Cách lập báo cáo tài chính cơ bản, chi tiết qua 7 bước – MISA AMIS

Lập Báo cáo tài chính là công việc thân thuộc với mỗi kế toán, nhưng ko phải ai cũng nắm được cách lập Báo cáo tài chính một cách chuẩn xác, hiệu quả cũng như hạn chế tối đa rủi ro sơ sót….

Qua bài viết, MISA AMIS hy vọng san sớt với người mua những bước cơ bản cấp thiết giúp người mua mường tượng được quá trình ghi sổ sách kế toán và lên Báo cáo tài chính năm.

Hình 1: Hướng dẫn các bước lập Báo cáo tài chính: Cơ bản và chi tiết
Hình 1: Hướng dẫn những bước lập Báo cáo tài chính: Cơ bản và khía cạnh

Báo cáo tài chính là tập hợp những thông tin kinh tế được trình bày theo mẫu quy định, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, dòng lưu chuyển tiền tài doanh nghiệp.

Mục lục Hiện 1. Một số quy định chung về lập báo cáo tài chính 2. Hướng dẫn khía cạnh những bước lập Báo cáo tài chính năm Bước 1: Tập hợp, sắp xếp chứng từ kế toán Bước 2: Hạch toán Bước 3: Phân bổ, khấu hao và mức giá trả trước Bước 4: Hạch toán những khoản ước tính, điều chỉnh Bước 5: Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách Bước 6: Thực hiện những bút toán kết chuyển Bước 7: Lên Báo cáo tài chính 3. Những lưu ý lúc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 3.1. Lập bảng cân đối kế toán lúc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200 3.2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200 3.3 Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ lúc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC 3.4. Lập thuyết minh báo cáo tài chính lúc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC 4. Hướng dẫn ghi những chỉ tiêu trên báo cáo tài chính 4.1. Hướng dẫn ghi những chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán: 4.2. Hướng dẫn ghi những chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 4.3. Hướng dẫn ghi những chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Một số quy định chung về lập báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính (BCTC) là tập hợp những thông tin kinh tế được trình bày theo mẫu quy định, cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, dòng lưu chuyển tiền tài doanh nghiệp.

 • Bộ BCTC bao gồm những báo cáo cơ bản sau:

+ Bảng cân đối kế toán (BCĐKT): Phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp thể hiện qua những chỉ tiêu: Tài sản, Nợ phải trả, Nguồn vốn. Khách hàng sở hữu thể thấy BCĐKT mang tính thời khắc, như một lát cát, một bức tranh tài chính tổng thể tại thời khắc kết thúc kỳ báo cáo.

+ Báo cáo kết quả kinh doanh (BCKQKD): Phản ánh tình hình kinh doanh của doanh nghiệp qua những chỉ tiêu: Doanh thu, Giá tiền, Lợi nhuận. Ko giống BCĐKT, BCKQKD mang tính thời kỳ, tổng phát sinh trong suốt kỳ báo cáo.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Phán ánh luồng tiền ra/vào của những hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư, hoạt động tài chính. BCLCTT cũng mang tính thời kỳ như BCKQKD.

+ Thuyết minh báo cáo tài chính (TMBCTC): Trình bày cụ thể, khía cạnh những khoản mục trên BCĐKT, BCKQKD, BCLCTT, một số khoản mục cần phải thuyết minh theo quy định, một số khoản mục đặc thù sở hữu thể ảnh hướng tới quyết đinh tài chính của người đọc báo cáo.

 • Về thời hạn nộp báo cáo tài chính, căn cứ vào Khoản 3 Điều 29 Luật kế toán 2015:
  • Đối với doanh nghiệp ngoài quốc gia: Báo cáo tài chính năm của Doanh nghiệp phải được nộp cho cơ quan quốc gia sở hữu thẩm quyền trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm theo quy định của pháp luật.
  • Đối với Doanh nghiệp quốc gia sẽ sở hữu quy định về thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quý và theo năm riêng.

2. Hướng dẫn khía cạnh những bước lập Báo cáo tài chính năm

Sản phẩm đầu ra của kế toán là những Báo cáo kế toán, trong đó Báo cáo tài chính là một trong những bộ báo cáo quan yếu nhất.

Những doanh nghiệp sở hữu quy mô nhỏ thường chỉ sở hữu 1 hoặc 2 kế toán sẽ cùng làm những công việc từ khía cạnh tới tổng hợp và cuối năm họ cũng là người lên BCTC. Những doanh nghiệp to hơn sở hữu thể sở hữu những kế toán viên làm những phần hành khía cạnh và kế toán tổng hợp lên BCTC.

Lập BCTC là một quá trình từ khía cạnh tới tổng hợp, kế toán cần sắp xếp thời kì để thực hiện. Ngoại trừ những báo cáo thuế hàng tháng/quý phải nộp trong năm, người mua nên cập nhật hạch toán lên phần mềm những nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày. Nhất là những doanh nghiệp vừa và nhỏ, người mua thường để cuối năm mới hạch toán sổ sách cả năm một lần, điều đó dễ dẫn tới thiếu sót, ko xử lý kịp thời…

BCTC sở hữu thể được lập bằng excel hoặc phần mềm kế toán. Để lên được BCTC, chúng ta cần phải qua những bước lập báo cáo tài chính từ công việc kế toán khía cạnh những phần hành tới kế toán tổng hợp, gồm 7 bước cơ bản lập báo cáo tài chính sau:

Hình 2: Các bước cơ bản lập Báo cáo tài chính
Hình 2: Những bước cơ bản lập Báo cáo tài chính

Bước 1: Tập hợp, sắp xếp chứng từ kế toán

Vì sao cần tập hợp và sắp xếp chứng từ kế toán?

Hoạt động của doanh nghiệp diễn ra hàng ngày thể hiện qua những nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Chứng từ kế toán là những tài liệu phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính đó như: hóa đơn đầu ra, hóa đơn đầu vào, sổ phụ nhà băng, sổ quỹ, bảng chấm công, bảng lương, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hồ sơ tài sản, …

Vì vậy để phản ánh được tình hình doanh nghiệp, kế toán trước hết cần thu thập tất cả những loại chứng từ kế toán, sắp xếp lại một cách khoa học. Khách hàng lưu ý kiểm tra song song tính tối ưu, hợp thức, hợp pháp của chứng từ trong quá trình sắp xếp.

Việc sắp xếp chứng từ cần thống nhất trong cả năm tài chính: sắp xếp theo trật tự thời kì, những chứng từ gốc như hóa đơn đầu ra, đầu vào gốc sẽ kẹp cùng chứng từ hạch toán hay sắp xếp theo Danh mục bảng kê thuế.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn quy trình sắp xếp, lưu trữ chứng từ kế toán khoa học, dễ tìm kiếm

Ngoài những chứng từ cần theo quy định của pháp luật, những chứng từ đi kèm chứng từ hạch toán gồm những gì phụ thuộc vào nhu cầu quản lý, sử dụng, kiểm soát cũng như quy chế tài chính của mỗi doanh nghiệp.

Bước 2: Hạch toán

Sau lúc thu thập và sắp xếp những chứng từ kế toán, nhiệm vụ của kế toán là ghi chép, phản ánh những nghiệp vụ đó vào sổ sách kế toán. Việc ghi nhận này sở hữu thể thực hiện trên excel hoặc phần mềm kế toán.

Khách hàng sở hữu thể thấy, phần mềm kế toán sở hữu sự phân tích những phần hành kế toán riêng biệt nên việc hạch toán cũng rõ ràng, dễ dàng hơn. Khách hàng sở hữu thể sử dụng chức năng sao chép phiếu hạch toán đối với những bút toán tương tự nhau, người mua cũng sở hữu thể cập nhật bút toán lên bằng những mẫu excel của phần mềm, nhất là với những bút toán sở hữu tính chất hàng loạt. Ví dụ như ở những doanh nghiệp thương nghiệp, xây dựng,… việc hạch toán những hóa đơn nhập tậu vật tư hàng hóa với nhiều mã vật tư, nhiều mã hàng… kế toán sở hữu thể sử dụng cách nhập liệu trên file excel rồi “import” lên phần mềm kế toán để tiết kiệm thời kì.

Phần mềm kế toán sở hữu những chức năng tìm kiếm, sửa chữa, xóa bỏ rất nhanh chóng, tiện lợi, chuẩn xác, thuận tiện hơn cho việc kiểm soát, hạn chế sơ sót nhất sở hữu thể.

Hình 3: Sử dụng phần mềm kế toán giúp mang lại nhiều sự thuận tiện và hiệu quả trong công việc của kế toán
Hình 3: Sử dụng phần mềm kế toán giúp mang lại nhiều sự thuận tiện và hiệu quả trong công việc của kế toán

Bước 3: Phân bổ, khấu hao và mức giá trả trước

Đối với phần hành Tài sản một mực và mức giá trả trước, người mua cần hạch toán phân bổ mức giá phát sinh hàng tháng với thời kì phân bổ tối ưu đúng quy định.

Hạch toán với phần mềm kế toán, người mua cập nhật thông tin chung, giá trị và thời kì phân bổ của những Tài sản một mực và những khoản mức giá trả trước vào phần hành tương ứng. Song song lập bảng Excel theo dõi track track trích khấu hao, phân bổ mức giá trả trước.

