Sự khác biệt giữa HRM và HRD

difference between hrm Quản lý nguồn nhân lực (HRM) là một nhánh của quản lý; liên quan tới việc sử dụng tốt nhất nguồn nhân lực của doanh nghiệp, bằng cách phân phối những điều kiện làm việc tốt hơn cho viên chức. Nó liên quan tới những hoạt động sắp xếp và điều phối nguồn nhân lực của một thực thể. Hơn nữa, nó nhằm mục đích duy trì mối quan hệ tốt ở những cấp quản lý khác nhau.là một nhánh của quản trị ; tương quan tới việc sử dụng tốt nhất nguồn nhân lực của doanh nghiệp, bằng cách cung ứng những điều kiện kèm theo làm việc tốt hơn cho viên chức cấp dưới. Nó tương quan tới những hoạt động tiêu khiển sắp xếp và điều phối nguồn nhân lực của một thực thể. Hơn nữa, nó nhằm mục đích mục tiêu duy trì mối quan hệ tốt ở những cấp quản trị khác nhau .

Mặt khác, Phát triển nguồn nhân lực (HRD) là một cánh của HRM, luôn tập trung vào phần tăng trưởng và phát triển của nhân lực của tổ chức. Sở hữu rất nhiều người, mà HRM và HRD truyền đạt cùng một ý nghĩa, nhưng điều này ko đúng. Chúng tôi đã soạn một bài viết ở đây, để làm cho bạn hiểu sự khác biệt giữa HRM và HRD. Sở hữu một chiếc nhìn.

Biểu đồ so sánh

Cơ sở vật chất để so sánh Nhân sự HRD
Ý nghĩa Quản lý nguồn nhân lực kể tới việc vận dụng những nguyên tắc quản lý để quản lý những người làm việc trong tổ chức. Phát triển nguồn nhân lực sở hữu tức là một chức năng phát triển liên tục sở hữu ý định cải thiện hiệu suất của những người làm việc trong tổ chức.
Nó là gì? Chưc năng quản ly. Tập hợp con của quản lý nguồn nhân lực.
Chức năng Phản ứng Chủ động
Mục tiêu Để cải thiện hiệu suất của viên chức. Để phát triển những kỹ năng, kiến ​​thức và năng lực của viên chức.
Quá trình Công Việt Hằng ngày Đang thực hiện
Phụ thuộc Độc lập Nó là một hệ thống con.
Quan tâm tới Chỉ người Phát triển toàn bộ tổ chức.

Khái niệm về HRM

Quản lý nguồn nhân lực, được gọi ngắn gọn là HRM kể tới một nhánh quản lý sở hữu hệ thống liên quan tới việc quản lý con người tại nơi làm việc để họ sở hữu thể mang lại kết quả tốt nhất cho tổ chức. Đó là việc vận dụng những nguyên tắc quản lý cho những người làm việc trong tổ chức. Nó nhằm mục đích cải thiện hiệu suất và năng suất của tổ chức bằng cách tìm ra hiệu quả của nguồn nhân lực của nó. Do đó, HRM là một nghệ thuật đặt đúng người vào đúng công việc, để đảm bảo sử dụng tốt nhất nhân lực của tổ chức.

Quá trình này gồm sở hữu một loạt những hoạt động tiêu khiển mở màn bằng tuyển dụng, lựa chọn, xu thế, và cảm ứng, tập huấn và giảng dạy và tăng trưởng, nhìn nhận hiệu suất, khuyến khích và bồi thường, thôi thúc, duy trì bảo đảm an toàn nơi thao tác, chủ trương y tế và phúc lợi, quản trị mối quan hệ với tổ chức triển khai, quản trị đổi khác .

Khái niệm của HRD

Thuật ngữ Phát triển nguồn nhân lực hay HRD tiêu dùng để chỉ sự tăng trưởng của những người thao tác trong một tổ chức triển khai. Đây là một phần của HRM ; nhằm mục đích mục tiêu tăng tri thức và kỹ năng, kiến ​ ​ thức, năng lượng, thái độ và hành vi của viên chức cấp dưới của tổ chức triển khai. Mục đích của HRD là trao quyền và củng cố năng lực của viên chức cấp dưới để hiệu suất của họ sẽ tốt hơn trước .Phát triển nguồn nhân lực tương quan tới việc phân phối những thời cơ tương tự cho những viên chức cấp dưới sẽ chứng tỏ được quyền lợi trong toàn bộ sự tăng trưởng của họ. Những thời cơ tương tự gồm sở hữu tập huấn và giảng dạy và tăng trưởng, tăng trưởng nghề nghiệp, quản trị hiệu suất, quản lý tài năng, huấn luyện và tập huấn và cố vấn, xác lập viên chức cấp dưới then chốt, lập kế hoạch tiếp sau, v.v. Ngày nay, sở hữu nhiều tổ chức triển khai thao tác cho sự tăng trưởng nguồn nhân lực của viên chức cấp dưới kể từ ngày họ gia nhập doanh nghiệp, và thứ tự này vẫn liên tục, cho tới lúc kết thúc thời hạn thao tác .

Sự khác biệt chính giữa HRM và HRD

Sự độc lạ đáng kể giữa HRM và HRD được luận bàn ở những điểm sau :

  1. Quản lý nguồn nhân lực kể tới việc vận dụng những nguyên tắc quản lý để quản lý những người làm việc trong tổ chức. Phát triển nguồn nhân lực sở hữu tức là một chức năng phát triển liên tục sở hữu ý định cải thiện hiệu suất của những người làm việc trong tổ chức.
  2. HRM là một chức năng của quản lý. Trái lại, HRD nằm dưới sự bảo trợ của HRM.
  3. HRM là một chức năng phản ứng lúc nó nỗ lực đáp ứng những yêu cầu phát sinh trong lúc HRD là một chức năng chủ động, đáp ứng nhu cầu thay đổi của nguồn nhân lực trong tổ chức và dự đoán nó.
  4. HRM là một thứ tự thường xuyên và chức năng quản trị. Mặt khác, HRD là một quá trình đang diễn ra.
  5. Mục tiêu cơ bản của HRM là tăng hiệu quả của viên chức. Trái ngược với HRD, nhằm mục đích phát triển kỹ năng, kiến ​​thức và năng lực của người lao động và toàn bộ tổ chức.
  6. HRD là một thứ tự định hướng sở hữu tổ chức; đó là một hệ thống con của một hệ thống to. Trái ngược với HRM nơi sở hữu những vai trò riêng biệt, điều này làm cho nó trở thành một chức năng độc lập.
  7. Quản lý nhân sự chỉ quan tâm tới mọi người. Ko giống như Phát triển nguồn nhân lực, tập trung vào sự phát triển của toàn bộ tổ chức.

Phần kết luận

HRM khác với HRD theo nghĩa HRM sở hữu tương quan tới quản trị nguồn nhân lực trong lúc HRD sở hữu tương quan tới sự tăng trưởng của viên chức cấp dưới. Quản lý nguồn nhân lực là một khái niệm to hơn Phát triển nguồn nhân lực. Loại trước gồm sở hữu một loạt những hoạt động tiêu khiển tổ chức triển khai như lập kế hoạch, nhân sự, tăng trưởng, giám sát, duy trì, quản trị mối quan hệ và nhìn nhận trong lúc phần sau gồm sở hữu phần tăng trưởng, ví dụ như giảng dạy, học tập, tăng trưởng nghề nghiệp, quản lý tài năng, nhìn nhận viên chức cấp dưới .

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì