ITP trong xây dựng là gì? Tìm hiểu Inspection and Test Plan

KHÁI NIỆM ITP (INSPECTION & TEST PLAN)

Kế hoạch Kiểm tra & Nghiệm thu (ITP) là tài liệu mô tả kế hoạch quản lý việc kiểm soát chất lượng và đảm bảo một yếu tố cụ thể của công trình xây dựng như:

 • Cung cấp thông tin về những yêu cầu
 • Tổng quan về những phương pháp sẽ được sử dụng
 • Trách nhiệm của những bên liên quan
 • Chứng cớ tài liệu sẽ được cung cấp để xác minh sự tuân thủ

Xem thêm: Kinh nghiệm thành lập đơn vị xây dựng

BƯỚC 1: PHẠM VI

Cần mang một bản tóm tắt đơn thuần về phạm vi của những công việc vận dụng cho ITP. Nó cũng mang thể hữu ích nếu chỉ định những gì KHÔNG được bao gồm để cung cấp thêm thông tin làm rõ cho bất kỳ ai đọc ITP.

BƯỚC 2: XÁC ĐỊNH TIÊU CHÍ / THU THẬP TÀI LIỆU LIÊN QUAN

Hồ hết mọi người liên kết những xem xét những công trình qua những bản vẽ và thông số kỹ thuật.

Mặc dù đây mang thể là những nguồn thông tin quan yếu nhất, nhưng vẫn mang những nguồn khác quan yếu ko kém.

Những bản vẽ và đặc điểm kỹ thuật thường nhắc tới và yêu cầu tuân thủ những tài liệu khác (ví dụ: đặc điểm kỹ thuật cho bê tông mang thể tham khảo Thông số kỹ thuật bê tông kết cấu quốc gia).

Do đó, sau đây mang thể là danh sách những mục mang liên quan cần xem xét:

 • Bản vẽ (bao gồm ghi chú trên bản vẽ)
 • Thông số kỹ thuật thiết kế
 • Tiêu chuẩn Anh / Châu Âu / Quốc tế
 • Những tiêu chuẩn khác (ví dụ: Đặc điểm kỹ thuật kết cấu thép quốc gia, Đặc điểm kỹ thuật bê tông kết cấu quốc gia)
 • Yêu cầu của nhà gia công
 • Yêu cầu hợp đồng
 • Điều kiện lập kế hoạch
 • Yêu cầu kiểm soát tòa nhà
 • Yêu cầu của Hội đồng Xây dựng Nhà Quốc gia
 • Yêu cầu lập pháp
 • Bài học kinh nghiệm
 • Hệ thống quản lý kinh doanh của tổ chức
 • Mẫu và chuẩn

Xem thêm: EPC là gì?

BƯỚC 3: TÍNH TOÁN CÁC GIAI ĐOẠN

Lúc xem xét ITP, cần xem xét theo trật tự thời kì và chỉ định những hạng mục hoạt động đảm bảo (được gia công trong Bước 4 và 5) cho một thời đoạn mang liên quan.

Thông tin thêm về từng thời đoạn được cung cấp dưới đây:

 • Tiền xây dựng
 • Sự thích hợp vật liệu
 • Gia công ngoài không gian
 • Công trình bên trong không gian
 • Kiểm tra & Vận hành
 • Hoạt động sau xây dựng

Xem thêm: Sơ đồ Gantt Chart là gì?

BƯỚC 4 & 5: XEM XÉT CHI TIẾT TỪNG HẠNG MỤC RIÊNG LẺ TRÊN ITP

Bước 4

 • Bước 4 & 5 rất mang thể sẽ mất nhiều thời kì và công sức nhất. .
 • Bước 4a: Thứ nhất, hoạt động đảm bảo chất lượng được quy định cụ thể:
 • Bước 4b: Tiếp theo, khía cạnh về những tiêu chí sẽ được cung cấp.

Bước 5

 • Bước 5a: Mô tả về hoạt động sẽ được thực hiện để đảm bảo tuân thủ sau đó cần được cung cấp:
 • Bước 5b: Mô tả tương ứng về phương pháp tuân thủ sẽ được thể hiện sau đó cần được chỉ định:
 • Bước 5c: Yếu tố về chứng cớ để chứng minh sự tuân thủ phải được cung cấp bao gồm thông tin về vị trí của nó.
 • Bước 5d: Sẽ hữu ích lúc bao gồm thông tin về người chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động đảm bảo được hoàn thành một cách thỏa đáng và những nguồn lực cấp thiết
 • Bước 5e: Cuối cùng, những bên hoặc những người liên quan tới hoạt động kiểm tra cần được chỉ rõ. Những mã thường được phát triển tóm tắt loại thử nghiệm và mức độ tham gia:

Sau đây là những loại hoạt động kiểm tra / nghiệm thu phổ quát nhất:

 • Nhân chứng (Witness – W): Hoạt động sẽ được xác nhận bởi bên / cá nhân đóng vai trò nhân chứng cho việc hoàn thành hạng mục đạt yêu cầu.
 • Kiểm tra (Inspection – I): Hoạt động sẽ liên quan tới một bên hoặc người đảm nhận việc kiểm tra mặt hàng.
 • Điểm giữ (Maintain Level – HP): Thời đoạn tiếp theo ko được khởi đầu cho tới lúc công trình được hoàn thành một cách.
 • Giám sát (Surveillance – S): Một ‘cuộc giám sát’ về cơ bản là một cuộc kiểm toán nhỏ nhằm xem xét khía cạnh hơn một khía cạnh của hoạt động để xác minh sự tuân thủ.
 • Kiểm tra (Audit – AU): Một cuộc kiểm tra sẽ yêu cầu một kiểm tra viên mang năng lực thực hiện kiểm tra để xác minh rằng hạng mục đã được hoàn thành một cách thỏa đáng (ví dụ: đối với gia công ngoài công trường).

Nguồn: Designingbuildings

Saigon Office cho thuê văn phòng tòa nhà TPHCM

Leave a Reply