Hàng tháng, người mua thực hiện phân bổ tự động. Khách hàng nên đối chiếu, so sánh kết quả phân bổ trên phần mềm với bảng Excel, nhất là với những khoản mức giá phát sinh tại thời khắc giữa tháng, cần phân bổ khía cạnh chuẩn xác tới từng ngày.

Hình 4: Bút toán phân bổ tự động trên phần mềm kế toán MISA
Hình 4: Bút toán phân bổ tự động trên phần mềm kế toán MISA

Hơn nữa, một số doanh nghiệp đặc thù, để phục vụ yêu cầu quản trị mức giá, người mua sở hữu thể sẽ cần thêm bảng phân bổ mức giá bằng Excel. Những khoản mức giá như tiền lương, BHXH, BHYT, những mức giá tậu ngoài khác… được phân bổ cụ thể cho từng mã sản phẩm, hợp đồng, dự án. Những khoản mức giá quản lý doanh nghiệp, mức giá bán hàng…cần phân bổ khía cạnh tới từng phòng ban, phòng ban.

Bước 4: Hạch toán những khoản ước tính, điều chỉnh

Cuối năm, người mua cần rà soát để điều chỉnh hoặc hạch toán bổ sung vào phần mềm kế toán:

 • Bút toán kiểm tra chênh lệch tỷ giá cuối kỳ
 • Những khoản dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh….
 • Những khoản mức giá của năm cần trích trước: Lương tháng 13, thưởng tết âm lịch, mức giá kiểm toán, mức giá mang tính chất thường xuyên tiền thuê nhà, điện, nước, nguyên vật liệu,…
 • Bổ sung doanh thu chưa thực hiện chuyển sang thực hiện với những chương trình tri ân khuyến mại khách hàng…
 • Những bút toán phân loại lại khoản đầu tư, tiền gửi thấu chi, phân loại lại công nợ ngắn hạn dài hạn, những khoản vay ngắn hạn dài hạn, …
 • Những bút toán điều chỉnh sơ sót (nếu sở hữu)
 • ………..

Bước 5: Kiểm tra đối chiếu số liệu sổ sách

Trong những bước lên Báo cáo tài chính, khâu kiểm tra rất quan yếu. Nếu số liệu hạch toán sai, lên BCTC ko chuẩn xác, người mua sẽ phải rà soát lại, tìm nguyên nhân, điều chỉnh và làm lại Báo cáo tài chính. Điều đó sẽ làm mất nhiều thời kì và công sức hơn. Vì vậy người mua cần lưu ý kiểm tra kỹ số liệu trước lúc lên Báo cáo tài chính nhé!

Thứ nhất, kiểm tra, đối chiếu số liệu kế toán từng Tài khoản, giữa những Tài khoản với nhau, giữa Tài khoản với chứng từ thực tế phát sinh…

 • Kiểm tra việc chuyển số dư cuối kỳ trước sang đầu kỳ này của tất cả những tài khoản sở hữu số dư (Cả Sổ chiếc và Số khía cạnh), đối với những phần hành Công nợ, Kho hàng hóa, người mua cần kiểm tra lại số dư của từng đối tượng Khách hàng, Nhà cung cấp; kiểm tra số lượng và giá trị từng loại hàng hóa.
 • Kiểm tra sự ưng ý của chứng từ kế toán và hạch toán những nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • Kiểm tra đối chiếu giữa sổ khía cạnh với sổ tổng hợp tài khoản (Sổ chiếc)

Khía cạnh cách kiểm tra đối với từng khoản mục, mời người mua tham khảo bài viết: Cách kiểm tra sổ sách kế toán và hướng dẫn xử lý một số sai lệch cơ bản

Thứ hai, người mua cần nắm chắc những lưu ý trong quá trình kiểm tra soát xét những Tài khoản để lên Báo cáo tài chính.

Bước 6: Thực hiện những bút toán kết chuyển

Sau lúc rà soát kiểm tra và bổ sung những bút toán còn thiếu, chúng ta sẽ thực hiện kết chuyển lãi/lỗ trong năm.

Khách hàng lưu ý cần kết chuyển lãi/lỗ năm ngoái trước lúc thực hiện kết chuyển lãi/lỗ năm nay. Sau lúc kết chuyển, những tài khoản đầu 5,6,7,8,9 ko còn số dư.

Đối với những doanh nghiệp phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, người mua cần kết chuyển lần thứ nhất để xác định lãi, tính ra số thuế phải nộp, hạch toán bổ sung bút toán ghi nhận thuế và mức giá thuế phát sinh. Sau đó người mua thực hiện kết chuyển lại để ra con số lợi nhuận cuối cùng.

Với phần mềm kế toán, bút toán kết chuyển sở hữu thể được cài đặt tự động, người mua chỉ cần nhập thời kì, kết chuyển sẽ được thực hiện nhanh chóng thuận tiện.

