&quot Khách Hàng Mục Tiêu Tiếng Anh Là Gì ? Tiếng Anh Chuyên Ngành Marketing Tổng Hợp

Bạn đang là sinh viên chuyên ngành Advertising? Hay bạn đang là làm trong lĩnh vực này? Vậy thì nhất định đừng bỏ qua những gợi ý sau đây mà bloghong.com san sẻ cùng bạn về từ vựng tiếng Anh Advertising nhé! Những thuật ngữ tiếng Anh Advertising này sẽ phần nào giúp người mua làm giàu thêm vốn tiếng Anh Advertising nói riêng và khả năng sử dụng tiếng Anh nói chung đấy. Còn chần chừ gì nữa, hãy cùng bloghong.com điểm qua một số thuật ngữ tiếng Anh Advertising thường gặp nhất, cũng là để xem những thuật ngữ tiếng Anh Advertising này sở hữu “khó nhằn” ko nhé!

Đang xem: Khách hàng mục tiêu tiếng anh là gì

MỤC LỤC Ẩn A B C D E F G H I L M

Xem thêm: Ước Tính Cước Chuyển Phát Nhanh Ems Là Gì? Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Ems Là Gì

N O P Q R S T U V W

A

Promoting: Quảng cáo

Public sale-type pricing: Định giá trên cơ sở đấu giá

B

Profit: Thuận tiện

Xem thêm: đồng hồ dây da dw

*

Model acceptability: Sự chấp nhận thương hiệu

Model consciousness: Sự nhận thức về thương hiệu

Model fairness: Giá trị (tài chính) của thương hiệu

Model loyalty: Sự trung thành với thương hiệu

Model mark: Dấu hiệu của thương hiệu

Model title: Tên nhãn hiệu/tên thương hiệu

Model choice: Sự ưa thích thương hiệu

Break-even evaluation: Phân tích hoà vốn

Break-even level: Điểm hoà vốn

Purchaser: Người sắm

By-product pricing: Định giá bằng sản phẩm

C

Captive-product pricing: Định giá sản phẩm nên

Money low cost: Giảm giá vì trả tiền mặt

Money rebate: Chiết khấu tiền mặt

Channel stage: Cấp kênh

Channel administration: Quản trị kênh phân phối

Channels: Kênh(phân phối)

Communication channel: Kênh truyền thông

Client: Người tiêu tiêu dùng

Price: Mức giá

Protection: Mức độ che phủ (kênh phân phối)

Cross elasticity: Co giãn (của cầu) chéo (với sản phẩm thay thế hay bổ sung)

Tradition: Văn hóa

Buyer: Khách hàng

Buyer-segment pricing: Định giá theo phân khúc khách hàng

D

Decider: Người quyết định (trong hành vi sắm)

Demand elasticity: Co giãn của cầu

Demographic setting: Yếu tố (môi trường) nhân khẩu học

Direct advertising: Tiếp thị trực tiếp

Low cost: Giảm giá

Discriminatory pricing: Định giá phân biệt

Distribution channel: Kênh phân phối

Door-to-door gross sales: Bán hàng tới tận nhà

Dutch public sale: Đấu giá kiểu Hà Lan

E

Early adopter: Nhóm (khách hàng) thích ứng nhanh

Financial setting: Môi trường kinh tế

Finish-user: Người sử dụng cuối cùng, khách hàng cuối cùng

English public sale: Đấu giá kiểu Anh

Analysis of alternate options: Kiểm tra những sản phẩm thay thế

Trade: Trao đổi

Unique distribution: Phân phối độc quyền

F

Franchising: Nhượng quyền kinh doanh

Useful low cost: Giảm giá chức năng

G

Gatekeeper: Người gác cửa (trong hành vi sắm)

