IDO là gì? Cách mua top 5 IDO coin trên sàn IDO phổ biến

Nội dung

IDO

ICO

IEO

STO

Định nghĩa

Hình thức huy động vốn của các dự án tiền mã hóa thông qua việc bán coins trên các sàn phi tập trung DEX

Hình thức huy động vốn của các dự án tiền mã hóa thông qua việc bán coins trên các nền tảng blockchain

Hình thức huy động vốn của các dự án tiền mã hóa thông qua việc bán coins trên các sàn tập trung CEX

Hình thức huy động vốn của các dự án tiền mã hóa thông qua việc bán token đảm bảo cho các nhà đầu tư

Đối tượng tham gia

Trader giao dịch trên sàn DEX

Tất cả trader

Trader giao dịch trên sàn CEX

Những nhà đầu tư được công nhận (1)

Quy định

Không

Không

Không

Ủy ban chứng khoán & Giao dịch Hoa Kỳ (SEC)

Bảo mật

KYC/ AML không bắt buộc, phụ thuộc vào dự án (2)

KYC/ AML không bắt buộc, phụ thuộc vào dự án

Yêu cầu KYC và AML

Yêu cầu KYC và AML

Minh bạch

Thấp

Thấp

Cao

Cao

Chi phí giao dịch & niêm yết

Thấp

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Thẩm tra & phê duyệt dự án

Phụ thuộc vào sàn giao dịch DEX

Không

Bởi sàn giao dịch CEX

Không

Thanh khoản

Cao

Thấp

Cao

Trung bình

Rủi ro tiềm ẩn

Trung bình

Cao 

Trung bình 

Thấp