Bước 7: Lên Báo cáo tài chính

Công việc cuối cùng trong những bước lên Báo cáo tài chính, lúc mọi nghiệp vụ kinh tế đều đã được phản ánh hầu hết, chuẩn xác, người mua sở hữu thể lên Báo cáo tài chính theo hướng dẫn quy định cụ thể tại Thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc Thông tư 200/2014/TT-BTC:

 • Thông tư 133/2016/TT-BTC ứng dụng cho những doanh nghiệp sở hữu quy mô vừa và nhỏ
 • Thông tư 200/2014/TT-BTC: ứng dụng cho những doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, loại hình, mọi thành phần kinh tế ko xét tới quy mô doanh nghiệp.

Đối với người mua hạch toán trên excel, lập BCTC, người mua cần nhặt từng chỉ tiêu trên mỗi báo cáo từ Bảng cân đối số phát sinh những tài khoản.

Sử dụng phần mềm kế toán, việc lên BCTC trở lên dễ dàng hơn, thay vì phải thủ công lên từng chỉ tiêu của BCTC, chỉ cần thực hiện xong bước kết chuyển lãi/lỗ cuối cùng, chúng ta sở hữu thể sở hữu xem ngay bộ BCTC trên phần mềm.

Tuy nhiên, người mua nên kiểm tra lại những chỉ tiêu của BCTC một lần nữa, nhất là Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, xem xét lại về mặt thực chất nghiệp vụ, phân loại lại những chỉ tiêu, đưa về đúng hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư hay hoạt động tài chính, để báo cáo phản ánh được chuẩn xác hơn tình hình dòng tiền lưu chuyển của doanh nghiệp.

>>> Xem khía cạnh cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại đây.

3. Những lưu ý lúc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

3.1. Lập bảng cân đối kế toán lúc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200

Kế toán doanh nghiệp cần lưu ý một số điểm sau lúc lập bảng cân đối kế toán:

 • Tuân thủ nguyên tắc chung về lập và trình bày báo cáo tài chính
 • Những khoản mục Tài sản và nợ phải trả được trình bày thành ngắn hạn và dài hạn, tùy theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp và phân thành ngắn hạn, dài hạn theo nguyên tắc:
  • Tài sản và nợ phải trả được thu hồi hay tính sổ trong 12 tháng kể từ thời khắc báo cáo được xếp vào loại ngắn hạn
  • Tài sản và nợ phải trả được thu hồi hay tính sổ từ 12 tháng trở lên kể từ thời khắc báo cáo được xếp vào loại dài hạn
  • Trường hợp những doanh nghiệp ko phân biệt rõ giữa ngắn hạn và dài hạn thì những tài sản và nợ được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần

Lúc lập bảng cân đối kế toán, doanh nghiệp căn cứ những tài liệu như:

 • Sổ kế toán tổng hợp;
 • Sổ, thẻ kế toán khía cạnh hoặc bảng tổng hợp khía cạnh;
 • Bảng cân đối kế toán năm trước.

Xem khía cạnh cách lập BCĐKT tại bài viết: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

3.2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

Báo cáo kết quả kinh doanh sẽ phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: Hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ những hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp cần loại trừ những khoản doanh thu, thu nhập, mức giá phát sinh từ những giao du nội bộ lúc lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa doanh nghiệp và đơn vị cấp dưới.

Doanh nghiệp căn cứ những tài liệu dưới đây để lập báo cáo kết quả kinh doanh:

 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.
 • Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán khía cạnh trong kỳ sử dụng cho những tài khoản từ loại 5 tới loại 9.

Xem hướng dẫn cách lập tại bài viết: Hướng dẫn từng bước lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

3.3 Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ lúc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và những kỳ kế toán giữa niên độ cần tuân thủ quy định của chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và chuẩn mực kế toán “báo cáo tài chính giữa niên độ”.

Doanh nghiệp cần lưu ý những chỉ tiêu ko sở hữu số liệu thì ko phải trình bày và doanh nghiệp được đánh lại số trật tự nhưng ko được thay đổi mã số của những chỉ tiêu.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp, doanh nghiệp sở hữu thể lựa sắm phương pháp ưng ý với doanh nghiệp mình.

>> Xem hướng dẫn cách lập tại bài viết: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp, gián tiếp theo thông tư 200

3.4. Lập thuyết minh báo cáo tài chính lúc lập báo cáo tài chính theo thông tư 200/2014/TT-BTC

Thuyết minh báo cáo tài chính sử dụng để phân tích khía cạnh những thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như những thông tin khác theo yêu cầu chuẩn mực kế toán.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm những nội dung:

 • Những thông tin về cơ sở lập và trình bày báo cáo tài chính và những chính sách kế toán cụ thể được sắm và ứng dụng đối với những giao du và những sự kiện quan yếu.
 • Trình bày những thông tin theo quy định của những chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong những báo cáo tài chính khác.
 • Cung cấp những thông tin bổ sung chưa được trình bày trong những báo cáo tài chính khác.

