【Kinh tế tri thức là gì】Giải pháp phát triển Kinh tế tri thức ở Việt Nam

Kinh tế tri thức là cụm từ được nhắc tới rất nhiều ko chỉ tại Việt Nam mà là con đường đi lên được rất nhiều quốc gia lựa mua. Vậy kinh tế tri thức là gì ? Vai trò và đang diễn ra tại Việt Nam như thế nào? Hãy cùng High Kinh Doanh tìm hiểu yếu tố dưới đây:

kinh tế tri thức là gì

Kinh tế tri thức là gì

Kinh tế tri thức là gì?

Kinh tế tri thức (tiếng anh: Data – BasedEconomy) là nền kinh tế phát triển dựa trên sức mạnh của tri thức để sử dụng hiệu quả những nguồn lực của kinh tế. Bao gồm những hoạt động chuyển giao, cải tiến, nghiên cứu những kỹ thuật với mục tiêu tạo ra nhiều của nả vật chất, tăng chất lượng sống của người dân.

Kinh tế tri thức là gì? Nguồn: TS Lê Thẩm Dương

Vai trò của kinh tế tri thức?

Nhà băng Thế giới kiểm tra “Đối với những nền kinh tế tiền phong trong nền kinh tế Thế giới, cán cân giữa hai yếu tố tri thức và những nguồn lực đang nghiêng về tri thức.Tri thức thực sự đã trở thành yếu tố quan yếu nhất quyết định mức sống – hơn cả yếu tố đất đai, hơn cả yếu tố tư liệu gia công, hơn cả yếu tố lao động. Những nền kinh tế phát triển nhất về kỹ thuật ngày nay thực sự đã dựa vào tri thức”.

Vai trò nền kinh tế tri thức

Ví dụ về kinh tế tri thức: Muốn lập trình được trí tuệ nhân tạo thì phải biết những tiếng nói lập trình như Python, SQL…đòi hỏi nhiều chất xám, thời kì hơn những phương tiện văn phòng như Phrase, Excel, PowerPoint.

1. Tri thức là lực lượng gia công trực tiếp

Tri thức là nguồn lực quan yếu nhất, đóng vai trò đầu tàu trong nền kinh tế dựa vào tri thức. Tri thức phải được vận dụng vào gia công của nả vật chất, là động lực phát triển nền kinh tế. Chính vì vậy đòi hỏi lực lượng lao động mang chất xám, kỹ thuật, tay nghề, được huấn luyện bài bản ngày càng cao.

2. Nền kinh tế tri thức dựa trên khoa học kỹ thuật

Trong nền kinh tế công nghiệp thì sức khó khăn phần to dựa trên việc tối ưu hóa và hoàn thiện những kỹ thuật sẵn mang. Thì, nền kinh tế tri thức phải dựa trên việc nghiên cứu, sáng tạo, cung cấp ra kỹ thuật mới.

3. Cơ cấu lao động dịch chuyển

Trong nền kinh tế tri thức thì lao động trí tuệ tạo ra nhiều sản phẩm mang giá trị càng cao trong thời kì càng ngắn. Cơ cấu lao động sẽ phải dịch chuyển từ lao động mang trình độ thấp quen với công việc chân tay hoặc thiếu đổi mới sang lao động trí tuệ.

cơ cấu lao động kinh tế tri thức

Cơ cấu lao động kinh tế tri thức

Một trong những vấn đề quan yếu là nguồn lực phải được tri thức hóa, sáng tạo hơn, đổi mới và ngừng học tập để theo kịp, đáp ứng những nhu cầu mới nhất của xã hội.

4. Coi trong quyền sở hữu trí tuệ

Trong nền kinh tế tri thức thì quyền sở hữu trí tuệ là sự đảm bảo pháp lý cho tri thức, từ đó sự sáng tạo mới được coi trọng, duy trì và tiếp tục sáng tạo. Năng lực đổi mới và nguồn lực trí tuệ được xem là yếu tố then chốt để tăng tính khó khăn, tiềm năng phát triển và sự thịnh vượng của một Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ.

5. Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế toàn cầu

Nền kinh tế tri thức chỉ được hình thành và phát triển thực sự lúc lực lượng lao động mang trình độ cao, phân công lao động mang tính quốc tế và hệ thông gia công kết nối giữa những doanh nghiệp tới từ nhiều quốc gia.

Những quốc gia sẽ luôn mang gắng tạo ra những công dân toàn cầu, mang thể làm việc ở bất cứ nước nào mang cùng trình độ, cần tới kinh tế tri thức và tiến tới toàn cầu hóa thật sự.

Nền kinh tế tri thức hướng đến công dân toàn cầu

Nền kinh tế tri thức hướng tới công dân toàn cầu

Tiêu chí Kinh tế sơ khai Kinh tế công nghiệp Kinh tế tri thức Đầu vào của gia công Lao động, đất đai, vốn Lao động, đất đai, vốn, kỹ thuật, thiết bị Lao động, đất đai, vốn, kỹ thuật, thiết bị, tri thức, thông tin Đầu ra của gia công Lương thực Của nả, hàng hóa, tiêu sử dụng, xí nghiệp, nền công nghiệp Sản phẩm công nghiệp với kỹ thuật tiên tiến, tri thức, vốn tri thức Cơ cấu xã hội nông dân Công nhân Công nhân tri thức Tỉ lệ đóng góp của KHCN <10% >30% >80% Đầu tư cho giáo dục <1% GDP 2-4% GDP 8-10% GDP Tầm quan yếu của giáo dục Nhỏ To Rất to Trinh độ văn hóa trung bình Tỉ lệ mù chữ cao Rất nhiều sau trung học phổ thông

Giải pháp phát triển Kinh tế tri thức ở Việt Nam

Thứ nhất, đổi mới cơ chế, chính sách, tạo lập một phạm vi pháp lý mới ưng ý với sự phát triển nền kinh tế tri thức. Cơ chế, chính sách phải thực sự khuyến khích và buộc những doanh nghiệp phải luôn đổi mới dựa trên kỹ thuật mới và xúc tiến nhanh chóng sự ra đời những doanh nghiệp mới, nhất là những doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm mới, kỹ thuật mới. Tạo môi trường khó khăn đồng đẳng, chống độc quyền.