Geographical pricing: Định giá theo vị trí địa lý

Going-rate pricing: Định giá theo giá thị trường

Group pricing: Định giá theo nhóm

H

Horizontal battle: Mâu thuẫn hàng ngang

I

Picture pricing: Định giá theo hình ảnh

Earnings elasticity: Co giãn (của cầu) theo thu nhập

Influencer: Người tương tác

Info search: Tìm kiếm thông tin

Initiator: Người khởi đầu

Innovator: Nhóm (khách hàng) đổi mới

Intensive distribution: Phân phối đại trà

Inside document system: Hệ thống thông tin nội bộ

L

Laggard: Nhóm ( khách hàng) theo sau

Studying curve: Quá trình học hỏi

Checklist value: Giá niêm yết

Location pricing: Định giá theo vị trí và ko gian sắm

Lengthy-run Common Price – LAC: Mức giá trung bình trong dài hạn

Loss-leader pricing: Định giá lỗ để kéo khách

M

Mail questionnaire: Phương pháp thăm dò bằng bảng câu hỏi gửi thư

Market protection: Mức độ che phủ thị trường

Advertising: Tiếp thị

Advertising channel: Kênh tiếp thị

Advertising idea: Ý tưởng tiếp thị

Advertising resolution assist system: Hệ thống tương trợ ra quyết định tiếp thị

Advertising data system: Hệ thống thông tin tiếp thị

Advertising intelligence: Tình báo tiếp thị

Advertising combine: Tiếp thị hỗn hợp

Advertising analysis: Nghiên cứu tiếp thị

Markup pricing: Phương pháp định giá cùng giá tiền

Mass-customization advertising: Tiếp thị cá thể hóa theo số đông

Mass-marketing: Tiếp thị đại trà

Center majority: Nhóm (khách hàng) trung bình

Modified rebuy: Tậu lại sở hữu điều chỉnh

Multi-channel battle: Xung đột đa kênh

N

Pure setting: Yếu tố (môi trường) tự nhiên

Want: Nhu cầu

Community: Mạng lưới

New job: Tậu mới

O

Remark: Quan sát

Optionally available- characteristic pricing: Định giá theo tính năng tùy tìm

P

Packaging: Đóng gói

Perceived – worth pricing: Định giá theo cảm nhận giá trị

Private interviewing: Phỏng vấn cá nhân

Bodily distribution: Phân phối vật chất

Place: Kênh, điểm bán hàng

Political-legal setting: Yếu tố (môi trường) chính trị pháp lý

Positioning: Định vị

Submit-purchase conduct: Hành vi sau sắm

Worth: Giá

Worth low cost: Giảm giá

Worth elasticity: Co giãn (của cầu) theo giá

Main knowledge: Dữ liệu sơ cấp

Downside recognition: Nhận diện vấn đề

Product: Sản phẩm

Product Idea: Ý kiến trọng sản phẩm

Product-building pricing: Định giá trọn gói

Product-form pricing: Định giá theo hình thức sản phẩm

Manufacturing idea: Ý tưởng gia công

Product-line pricing: Định giá theo họ sản phẩm

Product-mix pricing: Định giá theo chiến lược sản phẩm

Product-variety advertising: Tiếp thị rộng rãi hóa sản phẩm

Promotion: Truyền bá

Promotion pricing: Kiểm tra theo ưu đãi

Public Relations: Quan hệ công chúng

Pull Technique: Chiến lược (tiếp thị) kéo

Buy resolution: Quyết định sắm

Purchaser: Người sắm (trong hành vi sắm)

Push Technique: Chiến lược tiếp thị đẩy

Q

Amount low cost: Giảm giá cho số lượng sắm to

Questionnaire: Bảng câu hỏi

R

Relationship advertising: Tiếp thị dựa trên quan hệ

Analysis and Improvement (R&D): Nghiên cứu và phát triển

Retailer: Nhà bán lẻ

S

Gross sales idea: Ý tưởng bán hàng

Gross sales data system: Hệ thống thông tin bán hàng

Gross sales promotion: Ưu đãi

Satisfaction: Sự thỏa mãn

Sealed-bid public sale: Đấu giá kín

Seasonal low cost: Giảm giá theo mùa

Secondary knowledge: Dữ liệu thứ cấp

Phase: Phân khúc

Segmentation: (Chiến lược) phân khúc thị trường

Selective consideration: Lưu ý sở hữu lựa chọn

Selective distribution: Phân phối sở hữu lựa chọn

Selective retention: Duy trì sở hữu lựa chọn

Service channel: Kênh dịch vụ

Quick-run Common Price -SAC: Mức giá trung bình trong ngắn hạn

Social-cultural setting: Yếu tố (môi trường) văn hóa xã hội

Social advertising idea: Ý tưởng tiếp thị xã hội

Particular-event pricing: Định giá cho những sự kiện đặc trưng

Straight rebuy: Tậu lại trực tiếp

Subculture: Văn hóa phụ

Survey: Khảo sát, khảo sát

Survival goal: Mục tiêu tồn tại

T

Goal market: Thị trường mục tiêu

Goal advertising: Tiếp thị mục tiêu

Goal-return pricing: Định giá theo lợi nhuận mục tiêu

Job setting: Môi trường tác nghiệp

Technological setting: Yếu tố (môi trường) kỹ thuật

Timing pricing: Định giá theo thời khắc sắm

Trademark: Tên thương nghiệp

Transaction: Giao thiệp

Two-part pricing: Định giá hai phần

U

Consumer: Người sử dụngUnfair competitors: Khó khăn ko lành mạnh

V

Worth: Giá trị

Worth pricing: Định giá theo giá trị

Vertical battle: Mâu thuẫn hàng dọc

W

Need: Mong muốn

Wholesaler: Nhà bán sỉ

Trên đây là toàn bộ “tự điển” tiếng Anh Advertising mà bạn ko thể bỏ lỡ. Hãy lưu lại ngay để sử dụng những thuật ngữ tiếng Anh Advertising này lúc cấp thiết và đừng quên rèn luyện tiếng Anh đều đặn mỗi ngày cùng bloghong.com!

Leave a Reply