4. Hướng dẫn ghi những chỉ tiêu trên báo cáo tài chính

4.1. Hướng dẫn ghi những chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán:

TÀI SẢN

Mẫu số

Căn cứ ghi

A

B

1

A – TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 = 110 + 120 + 130 +140 + 150 I. Tiền và những khoản tương đương tiền 110 = 111 + 112

 1. Tiền

111 Dư Nợ TK 111, 112, 113

 1. Những khoản tương đương tiền

112 Dư Nợ TK 1281, 1288 – Thời hạn gốc ko quá 3 tháng II. Đầu tư tài chính ngắn hạn 120 = 121 +122 + 123

 1. Chứng khoán kinh doanh

121 Dư Nợ TK 121 – dưới 12 tháng

 1. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)

122 Dư Mang 2291 (Thu thanh) < 12 tháng

 1. Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn.

123 Dư 1281, 1282, 1288 – MS112 III. Những khoản phải thu ngắn hạn 130 = 131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139

 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng

131 Dư Nợ khía cạnh TK 131 – dưới 1 năm

 1. Trả trước cho người bán ngắn hạn

132 Dư Nợ khía cạnh TK 131 – dưới 1 năm

 1. Phải thu nội bộ ngắn hạn

133 Dư Nợ khía cạnh TK 1362, 1363, 1368 – dưới 1 năm

 1. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

134 Dư Nợ TK 337

 1. Phải thu về cho vay ngắn hạn

135 Dư Nợ khía cạnh TK 1283 – dưới 1 năm

 1. Phải thu ngắn hạn khác

136 Dư Nợ khía cạnh TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 – dưới 1 năm

 1. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)

137 Dư Mang khía cạnh TK 2293 – dưới 1 năm

 1. Tài sản thiếu chờ xử lý

139 Dư Nợ TK 1381 IV. Hàng tồn kho 140 = 1441 + 149

 1. Hàng tồn kho

141 Dư Nợ TK 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158

 1. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)

149 Dư Mang khía cạnh TK 2294 (Thu thanh) V. Tài sản ngắn hạn khác 150 = 151 + 152 + 154 + 158

 1. Giá tiền trả trước ngắn hạn

151 Dư Nợ khía cạnh TK 242 < 12 tháng

 1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

152 Dư Nợ TK 133

 1. Thuế và những khoản phải thu Quốc gia

153 Dư Nợ khía cạnh TK 333

 1. Giao tiếp tậu bán lại trái phiếu chính phủ

154 Dư Nợ TK 171

 1. Tài sản ngắn hạn khác

155 Dư Nợ khía cạnh TK 2288 – dưới 12 tháng B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260 I. Những khoản phải thu dài hạn 210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219

 1. Phải thu dài hạn của khách hàng

211 Dư Nợ khía cạnh TK 131 > 12 tháng

 1. Trả trước cho người bán dài hạn

212 Dư Nợ khía cạnh TK 331 > 12 tháng

 1. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

213 Dư Nợ TK 1361

 1. Phải thu nội bộ dài hạn

214 Dư Nợ khía cạnh TK 1362, 1363, 1368 – trên 12 tháng

 1. Phải thu về cho vay dài hạn

215 Dư Nợ khía cạnh TK 1283 – trên 12 tháng

 1. Phải thu dài hạn khác

216 Dư Nợ khía cạnh TK 1385, 1388, 334, 338, 141, 244 – dưới 12 tháng

 1. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)

219 Dư Mang khía cạnh TK 2293 – trên 12 tháng II. Tài sản một mực 220 = 221 + 224 + 227 + 230

 1. Tài sản một mực hữu hình

221 = 222 + 223

 • Nguyên giá

222 Dư Nợ Tk 211

 • Giá trị hao mòn lũy kế (*)

223 Dư Mang TK 2141

 1. Tài sản một mực thuê tài chính

224 = 225 + 226

 • Nguyên giá

225 Dư Nợ TK 212

 • Giá trị hao mòn lũy kế (*)

226 Dư Mang TK 2142

 1. Tài sản một mực vô hình

227 = 228 + 229

 • Nguyên giá

228 Dư Nợ TK 213

 • Giá trị hao mòn lũy kế (*)

229 Dư Mang TK 2143 III. Bất động sản đầu tư 230 = 241 + 242

 1. Nguyên giá

231 Dư Nợ TK 217

 1. Giá trị hao mòn lũy kế (*)

232 Dư Mang TK 2147 IV. Tài sản dở dang dài hạn 240 240=241+242

 1. Giá tiền gia công, kinh doanh dở dang dài hạn

241 Dư Nợ khía cạnh TK 154 và dư Mang khía cạnh TK 2294 – trên 12 tháng

 1. Giá tiền xây dựng cơ bản dở dang

242 Dư Nợ TK 241 V. Đầu tư tài chính dài hạn 250 251+ 252+ 253 + 254 + 255

 1. Đầu tư vào doanh nghiệp con

251 Dư Nợ TK 221

 1. Đầu từ vào doanh nghiệp liên doanh, liên kết

252 Dư Nợ T2 222

 1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

253 Dư Nợ khía cạnh TK 2281

 1. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn

253 Dư Mang khía cạnh TK 2292

 1. Đầu tư nắm giữ tới ngày đáo hạn

255 Dư Nợ TK 1281, 1282, 1288 – trên 12 tháng VI. Tài sản dài hạn khác 260 = 261 + 262 + 268

 1. Giá tiền trả trước dài hạn

261 Dư Nợ khía cạnh TK 242 – trên 12 tháng

 1. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

262 Dư Nợ TK 243

 1. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn

263 Dư Nợ khía cạnh TK 1534 và Dư Mang khía cạnh TK 2294 – trên 12 tháng

 1. Tài sản dài hạn khác

268 Dư Nợ khía cạnh TK 2288 TỔNG TÀI SẢN 270 = 100 + 200 TÀI SẢN C – NỢ PHẢI TRẢ 300 = 310 + 330 I. Nợ ngắn hạn 310 = 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 +319 + 320

 1. Phải trả người bán ngắn hạn

311 Dư Mang khía cạnh TK 311 < 12 tháng

 1. Người tậu trả tiền trước ngắn hạn

312 Dư Mang khía cạnh TK 131 < 12 tháng

 1. Thuế và những khoản phải nộp quốc gia

313 Dư Mang TK 333 – dưới 12 tháng

 1. Phải trả người lao động

314 Dư Mang TK 334 – dưới 12 tháng

 1. Giá tiền phải trả ngắn hạn

315 Dư Mang TK 335 – dưới 12 tháng

 1. Phải trả nội bộ ngắn hạn

316 Dư Mang khía cạnh TK 3362, 3363, 3368 – dưới 12 tháng

 1. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

317 Dư Mang TK 337

 1. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn

318 Dư Mang khía cạnh TK 3387 < 12 tháng

 1. Phải trả ngắn hạn khác

319 Dư Mang khía cạnh TK 338, 138, 344 – dưới 12 tháng

 1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn

320 Dư Mang khía cạnh TK 341 và 34311

 1. Dự phòng phải trả ngắn hạn

321 Dư Mang khía cạnh TK 352 – dưới 12 tháng

 1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi

322 Dư Mang TK 353

 1. Quỹ bình ổn giá

323 Dư Mang TK 357

 1. Giao tiếp tậu bán lại trái phiếu chính phủ

324 Dư Mang TK 171 II. Nợ dài hạn 330 = 331 + 332 + 333 + 334 + 335 + 336 + 337

 1. Phải trả người bán dài hạn

331 Dư Mang TK 331 – trên 12 tháng

 1. Người tậu trả tiền trước dài hạn

332 Dư Mang khía cạnh TK 131 – trên 12 tháng

 1. Giá tiền phải trả dài hạn

333 Dư Mang TK 335 – trên 12 tháng

 1. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh

334 Dư Mang khía cạnh TK 3361 – trên 12 tháng

 1. Phải trả nội bộ dài hạn

335 Dư Mang khía cạnh TK 3362, 3363, 3368 – trên 12 tháng

 1. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn

336 Dư Mang khía cạnh TK 3387 – trên 12 tháng

 1. Phải trả dài hạn khác

337 Dư Mang khía cạnh TK 338, 344 – trên 12 tháng

 1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn

338 Dư Mang khía cạnh TK 341 và Dư sở hữu TK 34311 trừ (-) Dư Nợ TK 34312 cùng (+) Dư Mang TK 34313

 1. Trái phiếu chuyển đổi

339 Dư Mang khía cạnh TK 3432

 1. Cổ phiếu ưu đãi

340 Dư Mang khía cạnh TK 41112 – khía cạnh Nợ phải trả

 1. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

Dư Mang TK 347

 1. Dự phòng phải trả dài hạn

342 Dư Mang Khía cạnh TK 352 – trên 12 tháng

 1. Quỹ phát triển khoa học và kỹ thuật

343 Dư Mang TK 356 D. Vốn chủ sở hữu 400 = 410 + 430 I. Vốn chủ sở hữu 410 = 411 + 412 + 413 + 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 419 + 420 + 421

