Cách in ấn trong Excel

Nhập dữ liệu, tính toán và xử lý dữ liệu trong Excel sở hữu nhiều lúc khách hàng cần in ra giấy để tiện cho việc sử dụng. Người dùng sở hữu thể thiết lập những thông số trước lúc in dữ liệu trong bảng tính Excel.

Print Excel

Bài viết hướng dẫn cách thiết lập những thông số trước lúc in và cách in trong Excel 2010.

Bước 1: Thiết lập thông số cho trang in.

Nếu trang bảng tính Excel của khách hàng chưa được căn chỉnh, thiết lập những thông số khách hàng sở hữu thể thiết lập một số thông số cấp thiết.

Căn lề giấy (Margins)

1. Trên thanh phương tiện khách hàng sắm Web page Format -> Margins -> sắm kiểu căn lề sở hữu sẵn.

Normal

2. Người dùng sở hữu thể thiết lập căn lề theo ý muốn bằng cách sắm: Web page Format -> Margins -> Customized Margins.

Custom Margins

Hộp thoại xuất hiện khách hàng căn lề sau đó nhấn OK.

OK

Chiều của trang in (Orientation)

Tậu tab Web page Format -> Orientation -> sắm chiều trang giấy.

Portrait: trang dọc.

Panorama: trang ngang.

Landscape

Tậu khổ giấy (Dimension)

1. Tậu Web page Format -> Dimension -> sắm khổ giấy.

Size

2. Để thiết lập khổ giấy khách hàng sắm Web page Format -> Dimension -> Extra Paper Sizes.

More Paper Sizes

Sau đó khách hàng thiết lập khổ giấy và nhấn OK.

OK 2

Tậu vùng in (Set Print Space)

Người dùng sắm vùng cần in (bôi đen) sau đó sắm Web page Format -> Print Space -> Set Print Space.

Set Print Area

Điều chỉnh tỉ lệ phóng to thu nhỏ của trang in

Tậu Web page Format, trong phần Scale to Match khách hàng chỉnh sửa tỉ lệ trong Scale. Với thể thu nhỏ tài liệu xuống 10% và phóng to lên 400%.

Scale

In đường lưới của những ô

Lúc in trang bảng tính Excel, khách hàng muốn in cả đường lưới trong Excel khách hàng sắm Web page Format và trong phần Gridlines của Sheet Choices khách hàng đánh dấu vào ô vuông trước Print.

Print

Bước 2: Thiết lập thông số trong hộp thoại Print.

1. Tậu File -> Print (hoặc tổ hợp phím Ctrl + P).

2. Xuất hiện phần thiết lập Print và xem trước lúc in.

Chọn Print

Người dùng thiết lập mốt số thông số trong hộp thoại.

Printer: Tậu máy in.

Chọn Printer

Settings: Tậu sheet hay vùng cần in, trong settings gồm những tùy sắm:

Print Energetic Sheets: Chỉ in sheet ngày nay hoặc những sheet được sắm.

Print Total Workbook: In toàn bộ Wordbook.

Print Choice: Chỉ in vùng đang được sắm.

Settings

Thiết lập lại một số thông số chiều giấy, khổ giấy, căn lề…

Thiết lập lại thông số

Tậu số bản in trong phần Copies và sau lúc thiết lập xong khách hàng nhấn Print để khởi đầu in.

Nhấn Print

Vậy là khách hàng đã sở hữu trang in một cách hoàn chỉnh từ dữ liệu trong bảng tính Excel. Người dùng sở hữu thể tùy chỉnh thêm một số thông số nữa nếu cấp thiết. Chúc khách hàng thành công!