Thứ hai, phát triển mạnh nguồn lao động trí tuệ, tăng dân trí, huấn luyện nhân tài. Tập trung đầu tư phát triển giáo dục, cải cách giáo dục. Tăng nhanh huấn luyện hàng ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật và công nhân lành nghề, hàng ngũ cán bộ quản lý, doanh nhân… Cần coi giáo dục – huấn luyện, khoa học – kỹ thuật là quốc sách hàng đầu, là đột phá để đáp ứng nhu cầu về nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế tri thức.

Thứ ba, tăng cường năng lực khoa học – kỹ thuật quốc gia để mang thể tiếp thu, làm chủ, vận dụng sáng tạo những tri thức khoa học – kỹ thuật mới nhất của thế giới cấp thiết cho phát triển của sơn hà, từng bước sáng tạo kỹ thuật đặc thù của sơn hà, xây dựng nền khoa học – kỹ thuật tiến tiến của Việt Nam.

Kinh tế tri thức tại Việt Nam

Kinh tế tri thức tại Việt Nam

Thứ tư, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển kỹ thuật thông tin phục vụ công nghiệp hóa, tiên tiến hóa. Khoa học thông tin là chìa khóa để đi vào kinh tế tri thức. Muốn rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, tiên tiến hóa, rút ngắn khoảng cách với những nước, phải khắc phục khoảng cách về kỹ thuật thông tin.

Thứ năm, đẩy mạnh đầu tư cho nghiên cứu khoa học – kỹ thuật nhằm tạo nền tảng kỹ thuật phục vụ phát triển sơn hà theo hướng tiên tiến và tạo ra những yếu tố nền tảng của kinh tế tri thức. Đổi mới cơ chế quản lý quốc gia về khoa học – kỹ thuật. Cơ chế đó phải hướng vào việc xúc tiến khoa học – kỹ thuật thực sự gắn kết với gia công – kinh doanh, khoa học xâm nhập vào thực tiễn gia công – kinh doanh làm ra của nả và tri thức mới phục vụ trực tiếp công cuộc phát triển kinh tế – xã hội… Cùng với việc đầu tư cho nghiên cứu (chú trọng cả khoa học – kỹ thuật cùng với khoa học – xã hội và nhân văn), việc đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học – kỹ thuật tiền tiến, tiên tiến vào những khâu, những lĩnh vực then chốt của nền kinh tế tạo ra khả năng lan tỏa trong nền kinh tế theo hướng tiên tiến, cũng cần được lưu ý.

Thứ sáu, từng bước hình thành và phát triển tài nguyên trí năng. Tài nguyên trí năng là một kết cấu bao hàm nhiều năng lực; nó cũng ko phải là phép gộp đơn thuần những nhân tố, như sức quan sát, khả năng của trí tưởng, suy nghĩ, óc tưởng tượng, kỹ năng thực hiện và sức sáng tạo của con người, mà là sự phối hợp trong một cấu trúc tạo nên giá trị của tài nguyên trí năng, trong đó, tầm quan yếu của tri thức, kỹ năng là yếu tố then chốt.

Thứ bảy, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế nhằm tranh thủ nguồn ngoại lực phối hợp với nội lực để phát triển khoa học – kỹ thuật. Trong quá trình hội nhập đó, đòi hỏi sự sáng tạo mới khai thác được những tiện dụng mà hội nhập mang thể mang lại để phục vụ cho mục tiêu tiên tiến hóa lực lượng gia công.

Nguồn: bloghong.com/net/visitor/kinh-te/-/2018/820152/cach-mang-khoa-hoc—cong-nghe-hien-dai-va-nen-kinh-te-tri-thuc.aspx

Tóm lại về nền kinh tế tri thức là gi?

Nền kinh tế tri thức là kinh tế phát triển dựa trên sức mạnh của tri thức để sử dụng hiệu quả những nguồn lực của kinh tế. Bao gồm những hoạt động chuyển giao, cải tiến, nghiên cứu những kỹ thuật với mục tiêu tạo ra nhiều của nả vật chất, tăng chất lượng sống của người dân. Trong đó, nguồn nhân lực mang trình độ chuyên môn cao, hàm lượng chất xám trong sản phẩm tăng dần theo thời kì và hướng tới toàn cầu hóa nền kinh tế.

Trả lời Một số câu hỏi liên quan tới nền kinh tế tri thức

1. Nền kinh tế tri thức được dựa trên?

Đáp án: Tri thức, kĩ thuật và kỹ thuật cao.

2. Trong nền kinh tế tri thức yếu tố đóng vai trò quan yếu nhất là:

Đáp án: Khoa học và kỹ thuật.

Leave a Reply