 1. Vốn góp của chủ sở hữu

411 Dư Mang TK 4111

 • Cổ phiếu phổ thông sở hữu quyền biểu quyết

411a Dư Mang TK 41111

 • Cổ phiếu ưu đãi

411b Dư Mang Khía cạnh TK 41112

 1. Thặng dư vốn góp cổ phần

412 Số dư TK 4112 (Dư Nợ: Thu thanh)

 1. Quyền sắm chuyển đổi trái phiếu

413 Dư Mang Khía cạnh TK 4113

 1. Vốn khác của chủ sở hữu

414 Dư Mang TK 4118

 1. Cổ phiếu quỹ

415 Dư Nợ TK 419 (Thu thanh)

 1. Chênh lệch kiểm tra lại tài sản

416 Số dư Mang TK 412 (Dư Nợ: Thu thanh)

 1. Chênh lệch tỷ giá hối đoái

417 Số dư Mang TK 413 (Dư Nợ: Thu thanh)

 1. Quỹ đầu tư phát triển

418 Dư Mang TK 414

 1. Quỹ tương trợ sắp xếp doanh nghiệp

419 Dư Mang TK 417

 1. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

420 Dư Mang TK 418

 1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

421 Số dư TK 421 – Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này 421a Số dư TK 4211 (Dư Nợ: Thu thanh) – Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước 421b Số dư TK 4212 (Dư Nợ: Thu thanh)

 1. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

422 Dư Mang TK 411 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 = 431 + 432 + 433 – Nguồn kinh phí 431 Dư Mang TK 461 – Dư Nợ TK 161 – Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 Dư Mang TK 466 TỔNG NGUỒN VỐN 440 = 300 + 400

4.2. Hướng dẫn ghi những chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

CHỈ TIÊU

Mã số

Căn cứ ghi

A

B

1

 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

01 Tổng số phát sinh bên Mang của Tài khoản 511

 1. Những khoản giảm trừ doanh thu

02 Số phát sinh bên Nợ TK 511 đối ứng với bên Mang TK 521, TK 333

 1. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

10 Số phát sinh bên Nợ của TK 511 đối ứng với bên Mang của TK 911

hoặc Mã số 10 = Mã số 01 – mã số 02

 1. Giá vốn bán hàng

11 Tổng số phát sinh bên Mang của TK 632 đối ứng với bên Nợ của TK 911

 1. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

20 Mã số 20 = Mã số 10 – mã số 11

 1. Doanh thu hoạt động tài chính

21 Tổng số phát sinh bên Nợ của TK 515 đối ứng với bên Mang TK 911

 1. Giá tiền tài chính

22 Tổng số phát sinh bên Mang TK 635 đối ứng với bên Nợ TK 911 Trong đó: Giá tiền lãi vay 23 Phát sinh Nợ TK 635 – khía cạnh lãi vay

 1. Giá tiền bán hàng

25 Tổng số phát sinh bên Mang TK 641 đối ứng với bên Nợ TK 911

 1. Giá tiền quản lý kinh doanh

26 Tổng số phát sinh bên Mang TK 642 đối ứng với bên Nợ của TK 911

 1. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

30 Mã số 30 = 20 + (21 – 22) – (25 + 26)

 1. Thu nhập khác

31 Tổng số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 711 đối ứng với bên Mang của TK 911

 1. Giá tiền khác

32 Tổng số phát sinh bên Mang của TK 811 đối ứng với bên Nợ của TK 911

 1. Lợi nhuận khác

40 MS40 = MS 31 – MS 32

 1. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

50 Mã số 50 = mã số 30 + mã số 40

 1. Giá tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành

51 Tổng số phát sinh bên Mang TK 8211 đối ứng với bên Nợ Tk 911

 1. Giá tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

52 Tổng số phát sinh bên Mang TK 8212 đối ứng với bên Nợ TK 911

 1. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

60 Mã số 60 = mã số 50 – Mã số 51 – Mã số 52

 1. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)

70 (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông – Sổ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi)/Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ)

 1. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)

71 (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông – Sổ trích quỹ khen thưởng, phúc lợi)/Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ + Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành)

4.3. Hướng dẫn ghi những chỉ tiêu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp như sau:

CHỈ TIÊU

Mã số Căn cứ lập A B

1

 • Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh

1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác. 01 PS Nợ TK 111, 112/ Mang TK 511, 33311, 131, 121,515 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ. 02 PS Nợ TK 121, 152, 153, 154, 156, 621, 622, 627, 641, 642, 133

/ Mang TK 111, 112

3. Tiền chi trả cho NLĐ 03 PS Nợ TK 334/ Mang TK 111,112 4. Tiền lãi vay đã trả 04 PS Nợ TK 635/ Mang TK 111, 112, 113 5. Thuế TNDN đã nộp 05 PS Nợ TK 3334/ Mang TK 111,112, 113 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 06 PS Nợ TK 111, 112, 113/ Mang TK 711, 344, 244, 414, 418,…

