Hợp Đồng Xây Dựng Trọn Gói Và Những Điều Bạn Cần Biết

Ngày nay với cuộc sống bận rộn, nhiều người sở hữu nhu cầu xây nhà đã lựa tậu phương án xây nhà trọn gói bởi những tiện ích và lợi vậy mà dịch vụ này mang lại. Tuy nhiên, lúc hoàn thiện căn nhà, ko phải chủ nhà nào cũng hài lòng với dịch vụ mà mình đã gửi gắm, thậm chí nhiều người còn thất vọng lúc chủ đầu tư làm ko đúng theo hợp đồng đã ký.

Vậy làm thế nào để tránh xảy ra những sơ sót trong quá trình thi công? Rất dễ chỉ cần nhớ những lưu ý nhỏ dưới đây lúc ký mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở trọn gói với doanh nghiệp nhận thầu xây dựng.

Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói là gì?

+ Mẫu hợp đồng xây dựng trọn gói là loại hợp đồng cơ bản theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Hợp đồng trọn gói thường ứng dụng cho những gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn đơn thuần; gói thầu tậu sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp sở hữu quy mô nhỏ.

+ Theo quy định của Luật đấu thầu 2013 thì hợp đồng xây dựng trọn gói là hợp đồng sở hữu giá nhất định trong suốt thời kì thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc tính sổ đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc tính sổ một lần lúc hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được tính sổ cho tới lúc hoàn thành những nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Những vướng mắc của hợp đồng xây dựng nhà ở trọn gói

Thực tế, lúc thực hiện loại hình hợp đồng trọn gói thường sở hữu nhiều vướng mắc xảy ra gây lúng túng cho cả chủ đầu tư và nhà thầu, do đó những bên cần lưu ý một số điểm sau:

Lúc ứng dụng hợp đồng xây dựng trọn gói, giá gói thầu để làm căn cứ xét duyệt trúng thầu phải bao gồm cả giá tiền cho những yếu tố rủi ro sở hữu thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, giá tiền dự phòng trượt giá. Giá dự thầu phải bao gồm tất cả những giá tiền cho những yếu tố rủi ro và giá tiền trượt giá sở hữu thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng;

Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, những bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt; nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng số lượng, khối lượng công việc chưa chuẩn xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để đảm bảo ưa thích với thiết kế;

Lúc ứng dụng hợp đồng xây dựng trọn gói, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với tậu sắm thường xuyên, đơn vị tậu sắm tập trung hoặc đơn vị sở hữu nhu cầu tậu sắm đối với tậu sắm tập trung chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư, bên mời thầu, đơn vị tậu sắm tập trung hoặc đơn vị sở hữu nhu cầu tậu sắm với nhà thầu tư vấn phải sở hữu quy định về trách nhiệm của những bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc;

Mặc dù được coi là trọn gói và nhất định nhưng trong trường hợp bất khả kháng thì hợp đồng sẽ cần sở hữu thỏa thuận cụ thể, tức là những tình huống thực tiễn xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của chủ đầu tư, nhà thầu, ko liên quan tới sai phạm hoặc sơ xuất của chủ đầu tư, nhà thầu như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa thiến, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận..

Từ một số quy định trên chúng ta sở hữu thể thấy hợp đồng trọn gói liên quan tới khối lượng công việc xây lắp cần đòi hỏi việc tính toán khối lượng ban sơ phải khôn cùng kỹ càng, chuẩn xác tới từng khía cạnh. Ngoài ra, với sự biến động giá nguyên nhiên liệu, vật liệu khôn cùng khó lường như trong thời đoạn hiện nay thì việc ứng dụng hình thức hợp đồng trọn gói cũng là một rủi ro đối với nhà thầu và chính Chủ đầu tư. Do vậy cần sở hữu sự cân nhắc kỹ càng trước lúc phê duyệt hình thức hợp đồng trong kế hoạch đấu thầu của Chủ đầu tư những dự án.

Những điều cần lưu ý lúc thực hiện mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở trọn gói

Khối lượng cần được tính toán chuẩn xác trước lúc ký hợp đồng.

Theo quy định tại Mục 2 Điều 48 – Nghị định 85/2009 “Đối với công việc xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, những bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt, nếu nhà thầu (bao gồm cả nhà thầu được chỉ định thầu) hoặc bên mời thầu phát hiện bảng khối lượng công việc bóc tách từ thiết kế chưa chuẩn xác, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc bổ sung khối lượng công việc để đảm bảo ưa thích với thiết kế.

Như vậy hình thức hợp đồng xây dựng trọn gói chỉ nên ứng dụng cho những gói thầu sở hữu khối lượng công việc sở hữu thể xác định chuẩn xác ngay trước lúc thực hiện, đặc trưng với những gói thầu xây lắp, vì sau này khối lượng đó được làm căn cứ tính sổ cho nhà thầu mà ko cần phải tính toán lại trừ lúc sở hữu phát sinh thêm khối lượng ngoài thiết kế.

Điều chỉnh khối lượng và đơn giá lúc nào?

Mặc dù được coi là trọn gói và nhất định nhưng trong trường hợp bất khả kháng thì hợp đồng sẽ cần sở hữu thỏa thuận cụ thể, tức là những tình huống thực tiễn xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát và khả năng lường trước của chủ đầu tư, nhà thầu, ko liên quan tới sai phạm hoặc sơ xuất của chủ đầu tư, nhà thầu, như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hỏa thiến, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly do kiểm dịch, cấm vận..

Hồ sơ tính sổ hợp đồng trọn gói

Tại điều 48 nghị định 85/2009 quy định: việc tính sổ hợp đồng xây dựng trọn gói được thực hiện nhiều lần hoặc tính sổ một lần lúc hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà chủ đầu tư tính sổ cho nhà thầu cho tới lúc nhà thầu hoàn thành những nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng. Nếu trường hợp bất khả kháng quy định trong hợp đồng xảy ra thì tính sổ theo thỏa thuận trong hợp đồng.

Xây dựng LACO – Chắc bền cùng thời kì

Tổ chức Cổ Phần Thiết Kế Xây Dựng LACO

► Hotline: 0967849934 – Ks.Tú (từ 8g – 17g)

► E-mail: manhongit.dhp@gmail.com

Leave a Reply