Quyền lực nhà nước là gì?

Quyền lực quốc gia – một yếu tố “cơ bản” đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển (yếu tố đảm bảo khả năng duy trì sự tồn tại của quốc gia) của bất cứ quốc gia nào.

Vậy quyền lực quốc gia là gì? Sau đâu, chúng tôi sẽ giúp độc giả hiểu rõ hơn về những vấn đề liên quan tới quyền lực quốc gia.

Quyền lực quốc gia là gì?

Quyền lực quốc gia là quyền lực gắn ngay tắp lự với sự ra đời của quốc gia, theo đó quốc gia được áp dặt ý chí và buộc những chủ thể khác trong xã hội phải phục tùng mệnh lệnh của mình nhằm đảm bảo an ninh, duy trì trật tự xã hội.

Quyền lực Quốc gia tăng trưởng tới đâu còn phụ thuộc vào sức mạnh vũ trang, kinh tế, uy tín,… của chính quốc gia đó trong xã hội.

Tại Việt Nam, quốc gia được hiểu là tổ chức quyền lực đặc trưng của xã hội. Bao gồm một lớp người được tách ra từ xã hội để chuyên thực thi quyền lực, nhằm tổ chức và quản lý xã hội, phục vụ thuận tiện chung của toàn xã hội cũng như thuận tiện của lực lượng cầm quyền trong xã hội.

Đây cũng là một trong những đặc trưng của quốc gia.

Quyền lực quốc gia tồn tại trong mối quan hệ giữa quốc gia với chủ thể còn lại trong xã hội. Trong đó, quốc gia là chủ thể quyền lực, những cá nhân, tổ chức còn lại là đối tượng của quyền lực đó, và họ phải phục tùng ý chí của quốc gia. Quyền lực quốc gia cũng hiện diện trong mối quan hệ giữa những thành viên cũng như những cơ quan của nó. Những thành viên phải phục tùng tổ chức, cấp dưới phục tùng cấp trên.

Trong phần tiếp theo của bài viết quyền lực quốc gia là gì?chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới độc giả thông tin về quyền lực quốc gia và sự kiểm soát quyền lực này tại Việt Nam, mời Quý vị theo dõi.

quyen luc nha nuoc la gi

Quyền lực quốc gia và sự kiểm soát quyền lực tại Việt Nam

Việc trao quyền lực cho phép quốc gia áp đặt, buộc những chủ thể khác trong xã hội tuân thủ theo ý chí của giai cấp cầm quyền. Điều này đặt ra một vấn đề, đó là sự tha hóa và lạm dụng quyền lực. Chúng làm biến chất đi mục tiêu việc trao quyền lực cho quốc gia, gây ra nhiều hiện tượng gây hại cho sự tồn tại và phát triển của xã hội. Lúc đó cần thiết sự kiểm soát quyền lực, bởi chính chủ thể đã trao quyền lực này cho Quốc gia.

Do vậy, Hiến pháp ghi nhận quyền lực của nhân dân. Chủ toạ Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Chính nhân dân đã trao quyền cho quốc gia, vì vậy, bản thân nhân dân cũng sở hữu quyền lực để kiểm soát được quốc gia. Việc kiểm soát quyền lực thông qua việc thực thi thực chất, gần như và rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân, cả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện và dân chủ tham gia; thực hiện nghiêm phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát”.

Để sở hữu được điều đó, những cơ quan phải nghiêm túc thực hiện công việc quản lý, thực hiện chức năng, nhiệm vụ,… theo nguyên tắc công khai, sáng tỏ.

Trong đó, công khai là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị công bố, cung cấp thông tin chính thức về văn bản, hoạt động hoặc về nội dung nhất định.

Sáng tỏ rộng hơn khái niệm công khai. Sáng tỏ bao hàm cả thời cơ, tính đồng đẳng trong tiếp cận thông tin, tính tin cậy nhất quán của thông tin, tính dự đoán trước được và sự cởi mở của cơ quan cung cấp thông tin.

Ví dụ: Trước lúc chính quyền cấp sổ đỏ, sổ hồng (Giấy chứng thực quyền sử dụng đất) của những hộ gia đình ở một số địa phương đều phải diễn ra thảo luận, chứng kiến của những bên sở hữu quyền lợi liên quan, thậm chí hình thành tập hồ sơ xử lý của người trực tiếp thực thi công vụ.

Tuy nhiên, cần lưu ý, để đảm bảo an ninh, trật tự quốc gia, sự công khai, sáng tỏ phải sở hữu một giới hạn nhất định. Giới hạn này phụ thuộc vào chủ thể quản lý và thực chất của mỗi quốc gia.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan tới vấn đề Quyền lực quốc gia là gì? Mọi thắc mắc liên quan tới nội dung bài viết, quý vị sở hữu thể liên hệ qua tổng đài tư vấn 1900 6557 để được trả lời nhanh chóng nhất.

Trả lời