(Những khoản THU khác từ hoạt động kinh doanh mà ko thuộc chỉ tiêu 01)

7. Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 07 PS Nợ TK 811, 161, 244, 333, 338,344, 352, 353, 356

/ Mang TK 111, 112, 113

(Những khoản CHI khác từ hoạt động kinh doanh mà ko thuộc chỉ tiêu 02, 03, 04, 05)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 Mã số 20 = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07

 • Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư
 1. Tiền chi để tậu sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và những tài sản dài hạn khác

21 PS Nợ TK 211, 213, 217, 241/ Mang TK 111,112, 113

 1. Tiền thu từ thanh lý nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và những tài sản dài hạn khác

22 Chênh lệch (+) hoặc (-) giữa:

Thu: Nợ TK 111,112, 113/ Mang TK 711, 5117, 131

Chi: Nợ TK 632, 811/ Mang TK 111,112, 113

 1. Tiền chi cho vay, tậu những dụng cụ nợ của đơn vị khác.

23 PS Nợ TK 128, 171/ Mang TK 111,112, 113

 1. Tiền thu hồi cho vay, bán lại những dụng cụ nợ của đơn vị khác

24 PS Nợ TK 111,112, 113/ Mang TK 128,171

 1. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25 PS Nợ TK 221, 222, 2281, 331/ Mang TK 111,112, 113

 1. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

26 PS Nợ TK 111,112, 113/ Mang TK 221, 222, 2281, 331

 1. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27 PS Nợ TK 111,112, 113/ Mang TK 515 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 30=21+22+23+24+25+26+27 III. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính

 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của chủ sở hữu

31 PS Nợ TK 111,112, 113/ Mang TK 411

 1. Tiền trả lại vốn góp cho những chủ sở hữu tậu lại cổ phiếu đã phát hành. (thu thanh)

32 PS Nợ TK 411, 419/ Mang TK 111, 112, 113

 1. Tiền thu từ đi vay

33 PS Nợ TK 111, 112, 113/ Mang TK 171, 3411, 3431, 41112

 1. Tiền trả nợ gốc vay. (thu thanh)

34 PS Nợ TK 171, 3411, 3431, 41112/ Mang TK 111, 112, 113

 1. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính

35 PS Nợ TK 3412/ Mang TK 111,112

 1. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu. (thu thanh)

36 PS Nợ TK 338, 421/ Mang TK 111, 112, 113 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt tài chính 40 40=31+32+33+34+35+36 Lưu chuyển tiền thuần trong năm 50 50=20+30+40 Tiền tương đương tiền đầu năm 60 Căn cứ số liệu mã số 110, cột “số đầu kỳ” trên bảng cân đối kế toán Tương tác của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 61 Căn cứ vào TK 111, 112, 113, 128 và những TK liên quan, sau lúc đối chiếu với TK 4131, trong kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này được ghi bằng số dương nếu sở hữu lãi tỷ giá và được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…) nếu phát sinh lỗ tỷ giá. Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) 70 70=50+60+61

MISA AMS hy vọng những nội dung san sớt trên đây sẽ giúp người mua dễ dàng hơn trong việc lập Báo cáo tài chính của mình. Chúc người mua thành công!

Phần mềm kế toán on-line MISA AMIS – giải pháp tài chính thông minh tương trợ nhiều cho kế toán doanh nghiệp nói riêng và chủ doanh nghiệp nói chung. Phần mềm AMIS Kế Toán tương trợ tự động hóa việc lập báo cáo:

 • Tự động tổng hợp số liệu lên báo cáo thuế, báo cáo tài chính và những sổ sách giúp doanh nghiệp nộp báo cáo kịp thời, chuẩn xác.
 • Hầu hết báo cáo quản trị: Hàng trăm báo cáo quản trị theo mẫu hoặc tự thiết kế chỉnh sửa, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp thuộc mọi ngành nghề.
 • Giám đốc sở hữu thể xem báo cáo trên mọi thiết bị, bao gồm điện thoại, máy tính, máy tính bảng.
 • Cảnh báo thông minh: Tự động cảnh báo lúc phát hiện sở hữu sơ sót.
 • …..

Nhanh tay đăng ký sử dụng thử miễn phí 15 ngày bản demo phần mềm kế toán on-line MISA AMIS để trải nghiệm dụng cụ tài chính tối ưu nhất.

CTA nhận tư vấn

Tác giả: Lê Thị Mai

Trọn bộ Báo cáo kế toán Excel​​​​​​​ theo ngành nghề doanh nghiệp Kiểm tra