Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

Giá trị phải khấu hao tài sản nhất định hữu hình được phân bổ một cách với hệ thống trong thời kì sử dụng hữu ích của chúng. Phương pháp khấu hao tài sản nhất định phải yêu thích với tiện dụng kinh tế mà tài sản đem lại cho doanh nghiệp. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin về những phương pháp xác định khấu hao tài sản nhất định phổ thông nhất, khách hàng tham khảo để mua cho doanh nghiệp mình phương pháp yêu thích nhất nhé.

>>>Xem thêm: Quy trình kiểm kê tài sản nhất định

I. Khấu hao tài sản nhất định là gì?

Tài sản nhất định chính là những tư liệu gia công được chuyên sử dụng trong hoạt động gia công kinh doanh, với giá trị to và được Doanh nghiệp sử dụng vào nhiều kỳ gia công. khóa học kế toán thực hiện

Khấu hao được hiểu là việc tính toán, định giá và phân bổ với hệ thống giá trị của tài sản nhất định do sự hao mòn sau một quãng thời kì đưa vào sử dụng. Khấu hao TSCĐ trong Doanh nghiệp là việc kế toán tính toán, phân bổ giá trị tài sản nhất định sau một thời kì sử dụng do hao mòn.

Ý nghĩa của việc khấu hao tài sản nhất định.

– Khấu hao TSCĐ một cách logic là giải pháp giúp DN thực hiện bảo toàn vốn nhất định của mình.

– Thông qua việc khấu hao TSCĐ logic với thể giúp DN thu hồi được hầu hết vốn nhất định lúc TSCĐ đó hết thời kì sử dụng.

– Ko kể đó, khấu hao TSCĐ còn là nhân tố quan yếu để xác định giá thành sản phẩm, kiểm tra kết quả hoạt động kinh doanh.

– Ko những vậy, việc tính khấu hao tài sản nhất định xác thực cũng là cơ sở để tính toán việc tái đầu tư và tái gia công. phân tích đầu tư chứng khoán

Video hướng dẫn tri thức về tài sản nhất định cần biết và cách tính khấu hao tài sản nhất định

Nguồn: Kế Toán Lê Ánh

II. Những phương pháp khấu hao tài sản nhất định

1.Khấu hao theo phương pháp đường thẳng(Khấu hao tuyến tính)

Khấu hao theo phương pháp đường thẳng là phương pháp tính khấu hao TSCĐ đơn thuần nhất. Trong đó định mức khấu hao như nhau trong suốt thời kì sử dụng TSCĐ. học kế toán thực hiện ở đâu tốt nhất hà nội

Tài sản nhất định trong doanh nghiệp được trích khấu hao theo phương pháp khấu hao đường thẳng như sau:

– Xác định mức trích khấu hao trung bình hàng năm cho tài sản nhất định theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao Nguyên giá của tài sản nhất định

trung bình hàng năm = ————————————————————-

của tài sản nhất định Thời kì sử dụng

– Mức trích khấu hao trung bình hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng.

– Trường hợp thời kì sử dụng hay nguyên giá của tài sản nhất định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao trung bình của tài sản nhất định bằng cách lấy giá trị còn lại trên sổ kế toán chia (:) cho thời kì sử dụng xác định lại hoặc thời kì sử dụng còn lại (được xác định là chênh lệch giữa thời kì sử dụng đã đăng ký trừ thời kì đã sử dụng) của tài sản nhất định. học kế toán thực hiện

– Mức trích khấu hao cho năm cuối cùng của thời kì sử dụng tài sản nhất định được xác định là hiệu số giữa nguyên giá tài sản nhất định và số khấu hao luỹ kế đã thực hiện tới năm trước năm cuối cùng của tài sản nhất định đó.

Ví dụ: Tài sản nhất định với giá trị 100 triệu đồng, thời kì sử dụng 5 năm, khấu hao hết giá trị trong thời kì sử dụng. Theo phương pháp khấu hao tuyến tính thì giá trị khấu hao theo từng năm sẽ bằng nhau và bằng 20 triệu đồng/ năm.

– Ưu điểm, nhược điểm của phương pháp này: Học kế toán ở đâu tốt

Ưu điểm:

+ Phương pháp này đơn thuần, dễ tính toán, phân bổ đều giá trị của TSCĐ của những kỳ sử dụng.

+ Tổng mức khấu hao của TSCĐ được phân bổ, tiện lợi cho việc thiết lập kế hoạch khấu hao vào giá thành sản phẩm đều đặn trong những năm sử dụng TSCĐ và kinh doanh ổn định ko gây ra sự đột biến trong giá thành sản phẩm hàng năm.

Nhược điểm: Phương pháp này ko đảm bảo nguyên tắc yêu thích giữa doanh thu và giá thành. Vì giá thành được phân bổ đều cho những kỳ nên đã ngầm định rằng gia công là ko với sự biến động giữa những kỳ (mức độ sử dụng TSCĐ, giá thành sửa chữa, bảo trì TSCĐ, mức độ gia công… ko thay đổi, giả thiết này hoàn toàn ko logic). học xuất nhập khẩu

+ Do mức khấu hao được chia đều ra những năm nên khả năng thu hồi vốn chậm, ko phản ánh được mức hao mòn thực thế, ko tránh khỏi hao mòn vô hình do sự phát triển khoa học kỹ thuật.

