Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm | Bài viết hay | Tin tức

Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm

1. Bảng cân đối kế toán ( Bảng này lập theo thời khắc – 31/12/N)( Để bảng cân đối kế toán đúng thì Tổng Tài Sản phải bằng tổng Nguồn Vốn )

Cách thực hiện :

– Cột số năm trước: Căn cứ vào Cột năm nay của “ Bảng Cân Đối Kế toán “ Năm trước.

– Cột số năm nay: Chuyển số liệu của những TK từ loại 1 tới loại 4 ( phần số dư cuối kỳ ) trên bảng CĐPS năm và ghép vào từng chỉ tiêu tương ứng trên Bảng CĐKT. Ví dụ : Chỉ tiêu [110]- “ Tiền và những khoản tương đương tiền “ bằng (=) Số dư Nợ cuối kỳ của những tài khoản 111 + TK 112 + TK 121 ( đối với những khoản đầu tư ngắn hạn sở hữu thời hạn dưới 3 tháng ).

– Riêng đối với những chỉ têu liên quan tới khách hàng và nhà cung cấp ( người bán ) thì căn cứ vào Bảng Tổng Hợp TK 131, 331

hoc

Hình ảnh: Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm

2. Bảng báo cáo kết quả kinh doanh ( Bảng này lập cho thời kỳ- là tập hợp kết quả kinh doanh của một kỳ, thời kỳ ở đây sở hữu thể là tháng, quý Năm tuỳ theo mục tiêu quản trị của Doanh Nghiệp và là năm đối với cơ thuế quan )

Cách thực hiện :

– Cột số năm trước : Căn cứ vào cột ngăm ngay của “ Báo cáo kết quả kinh doanh “ năm ttrước

– Cột số năm nay : CHuyển số liệu từ Bảng CĐPS năm của những TK từ loại 5 tới loại 8 ( phần số phát sinh ) và ghép vào từng chỉ tiêu tương ứng trên Báo cáo KQKD.

Ví dụ : Chỉ tiêu [01] – “ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ “ bằng (= ) Tổng số phát sinh Tk 511 trên bảng CĐPS năm.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ ( Thể hiện dòng ra và dòng vào của tiền trong Doanh Nghiệp , để BCLCTT đúng thì chỉ tiêu ( 70 ) trên LCTT phải bằng chỉ tiêu ( 110 ) trên bảng CĐKT )

Cách thực hiện :

– Cột số năm trước : Căn cứ vào Cột năm nay của “ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ “ năm trước.

– Cột Số năm nay : Căn cứ vào sổ Quỹ tiền mặt và Tiền gửi Nhà băng, hoặc căn cứ vào số phát sinh TK tiền mặt, TK tiền gửi ngân hàgn trên NKC.

Bạn đang xem bài viết: Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Tài Chính Cuối Năm

Nếu căn cứ vào Sổ Quỹ Tiền Mặt và Tiền gửi Nhà băng :

– Trên sổ quỹ TM, tính tổng số phát sinh của cả kỳ kế toán tại cột thu, chi bằng hàm subtotal

– Đặt lọc cho Sổ quỹ TM ( lưu ý ko lọc cácc chỉ tiêu đè sở hữu định )

Trên cột TK đối ứng lọc tuần tự từng TK đối ứng vừa lọc và bên cột Diễn giải sẽ xuất hiện nội dung của nghiệp vụ. Nội dung này tương ứng với từng chỉ tiêu nào trên “ BC lưu chuyển tiền tệ “ thì mang số tiền tổng cùng về đúng chỉ tiêu đó trên “ BC lưu chuyển tiền tệ “. Nếu sở hữu nhiều nội dung chung cho một chỉ tiêu thì thực hiện cùng tiếp nối vào sổ đã sở hữu. Nếu nội dung lọc ko biết đưa vào chỉ tiêu nào thì đưa vào thu khác hoặc chi khác.( Thực hiện tương tự như sổ nhà băng )

Nếu căn cứ từ Nhật Ký Chung:

– Tính tổng cùng phát sinh của cả kỳ kế toán trên NKC bằng hàm subtotal

– Đặt lọc cho sổ NKC ( Lưu ý : ko lọc những tiêu đề một mực )

– Trên NKC, ở Cột TK nợ/ TK Sở hữu quý khách lọc lên TK Tiền Mặt, sau đó lọc tiếp tuần tự từng TK đối ứng bên Cột TK đối ứng.

– Lúc Đó hàm subtotal sẽ tính tổng số tiền tài TK đối ứng vừa lọc và bên cột Diễn giải sẽ xuất hiện nội dung của nghiệp vụ.. ( Làm tương tự những phần tiếp theo như lúc căn cứ vào sổ Quỹ tiền mặt )

Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thuế

4. Thuyết minh báo cáo tài chính :Là báo cáo giảng giải thêm cho những biểu: bảng CĐKT, báo cáo KQKD, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Người dùng căn cứ vào Bảng Cân Đối Kế Toán, Báo cáo KQKD, Báo cáo LCTT, Bảng cân đối số phát sinh năm, Bảng trích Khấu hao TSCĐ ( trường hợp thuyết minh cho phần TSCĐ) và những sổ sách liên quan để lập.

==> Mời bạn xem thêm khóa học kế toán thực hiện trên hóa đơn, chứng từ, excel, misa 2015 Với Kế Toán Trưởng theo hình thức cầm tay chỉ việc

image dongdau

nguyenthikieuhinhanh

Sở hữu thể bạn sử dụng rộng rãi: NHỮNG CÔNG VIỆC KẾ TOÁN PHẢI LÀM THÁNG 12 NĂM 2016 VÀ 3 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Tin mới

  • Hướng Dẫn Xây Dựng Thang Bảng Lương Năm 2017 Mới Nhất – 02/01/2017 10:59
  • Mất Hóa Đơn Kế Toán Xử Lý Thế Nào? – 26/12/2016 17:22
  • File Excel Giải Trình Số Liệu Cho Công Tác Quyết Toán Thuế – 23/12/2016 17:19
  • Cách xác định những khoản lỗ và cách chuyển lỗ trên tờ khai quyết toán thuế TNDN – 21/12/2016 17:16
  • Những Quy Định Cần Biết Về Chi y phục cho viên chức – 14/12/2016 17:24

Những tin khác

  • Tải Miễn Phí File Excel báo cáo quản trị thu chi – 08/12/2016 17:10
  • KHOẢN TIỀN ĐẶT CỌC CÓ PHẢI XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG? – 07/12/2016 17:29
  • Tính thuế TNCN năm 2016 đối với những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công – 07/12/2016 17:17
  • Phạt 20% tiền thuế đối với doanh nghiệp kê khai sai – 06/12/2016 11:53
  • Tập Hợp Công Việc Cuối Năm Kế Toán Cần Hoàn Thành – 05/12/2016 17:21