Hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú

Cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú có gì khác so với cá nhân cư trú?

Bài viết dưới đây, đội ngũ ngũ giảng viên tại lớp học khóa học kế toán thực hành tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú.

1. Quy định về cá nhân không cư trú và nguyên tắc tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

–  Cá nhân không cư trú là các cá nhân không đáp ứng được các điều kiện được quy định trong điều 1 Thông tư 111/2013/TT-BTC, cụ thể, là cá nhân:

+ Có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày trong năm

+ Không có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam

+ Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam nhưng có mặt ở Việt Nam dưới 183 ngày trong năm và chứng minh được cá nhân cư trú ở nước khác.

Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

>>> Xem chi tiết: Cách xác định cá nhân cư trú và không cư trú theo quy định mới nhất

– Nguyên tắc tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú: Tính thuế trên phần thu nhập phát sinh tại lãnh thổ Việt Nam.

2. Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú chỉ có thu nhập từ tiền công, tiền lương.

Công thức tính:

Thuế TNCN phải nộp

=

Thu nhập chịu thuế

X

Thuế suất 20%

– Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không cư trú được xác định giống cá nhân cư trú, tức là toàn bộ tiền lương, tiền công được hưởng trừ phụ cấp ăn trưa, ăn ca theo quy đinh; phụ cấp trang phục; thu nhập tăng do làm đêm, làm thêm giờ… học kế toán tổng hợp ở đâu tốt

– Nếu cá nhân không cư trú làm việc đồng thời ở Việt Nam và nước ngoài nhưng không tách riêng được phần thu nhập phát sinh tại Việt Nam thì được xác định theo công thức:

♦ Trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam:

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam

=

Số ngày làm việc cho công việc tại Việt Nam

×

Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)

+

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

Tổng số ngày làm việc trong năm

♦ Trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam:Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao động của Việt Nam. học kế toán thực tế ở đâu hà nội

Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam

=

Số ngày có mặt ở Việt Nam

×

Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cầu (trước thuế)

+

Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam

365 ngày

3. Cách

tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú

có thu nhập từ kinh doanh

a. Công thức:

Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu x Thuế suất

b. Doanh thu: (quy định tại Điều 8 Thông tư 111/2013/TT-BTC)

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định như doanh thu làm căn cứ tính thuế từ hoạt động kinh doanh của cá nhân cư trú

c. Thuế suất

–    Quy định cụ thể:

+ 1% đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá.

+ 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ.

+ 2% đối với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác.

–   Nếu có doanh thu từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng không tách riêng được doanh thu của từng lĩnh vực, ngành nghề thì áp dụng theo mức thuế suất cao nhất

4. Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn

–   Công thức:

Thuế TNCN phải nộp = tổng số tiền nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam x thuế suất 0,1%.

Lưu ý: không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài

–   Tổng số tiền cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam là giá chuyển nhượng vốn không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.

– Thời điểm xác định thu nhập tính thuế: là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực

5. Cách tình thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

quyet toan thue

–   Công thức:

Thuế TNCN phải nộp = giá chuyển nhượng bất động sản x thuế suất 2%.

–   Giá chuyển nhượng bất động sản là toàn bộ số tiền mà cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.

–   Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân không cư trú làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật.

6. Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

  • Thuế đối với thu nhập từ bản quyền

+ Thuế đối với thu nhập từ bản quyền bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%.

+ Thời điểm xác định thu nhập từ bản quyền là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển bản quyền cho người nộp thuế là cá nhân không cư trú.

  • Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại

+ Thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng nhượng quyền thương mại tại Việt Nam nhân với thuế suất 5%.

+ Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ nhượng quyền thương mại là thời điểm thanh toán tiền nhượng quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên nhượng quyền thương mại.

7. Cách tính thuế TNCN đối với cá nhân không cư trú có thu nhập từ trúng thưởng, quà tặng, thừa kế

  • Công thức

Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x thuế suất 10%.      

  • Thu nhập tính thuế:

+ Thu nhập tính thuế từ trúng thưởng của cá nhân không cư trú là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại Việt Nam

Trên đây kế toán Lê Ánh đã hướng dẫn các bạn cách tính thuế TNCN cho cá nhân không cư trú trong các trường hợp cụ thể. Kế toán Lê Ánh mong rằng bài viết sẽ hữu ích cho các bạn đang tìm hiểu các vấn đề về kế toán thuế TNCN

Xem thêm bài viết liên quan: Hướng dẫn cách xác định cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú

Nếu như bạn muốn theo học kế toán để được các kế toán trưởng trên 10 năm kinh nghiệm hướng dẫn xử lý các nghiệp vụ kế toán thực tế thì có thể liên hệ:

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành tại Hà Nội và TPHCM tốt nhất Hà Nội và TpHCM

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)

Ngoài ra, nếu bạn quan tâm đến các khoá học kế toán và khoá học xuất nhập khẩu đang được đào tạo tại trung tâm Lê Ánh, vui lòng truy cập website: www.ketoanleanh.vn để biết các thông tin về khoá học này.