Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính năm 2021 chính xác và nhanh nhất – MIFI

0 (0)

Cách lập báo cáo tài chính năm 2021 là vấn đề mà nhiều kế toán viên sử dụng rộng rãi. Làm thế nào để mang thể lập báo cáo tài chính chuẩn xác và nhanh nhất? MIFI sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc ngay trong bài viết này.

1. Cách lập báo cáo tài chính năm 2021 chuẩn xác và dễ dàng

1.1. Quy định cần tuân thủ lúc lập báo cáo tài chính năm 2021

Trước lúc lập báo cáo tài chính năm, kế toán viên phải xác định chế độ kế toán mà doanh nghiệp đang ứng dụng để thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính.

cách lập báo cáo tài chính 2021

Hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính 2021 chuẩn xác.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về tương trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngoại trừ doanh nghiệp Quốc gia, doanh nghiệp mang hơn 50% vốn điều lệ thuộc sở hữu của Quốc gia, đơn vị đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, hợp tác xã và liên hợp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã thì lập báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư 133/2016/TT-BTC.

Bộ báo cáo tài chính theo Thông tư 133/2016/TT-BTC bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối tài khoản, Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đối với những doanh nghiệp to thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế thì lập báo cáo tài chính theo quy định tại Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Bộ báo cáo tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC bao gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo tài chính.

cách lập báo cáo tài chính năm 2021

Kế toán viên cần xác định chế độ kế toán mà doanh nghiệp đang ứng dụng để lập báo cáo tài chính theo quy định.

1.2. Hướng dẫn từng bước lập báo cáo tài chính năm 2021

Để mang thể lập báo cáo tài chính năm 2021 chuẩn xác, kế toán viên nên thực hiện theo những bước cơ bản sau đây:

Bước 1: Sắp xếp chứng từ và sổ sách kế toán.

Trong quá trình làm việc, đôi lúc tài liệu kế toán chưa được sắp xếp theo đúng vị trí. Chính vì thế, nhiệm vụ trước nhất mà kế toán viên cần thực hiện là sắp xếp lại chứng từ, sổ sách kế toán theo trình tự thời kì.

Việc này sẽ giúp cho quá trình kiểm tra và lập báo cáo tài chính năm được diễn ra thuận tiện, dễ dàng.

Bước 2: Hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính.

Lúc đã mang gần như những chứng từ kế toán cấp thiết, kế toán viên tiến hành kiểm tra tín hợp thức, hợp pháp. Song song, kế toán viên cần hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong năm tài chính theo đúng quy định.

Kế toán viên phải tuyệt đối tuân thủ những nguyên tắc kế toán lúc hạch toán để tránh những rủi ro tài chính.

Bước 3: Phân loại những nghiệp vụ phát sinh theo mốc thời kì tháng, quý.

Ở bước này, kế toán viên cần thực hiện phân loại những nghiệp vụ phát sinh như: giá tiền trả trước, giá tiền khấu hao tài sản nhất quyết,…

Việc phân loại sẽ giúp xác định được chuẩn xác khoản giá tiền mà doanh nghiệp phải bỏ ra cho từng tháng, quý.

Bước 4: Rà soát và tổng hợp những nghiệp vụ phát sinh theo từng nhóm tài khoản.

Việc rà soát, tổng hợp những nghiệp vụ theo từng nhóm tài khoản sẽ hạn chế những sơ sót trong quá trình lập báo cáo tài chính năm.

hướng dẫn cách lập báo cáo tài chính 2021

Sắp xếp chứng từ, sổ sách kế toán là bước quan yếu trong việc lập báo cáo tài chính.

Kế toán viên mang thể tiến hành rà soát theo những nhóm tài khoản sau đây:

 • Hàng tồn kho: Kiểm tra hàng tồn kho mang đang bị âm hay ko. Nếu trường hợp âm xảy ra, kế toán viên cần phải tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra phương án điều chỉnh logic. Ứng dụng giá vốn hàng tồn kho theo phương pháp tính hàng tồn kho đã đăng ký.
 • Nợ phải thu, nợ phải trả: Đối chiếu với khách hàng, nhà cung cấp thông qua biên bản đối soát công nợ để kiểm tra những công nợ đã phát sinh trong kỳ. Song song, dự đoán những vấn đề công nợ cũng như công nợ về thuế mang thể gặp phải để đưa ra hướng điều chỉnh logic nhằm hạn chế những rủi ro cho doanh nghiệp.
 • Những khoản đầu tư: Kiểm tra lại những hồ sơ đầu tư và phương pháp hạch toán để ghi nhận đầu tư theo đúng với báo cáo tài chính bên nhận đầu tư đã cung cấp.
 • Những khoản giá tiền trả trước: Kế toán kiểm tra những khoản giá tiền trả trước đã được kê khai, phân bổ theo đúng thực tế phát sinh hay chưa.
 • Tài sản nhất quyết: Kiểm tra, tính toán nguyên giá, thời kì sử dụng, nguyên tắc ghi nhận và phân bổ khấu hao đúng theo quy định tại Thông tư 45/2013/TT-BTC, Thông tư 28/2017/TT-BTC.
 • Doanh thu: Kiểm tra doanh thu của hàng hóa, dịch vụ đã phản ánh theo giá cả của thị trường hay ko. Song song, xem xét biến động của giá bán và nguyên nhân biến động để đưa ra điều chỉnh yêu thích.
 • Giá vốn: Kiểm tra và đảm bảo giá vốn của từng mã hàng hóa, dịch vụ. Những thông tin cần được phản ánh chuẩn xác thể hiện ở lãi gộp.
 • Giá thành quản lý: Kiểm tra và đảm bảo sự logic của những khoản giá tiền, tỷ lệ giá tiền trên doanh thu, những tài khoản, việc ghi nhận cần được phản ánh đúng với thực tế, yêu thích với nguyên tắc kế toán.

Nếu trong quá trình rà soát, kế toán viên phát hiện ra sơ sót thì cần phải tìm ra nguyên nhân để kịp thời khắc phục nhằm đảm bảo tính chuẩn xác cho báo cáo tài chính năm.

>> Đọc thêm: Hướng dẫn quyết toán thuế doanh nghiệp

Bước 5: Thực hiện bút toán kết chuyển.

Lúc đã rà soát kỹ và đảm bảo kiểm tra những số liệu cấp thiết, kế toán thực hiện bút toán kết chuyển doanh thu, giá tiền, lãi lỗ. Sau lúc kết chuyển, những tài khoản từ đầu 5 tới đầu 9 ko mang số dư cuối kỳ.

Bước 6: Lập báo cáo tài chính năm.

Sau lúc đã tổng hợp hết tất cả số liệu, kế toán viên lập báo cáo tài chính trên phần mềm Tương trợ khai thuế (HTKK) theo trật tự sau:

 • Đăng nhập vào phần mềm HTKK bằng tài khoản của doanh nghiệp.
 • Mua chức năng “Báo cáo tài chính” và lựa tậu bộ báo cáo tài chính yêu thích với chế độ kế toán mà doanh nghiệp đang ứng dụng.
 • Màn hình hiển thị giao diện “Niên độ tài chính”, điền gần như thông tin được yêu cầu rồi nhấn “Đồng ý” để giao diện “Nhập tờ khai” hiển thị.
 • Ở giao diện “Nhập tờ khai”, kế toán viên điền gần như thông tin được yêu cầu ở 3 bảng CĐKT, KQHĐSXKD, LCTTTT/LCTTGT. Sau lúc hoàn thành những thao tác, kế toán viên nhấn “Ghi” và đợi thông tin “Đã ghi dữ liệu thành công” là hoàn thành.
 • Kế toán thực hiện “Kết xuất XML” và lưu file dữ liệu vào máy tính để nộp lên cơ thuế quan.

2. Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2021

cách lập báo cáo tài chính cho năm 2021

Kế toán viên phải nắm được chuẩn xác thời hạn nộp báo cáo tài chính năm.

Điểm a, Khoản 2, Điều 44, Luật Quản lý Thuế 2019 quy định:

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Theo đó, dự kiến thời hạn nộp báo cáo tài chính và hồ sơ quyết toán thuế năm 2021 chậm nhất là ngày 31/03/2022.

Tuy nhiên, Tổng cục Thuế mang thể điều chỉnh thời hạn này tùy thuộc vào tình hình kinh tế.

Vì vậy, doanh nghiệp nên cập nhật thông tin về thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2021 thường xuyên để nắm được thông tin chuẩn xác.

Như vậy, cách lập báo cáo tài chính năm 2021 đã được MIFI liệt kê ra thành từng bước cụ thể. Mong rằng những thông tin trên mang thể giúp kế toán viên lập báo cáo tài chính một cách chuẩn xác và hạn chế được những rủi ro.

BÌNH CHỌN:

Hãy bình tậu 5 sao nếu bạn tìm thấy nội dung hữu ích.

Submit Ranking

Xếp hạng 0 / 5. Số phiếu 0