Lãi suất cho thuê tài chính được tính như thế nào?

Cho thuê tài chính là hình thức tín dụng trung và dài hạn trên cơ sở tài sản thuê là những động sản (là những tài sản với thể di dời được như tàu thuyền, xe máy, xe ô tô…). Doanh nghiệp cho thuê tài chính (bên cho thuê) là chủ sở hữu của tài sản thuê. Khách hàng (bên thuê) tính sổ tiền thuê hàng tháng bao gồm vốn gốc và lãi vay trong thời hạn thuê, sau thời hạn thuê quyền sở hữu tài sản thuê sẽ được chuyển giao cho bên thuê.

Đối tượng cho thuê tài chính

Theo quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 điều 3 nghị định 39/2014/NĐ – CP về hoạt động của tổ chức tài chính và tổ chức cho thuê tài chính như sau:

“1. Doanh nghiệp tài chính tổng hợp là tổ chức tài chính được thực hiện những hoạt động quy định tại luật những tổ chức tín dụng và nghị định này.

2. Doanh nghiệp tài chính chuyên ngành gồm tổ chức tài chính bao tính sổ, tổ chức tài chính tín dụng tiêu tiêu dùng, tổ chức cho thuê tài chính theo quy định tại nghị định này và hướng dẫn của nhà băng quốc gia Việt Nam (sau đây gọi tắt là nhà băng quốc gia).

3. Doanh nghiệp tài chính bao tính sổ là tổ chức tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực bao tính sổ theo quy định của nghị định này.

4. Doanh nghiệp tài chính tín dụng tiêu tiêu dùng là tổ chức tài chính chuyên ngành, hoạt động chính trong lĩnh vực tín dụng tiêu tiêu dùng theo quy định của nghị định này”.

Quy định cho thuê tài chính

Quy định cho thuê tài chính

Cách tính lãi suất cho thuê tài chính

Doanh nghiệp cho thuê tài chính cũng là một tổ chức tín dụng vì vậy cũng tuân thủ theo quy định về lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng và được quy định cụ thể tại khoản 5 điều 13 thông tư 39/2016/TT – NHNN như sau:

5. Trường hợp ứng dụng lãi suất cho vay điều chỉnh, tổ chức tín dụng và khách hàng phải thỏa thuận nguyên tắc và những yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh, thời khắc điều chỉnh lãi suất cho vay. Trường hợp căn cứ những yếu tố để xác định lãi suất điều chỉnh dẫn tới với nhiều mức lãi suất cho vay khác, thì tổ chức tín dụng ứng dụng mức lãi suất cho vay thấp nhất.

Tuy nhiên, tại điều 468 bộ luật dân sự năm 2015 quy định lãi suất vay do những bên thỏa thuận như sau:

+ Trường hợp những bên với thỏa thuận về lãi suất ko được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác với liên quan quy định khác.

+ Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá ko với hiệu lực.

+ Trường hợp những bên với thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng ko xác định rõ lãi suất và với tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 điều 468 tại thời khắc trả nợ.

Như vậy theo quy định pháp luật đối với những nhà băng/tổ chức tài chính lúc thỏa thuận với khách hàng thì mức lãi suất ko được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay và trong trường hợp hai bên ko thỏa thuận rõ ràng thì mức lãi suất sẽ được xác định bằng 50% mức lãi suất được giới hạn theo quy định. Do đó, mức lãi suất được quy định theo thỏa thuận của từng nhà băng/tổ chức tài chính với khách hàng nhưng vẫn phải nằm trong phạm vi pháp luật quy định.

Dịch vụ cho thuê tài chính trở lên phổ thông hiện nay và được nhiều người sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên khách hàng và những nhà băng/tổ chức tài chính cần nắm rõ quy định tính lãi suất được pháp luật quy định cụ thể để thỏa thuận mức lãi suất tuyệt vời.