THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC (MÃ TRƯỜNG: DTZ)

Khu vực 1,2,3 là gì?

Bộ Giáo dục & Huấn luyện quy định như sau:

Khu vực 1 (KV1): Cùng ưu tiên 0,75 điểmKhu vực 1 là những xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định hiện hành tương ứng với thời kì học THPT hoặc trung cấp của thí sinh; những xã đặc thù khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; những xã đặc thù khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Khu vực 2 (KV2): Cùng ưu tiên 0,25 điểmKhu vực 2 là những thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; những thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc trung ương (trừ những xã thuộc KV1).

Khu vực 2 nông thôn (KV2-NT): Cùng ưu tiên 0,5 điểm Khu vực 2 nông thôn bao gồm những địa phương ko thuộc KV1, KV2, KV3.

Khu vực 3: Ko được công điểm ưu tiên Khu vực 3 là những quận nội thành của thành phố trực thuộc trung ương.

Như vậy, theo quy định của năm 2018, khu vực được cùng điểm thi đại học là khu vực 1,2 và 2-NT.

So với năm 2017, điểm ưu tiên khu vực năm 2018 giảm 50%. Cụ thể: Khu vực 1 điểm ưu tiên giảm từ 1,5 xuống 0,75 điểm; khu vực 2 giảm từ 1 điểm xuống 0,5 điểm và khu vực 2 nông thôn là 0,5 xuống 0,25 điểm. Theo Bộ Giáo dục & Huấn luyện, hiện nay sự chênh lệch vùng miền ko còn quá cao nên việc giảm ưu điểm ưu tiên khu vực là cấp thiết.

Tuy nhiên, mức ưu điểm ưu tiên cho từng khu vực trong kỳ tuyển sinh năm 2019 với thay đổi hay ko vẫn chưa được Bộ Giáo dục & Huấn luyện công bố.

Phân chia khu vực tuyển sinh những tỉnh trên cả nước

Khu%20vuc%201%202%203%20la%20gi%20Phan%20chia%20khu%20vuc%20tuyen%20sinh%20dai%20hoc%20cac%20thi%20sinh%20can%20nam%20chac1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Bảng phân chia khu vực tuyển sinh trên cả nước năm 2018

Để ý về cùng điểm ưu tiên theo khu vực tuyển sinh

  • Thí sinh vật học 3 năm THPT và tốt nghiệp tại khu vực nào sẽ hưởng điểm ưu tiên theo khu vực đó.
  • Nếu trong 3 niên học THPT (hoặc trong thời kì học trung cấp) với chuyển trường, điểm ưu tiên sẽ được tính theo thời kì học ở khu vực nào lâu hơn.
  • Nếu mỗi niên học một trường thuộc khu vực với điểm ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời kì học ở trường này, nửa thời kì học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó.
  • Quy định này vận dụng cho tất cả thí sinh, kể cả thí sinh đã tốt nghiệp từ trước đó

Leave a Reply