2. Khấu hao theo khối lượng sản phẩm.

Khấu hao TSCĐ theo phương pháp khấu hao theo khối lượng như sau:

Mức trích khấu hao trong tháng của TSCĐ = Số lượng sản phẩm gia công trong tháng x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm. học ngành logistics ở đâu

Trong đó:

Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm = Nguyên giá TSCĐ/ Số lượng theo công suất thiết kế.

Mức trích khấu hao năm của TSCĐ bằng tổng mức trích khấu hao của 12 tháng trong năm. Hoặc tính theo công thức như sau:

Mức trích khấu hao năm của TSCĐ = Số lượng sản phẩm gia công trong năm x Mức trích khấu hao bình quân tính cho một đơn vị sản phẩm.

Trường hợp công suất thiết kế hoặc nguyên giá của tài sản nhất định thay đổi, doanh nghiệp phải xác định lại mức trích khấu hao của tài sản nhất định.

– Ưu điểm nhược điểm của phương pháp: hàm vlookup với điều kiện

Ưu điểm:

+ Phương pháp này với sự phân bổ giá thành logic theo số lượng sản phẩm gia công, đảm bảo nguyên tắc yêu thích giữa những kỳ gia công nhiều sản phẩm thì giá trị của TSCĐ chuyền vào sản phẩm nhiều và trái lại những sản phẩm gia công ít thì phân bổ giá trị TSCĐ vào ít hơn.

+ Thích hợp với những TSCĐ với mực độ hoạt động ko đều giữa những thời kỳ.

Nhược điểm: thi chứng chỉ hành nghề kế toán

Sự giả thiết của phương pháp này mang tính chủ quan về số lượng sản phẩm gia công trong kỳ, vì vậy ko tính tới những yếu tố với thể xảy ra trong quá trình gia công: hỏng máy ko đạt được chỉ tiêu gia công do sản phẩm ko tiêu thụ được… dẫn tới sự phân bổ thiếu xác thực gây sai lệch tới những chỉ tiêu trên báo cáo tài chính đặc trưng là lợi nhuận và thuế phải nộp.

Xem thêm: Hướng dẫn kết chuyển thuế GTGT cuối kỳ

3. Khấu hao theo số dư giảm dần với điều chỉnh

Phương pháp được ứng dụng đối với những doanh nghiệp thuộc những lĩnh vực với khoa học đòi hỏi phải thay đổi, phát triển nhanh. ôn thi chứng chỉ kế toán viên

Công thức tính:

Giá trị khấu hao hàng năm = Nguyên giá của tài sản tại năm tính khấu hao x Tỉ lệ khấu hao.

Trong đó:

– Tỷ lệ khấu hao nhanh(%) = Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng x Hệ số điều chỉnh

– Hệ số điều chỉnh xác định theo thời kì trích khấu hao của tài sản nhất định quy định dưới bảng sau:

Hệ số điều chỉnh

– Mức trích khấu hao hàng tháng bằng số khấu hao phải trích cả năm chia cho 12 tháng. Những năm cuối, lúc mức khấu hao năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng (hoặc thấp hơn) mức khấu hao tính bình quân giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của tài sản nhất định, thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của tài sản nhất định chia cho số năm sử dụng còn lại của tài sản nhất định.

– Ưu điểm nhược điểm của phương pháp này: tính sổ t/t là gì

Ưu điểm:

+ Với thể hoãn thuế thu nhập doanh nghiệp trong những năm đầu sản phẩm.

+ Thu hồi vốn nhanh, hạn chế thiệt hại do hao mòn vô hình gây ra.

+ Phản ánh được hao mòn vô hình của TSCĐ.

Nhược điểm:

+ Lúc ứng dụng phương pháp dễ gây ra sự đột biến về giá do giá thành khấu hao TCSĐ những năm trước nhất khá cao.

+ Cần quan tâm xác định thời kì sử dụng của TSCĐ, tính toán phức tạp hơn.

+ Đối với những sản phẩm tiêu thụ chậm sẽ tương tác tới kết quả hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, nên TSCĐ hoạt động phải đạt năng suất cao.

Nhận xét: Hiện nay phương pháp khấu hao đường thẳng là phương pháp được sử dụng nhiều nhất tại nước ta vì những điểm thích hợp sau: học kế toán thực tế

– Phương pháp dễ theo dõi, dễ tính, yêu thích với TSCĐ được sử dụng thường xuyên liên tục.

– Tổng mức khấu hao của TSCĐ được phân bổ tiện lợi cho việc thiết lập kế hoạch khấu hao vào giá thành sản phẩm hàng năm. lop hoc ke toan truong

– Phương pháp này nhất định theo thời kì nên với tác dụng xúc tiến doanh nghiệp tăng năng suất lao động, tăng số lượng sản phẩm làm ra, làm hạ giá thành, tăng lợi nhuận.

>> Bài viết được ưa chuộng nhiều nhất: Một số trung tâm huấn luyện kế toán lường đảo

>>> Với thể bạn ưa chuộng: Học xuất nhập khẩu

Trả lời