Hướng dẫn cách tính thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đầy đủ nhất 2022

Thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những loại thuế quan trọng mà các doanh nghiệp đang hoạt động cần nộp vào ngân sách nhà nước. Theo pháp luật hiện hành, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như thế nào? Làm sao để tính thuế thu nhập doanh nghiệp? Sau đây mời bạn đọc cùng iHOADON tìm hiểu nội dung này.

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp là gì?

Căn cứ Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn, thuế thu nhập doanh nghiệp có thể hiểu đơn giản là loại thuế trực thu, đánh trực tiếp vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp (từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và thu nhập khác) theo quy định của pháp luật sau khi đã trừ đi các khoản chi phí liên quan đến thu nhập doanh nghiệp.

tính thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Tìm hiểu về thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ theo Thông tư 78/2014/TT-BTC, hướng dẫn thi hành Nghị định 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp, các trường hợp đối tượng phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

+ Doanh nghiệp thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam

+ Doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở thường trú (hoặc không có) tại Việt Nam

+ Các tổ chức thành lập theo Luật hợp tác xã

+ Đơn vị sự nghiệp thành lập theo quy định pháp luật Việt Nam

+ Tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra thu nhập.

2. Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

tính thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp được pháp luật quy định như thế nào?

Mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đang được áp dụng hiện nay được quy định như sau:

STT

Mức thuế suất thuế TNDN

Các trường hợp được áp dụng

1

20%

Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2

32% – 50%

Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí và tài nguyên quý hiếm khác tại Việt Nam.

3

50%

Hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác các mỏ tài nguyên (gồm: vàng, bạc, bạch kim, đá quý, wonfram, antimoan, thiếc, đất hiếm,… trừ dầu khí)

4

40%

Thăm dò khai thác mỏ tài nguyên quý hiếm có từ 70% diện tích trở lên ở địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn.

5

10%

(Áp dụng trong 15 năm)

Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

– Dự án đầu tư mới: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường…

– Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

– Dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, hay dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng tiêu chí đặc thù.

– Dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp đáp ứng tiêu chí đặc thù.

– Dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có tối thiểu số vốn là 12.0000 tỷ đồng,…)

6

10%

– Doanh nghiệp thực hiện hoạt động xã hội hoá (giáo dục – đào tạo, văn hoá, y tế, dạy nghề, thể thao và môi trường)

– Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua đối với đối tượng xây dựng nhà ở xã hội.

– Cơ quan báo chí hoạt động báo in, cơ quan xuất bản.

– Doanh nghiệp trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng. Nuôi trồng, chế biến nông, thủy sản, nuôi trồng lâm sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Sản xuất, nhân và lai tạo giống cây trồng, vật nuôi. Sản xuất, khai thác và tinh chế muối. Bảo quản nông sản sau thu hoạch, bảo quản nông sản, thủy sản và thực phẩm.

– Các hợp tác xã nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

7

17%

(Áp dụng trong 10 năm)

– Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện khó khăn.

– Dự án đầu tư mới, bao gồm: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu…, phát triển ngành nghề truyền thống

8

15%

Doanh nghiệp trồng trọt, chăn nuôi, chế biến trong lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

9

17%

Thu nhập của Quỹ tín dụng và tổ chức tài chính vi mô.

10

Miễn thuế tối đa 4 năm và giảm 50% thuế phải nộp tối đa 9 năm tiếp theo

– Dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

– Dự án đầu tư mới: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ cao,… 

– Dự án đầu tư mới trong sản xuất đáp ứng tiêu chí đặc thù.

– Dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm công nghiệp đáp ứng tiêu chí đặc thù.

– Doanh nghiệp thực hiện hoạt động xã hội hóa (giáo dục, dạy nghề, thể thao, văn hóa, y tế và môi trường)

– Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

11

Miễn thuế tối đa 6 năm và giảm 50% số thuế nộp tối đa 13 năm tiếp theo

Dự án đầu tư – kinh doanh nhà ở xã hội để bán, cho thuê, mua với đối tượng quy định tại Điều 53 của Luật Nhà ở.

12

Miễn thuế tối đa 2 năm và giảm 50% thuế phải nộp tối đa 4 năm tiếp theo

– Dự án đầu tư mới tại nơi có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

– Dự án đầu tư mới: sản xuất thép cao cấp, sản phẩm tiết kiệm năng lượng, máy móc, các thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống.

 

3. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2022

tính thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn tính thuế thu nhập doanh nghiệp 2022

– Thuế thu nhập doanh nghiệp được tính bằng công thức:

Thuế thu nhập doanh nghiệp = (Thu nhập tính thuế – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ) x thuế suất

Trong đó:

– Tùy từng doanh nghiệp sẽ có (hoặc không có) quỹ phát triển khoa học và công nghệ.

– Công thức tính thu nhập tính thuế như sau:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

– Công thức tính thu nhập chịu thuế như sau:

Thu nhập chịu thuế = Doanh thu – chi phí được trừ + Các khoản thu nhập khác

Trên đây là toàn bộ nội dung của bài viết hướng dẫn cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp và một số vấn đề có liên quan. Với bài viết này, iHOADON hy vọng cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin hữu ích.

Đăng ký dùng thử miễn phí hóa đơn điện tử iHOADON TẠI ĐÂY

DangKy 01(2)

✅ iHOADON chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

✅ Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí: 

– Miền Bắc: Hotline: 19006142 – Tel/Zalo: Ms. Hằng 0912 656 142/ Ms Dương 0914 975 209

– Miền Nam: Hotline: 19006139  Tel/Zalo: Ms Thơ 0911 876 900/ Ms. Thùy 0911 876 899 

iHOADON chuyên gia cao cấp về hóa đơn điện tử

SenNTH