Kinh tế – Wikipedia tiếng Việt

Kinh tế là tổng hòa những mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội – liên quan trực tiếp tới việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu sử dụng những loại sản phẩm hàng hóa và nhà sản xuất, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực sở hữu giới hạn. Kinh tế sử dụng để chỉ phương thức sản xuất bao gồm cả lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; chỉ tổng hợp quan hệ vật chất trong xã hội thích hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất.

Kinh tế là tổng thể những yếu tố sản xuất, những điều kiện sống của con người, những mối quan hệ trong quá trình sản xuất và tái sản xuất xã hội. Nói tới kinh tế suy cho cùng là nói tới vấn đề sở hữu và lợi ích. Từ này chỉ "toàn bộ những hoạt động sản xuất, trao đổi, phân phối, lưu thông" của cả một cùng đồng dân cư, một quốc gia.

Nguyên nghĩa của khái niệm này là "kinh bang tế thế" là những công việc mà một vị vua phải đảm nhiệm: chăm lo đời sống vật chất của bề tôi, chăm lo đời sống ý thức của cùng đồng. Kinh tế là hình thức rút gọn của cụm từ Kinh bang Tế thế, kinh bang sở hữu tức thị trị nước và tế thế sở hữu tức thị cứu đời. Kinh tế là sự trao đổi giữa bên cung và bên cầu một cách hợp lý, hợp pháp nhất. Trong sự trao đổi, giữa bên cung và bên cầu muốn được thuận lợi thuận lợi, buộc phải xã hội phát sinh một dạng vật chất gọn nhẹ hợp lý,sử dụng để đo lường, trao đổi, gọi là tiền tệ.

Khái niệm kinh tế nói tới những hoạt động của con người sở hữu liên quan tới sản xuất, phân phối, trao đổi, và tiêu thụ hàng hóa và nhà sản xuất. Tuy nhiên, khái niệm về kinh tế đã thay đổi theo lịch sử những hoạt động kinh tế. Nói thuần tuý kinh tế sở hữu tức thị:"Dựa vào nguồn tài nguyên sẵn sở hữu và hạn hẹp, con người và xã hội loài người tìm cách trả lời 5 nghi vấn:" Sản xuất dòng gì? Sản xuất cho người nào? Sản xuất như thế nào? Lưu thông, Phân phối như thế nào? Phát triển sản phẩm theo hướng nào?"

Mối quan hệ với chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

Kinh tế quyết định hành động chính trị[sửa|sửa mã nguồn]

 • Kinh tế là nói tới yếu tố vật chất của xã hội còn chính trị là nói tới yếu tố ý thức, tư tưởng của xã hội mà vật chất quyết định ý thức, tức thị kinh giữ vai trò quyết định đối với chính trị.
 • Kinh tế là cơ sở vật chất của sự xuất hiện giai cấp và đối kháng giai cấp, là điều kiện cho sự ra đời những đảng chính trị trong đấu tranh giai cấp, quyết định sự xuất hiện và biến đổi cơ cấu giai cấp, kinh tế cũng là nguồn gốc cho sự xuất hiện Nhà nước.
 • Quyết định thực chất của chế độ chính trị. Giai cấp nào thống trị kinh tế, thì thế tất sẽ nắm giữ quyền lực chính trị.
 • Quyết định nội dung, phương thức và phương hướng hoạt động của hệ thống chính trị.
 • Kinh tế, nhất là cơ sở vật chất hạ tầng biến đổi, sớm hay muộn sẽ dẫn tới biến đổi tư tưởng chính trị và thiết chế chính trị.
 • Kinh tế là mục đích, chính trị là phương tiện. Kinh tế là thước đo tính ưu việt của chính trị.
 • Những tranh chấp trong ngành kinh tế quyết định tất cả những tranh chấp trong đời sống chính trị và ý thức xã hội.

Tác động của chính trị so với kinh tế[sửa|sửa mã nguồn]

 • Chính trị được thiết chế hóa thành cơ quan quyền lực nhà nước, thành bộ máy nhà nước nên nó cũng sở hữu được sức mạnh vật chất, sức mạnh kinh tế, do đó sở hữu thể tác động trở lại kinh tế.
 • Chính trị là biểu hiện tập trung của kinh tế, là sự phản ánh nền kinh tế nhưng ko phải phản ánh giản đơn mà phản ánh được thực chất của nền kinh tế, phản ánh khái quát những quy luật vận động của nền kinh tế xã hội nên sở hữu khả năng vượt trước, định hướng được cho sự phát triển kinh tế, chuẩn bị những tiền đề cần thiết về vật chất và tư tưởng cho sự ra đời của chế kinh độ tế mới.
 • Trong một số điều kiện nhất định chính trị sở hữu thể thay đổi trật tư kinh tế cũ, thiết lập trật tự kinh tế mới.
 • Chính trị sở hữu thể tác động trở lại kinh tế theo xu hướng cùng chiều quy luật kinh tế sẽ xúc tiến kinh tế phát triển; và ngược chiều sẽ kìm hãm kinh tế phát triển.
 • Vì kinh tế giữ vai trò quyết định nên mọi đường lối chủ trương đều phải xuất phát từ hiện thực khách quan, ko được lấy chính trị áp đặt càng ko đề ra đường lối chính sách lúc điều kiện kinh tế xã hội khách quan chưa chín muồi.
 • Vì chính trị sở hữu tác động to to nên cần phát huy tính tích cực của quần chúng trong công cuộc xây dựng xã hội mới, chú ý thực hiện ý thức làm chủ, tự giác cho quần chúng, nhưng ko được tuyệt đối hóa chính trị sẽ chủ quan duy ý chí.
 • Kinh tế quyết định nên đổi mới phải khởi đầu từ đổi mới kinh tế, đồng thời cần tiến hành từng bước đổi mới chính trị, đổi mới kinh tế là cơ sở vật chất, nền tảng để đổi mới chính trị, còn đổi mới chính trị lại tạo môi trường, điều kiện và giữ vai trò định hướng cho đổi mới kinh tế.

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì