ ràng và cụ thể những vấn đề pháp lý cần thiết. Luật Toàn quốc cung ứng mẫu giấy vay tiền đối với trường hợp ko thế chấp cho những bên tham khảo. Mẫu giấy vay tiền ko thế chấp dưới đây dựa trên quy định của Bộ luật Dân sự 2015 và những luật khác sở hữu liên quan.

1. Giấy vay tiền ko thế chấp là gì?

Căn cứ theo bộ luật dân sự năm ngoái, tiền là một loại gia tài. Việc vay tiền là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên do đó để hiểu rõ hơn về giấy vay tiền ko sở hữu thế chấp thứ nhất tất cả chúng ta cần khái niệm “ hợp đồng vay gia tài ” và “ thế chấp gia tài ”. Cụ thể Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật như sau :

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản

Hợp đồng vay gia tài là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên cho vay giao gia tài cho bên vay ; lúc tới hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay gia tài cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu sở hữu thỏa thuận hợp tác hoặc pháp lý sở hữu pháp luật .

Điều 317 Bộ luật dân sự năm ngoái cũng lao lý : Thế chấp gia tài là việc một bên ( sau đây gọi là bên thế chấp ) sử dụng gia tài thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm và ko giao gia tài cho bên kia ( sau đây gọi là bên nhận thế chấp ) .
Tương tự, giấy vay tiền ko thế chấp hay hợp đồng vay tiền ko thế chấp là sự thỏa thuận hợp tác giữa những bên, theo đó bên cho vay giao tiền cho bên vay ; lúc tới hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay số tiền gốc và lãi theo thỏa thuận hợp tác. Ngoài ra, trong hợp đồng ko bộc lộ nội dung bên vay tiền phải sử dụng gia tài khác thuộc chiếm hữu của mình để bảo vệ cho nghĩa vụ và trách nhiệm trả nợ. Nếu tới hạn hợp đồng, bên vay ko trả nợ thì bên cho vay sở hữu quyền khởi kiện ra TANDTC nhân dân sở hữu thẩm quyền quan tâm kiến đề nghị tòa án nhân dân buộc bên vay trả tiền .

2. Mẫu giấy vay tiền ko thế chấp

Thông thường, mẫu giấy vay tiền ko thế chấp được sử dụng so với những trả tiền giao dịch vay nợ giữa những cá thể với nhau. Bởi trước đây, pháp lý ko được cho phép cá thể được nhận thế chấp. Hiện nay, Chính Phủ đã phát hành nghị định mới được cho phép cá thể cũng sở hữu quyền nhận thế chấp trong những trả tiền giao dịch dân sự. Tuy nhiên, do chưa sở hữu hướng dẫn đơn cử nên việc vận dụng trên trong thực tiễn gặp nhiều khó khăn vất vả. Dưới đây là mẫu giấy vay tiền ko sở hữu thế chấp ( hợp đồng vay tiền ) bạn hoàn toàn sở hữu thể tìm hiểu thêm .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

— — — — –

HỢP ĐỒNG CHO VAY TIỀN

Hôm nay ngày : … … … … … … … … … … … … … … … .
Tại khu vực : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
( Nếu vay Nhà băng và hợp tác xã tín dụng trả tiền, thì sở hữu thêm yếu tố xét đơn xin của đương sự ) .
Chúng tôi gồm sở hữu :

Bên A: (bên cho vay)

+ Liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
+ Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Đại diện là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ CMND số … … … … … … … … … … … … .. do Công an … … … … … … … .. cấp ngày … … … … … … … … … … .

Bên B: (bên vay)

+ Ông ( bà ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
+ CMND số … … … … … … … … … … … … .. do Công an … … … … … … … .. cấp ngày … … … … … … … … … … .
+ Liên hệ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
+ Điện thoại : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Sau lúc thỏa thuận hợp tác cùng nhau thỏa thuận vay tiền với những lao lý sau :

Điều 1: Về số lượng tiền vay

Bên A đồng ý chấp thuận cho bên B vay số tiền :
+ Bằng số : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
+ Bằng chữ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

Điều 2: Thời hạn và phương thức vay

2.1. Thời hạn vay là … … … … … … … … … … …. tháng
+ Kể từ ngày : … … … … … … … … … … … … … … … …
+ Tới ngày : … … … … … … … … … … … … … … … … ..
2.2. Phương thức vay ( hoàn toàn sở hữu thể chọn những phương pháp sau ) :
+ Chuyển khoản qua thông tin tài khoản : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
+ Mở tại nhà băng nhà nước : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
+ Cho vay bằng tiền mặt
Chuyển giao thành … … … … … … … … đợt
– Đợt 1 : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..

–  Đợt 2: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Điều 3: Lãi suất

3.1 Bên B đồng ý chấp thuận vay số tiền trên với lãi suất vay … … … … … % một tháng tính từ ngày nhận tiền vay .
3.2 Tiền lãi được trả hàng tháng đúng vào ngày thứ … .. tính từ ngày vay, lãi trả chậm bị phạt … … … …. % / tháng .
3.3 Trước lúc hợp đồng này đáo hạn … … … …. ngày ; nếu bên B muốn liên tục gia hạn phải được sự thỏa thuận hợp tác trước tại khu vực … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3.4 Trong thời hạn hợp đồng sở hữu hiệu lực hiện hành ko đổi khác mức lãi suất vay cho vay đã thỏa thuận hợp tác trong hợp đồng này .
3.5 Lúc nợ đáo hạn, bên B ko trả đủ vốn và lãi cho bên A, tổng số vốn và lãi còn thiếu sẽ chuyển sang nợ quá hạn, và trả lãi so với số tiền chậm trả tương ứng với thời hạn chậm trả. Lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác lập theo thỏa thuận hợp tác của những bên

3.6 Thời hạn trả tiền nợ quá ko quá …………. ngày nếu ko sở hữu sự thỏa thuận nào khác của hai bên. 

Điều 4: Những cam kết chung

4.1 Hai bên cam kết thực thi khá đầy đủ những lao lý trong hợp đồng này, nếu những nội dung khác đã lao lý trong pháp lý Nhà nước ko ghi trong hợp đồng này, hai bên cần tôn trọng chấp hành .
4.2. Nếu sở hữu tranh chấp xảy ra, hai bên sẽ xử lý bằng thương lượng .
4.3 Nếu hai bên ko hề tự xử lý, hai bên sẽ chuyển vấn đề tới Tòa án nhân dân … nơi hai bên vay trú ngụ .

Điều 5: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này sở hữu hiệu lực hiện hành từ ngày … … tháng … …. năm … …. tới ngày … …. tháng … …. năm … … .
Hợp đồng này được lập thành … …. bản. Mỗi bên giữ … …. bản .

ĐẠI DIỆN BÊN A

Chức vụ

( Ký tên, đóng dấu )

ĐẠI DIỆN BÊN B

Chức vụ

( Ký tên, đóng dấu )

     >>>>Tải toàn bộ mẫu giấy vay tiền ko thế chấp tại đây: mẫu giấy vay tiền ko thế chấp

Một số bài viết tìm hiểu thêm :
Trên đây là nội dung tư vấn của luật Toàn Quốc về mẫu giấy vay tiền ko thế chấp ( hợp đồng vay tiền ko sở hữu thế chấp ). Nếu bạn cần tương hỗ thêm về nội dung của mẫu hợp đồng này và những yếu tố tương quan hoặc sử dụng nhà sản xuất soạn thảo hợp đồng của chúng tôi xin sung sướng liên hệ theo thông tin dưới đây .

Nhà sản xuất tương trợ khách hàng về mẫu giấy vay tiền ko sở hữu thế chấp

  • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn sở hữu thể đặt thêm những thắc mắc về mẫu giấy vay tiền, hợp đồng vay tiền ko sở hữu thế chấp hoặc những vấn đề liên quan theo quy định pháp luật mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài thắc mắc của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được khắc phục; bạn sở hữu thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời kì nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.
  • Tư vấn qua Email: Bạn sở hữu thể gửi Email thắc mắc về liên hệ: manhongit.dhp@gmail.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời kì và ko thể diễn tả được hết ý của thắc mắc vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân tình cảm ơn. / .

5
/
5
(
1

bình chọn

)

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính