Số 29/2017: 9 tháng đầu năm /n các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh /n của BIDV tăng trưởng khá

29.2017.37 2241+%25282%2529
Theo Con số tài chính quý III/2017, tới hết 30/09/2017, Nhà băng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã thực hiện tốt những mục tiêu kinh doanh đề ra, thể hiện xu hướng tích cực so với lộ trình thực hiện kế hoạch năm 2017.
– Tổng tài sản đạt 1.125.908 tỷ đồng, tăng trưởng 11,9 % so với đầu năm, tăng 8,42 % so với cùng kỳ năm trước .
– Vốn đầu tư kêu gọi tăng trưởng khá, cung ứng tốt nhu yếu tăng trưởng tín dụng trả tiền. Tổng vốn đầu tư kêu gọi đạt 1.053.841 tỷ đồng, tăng trưởng 12,1 % so với đầu năm, trong đó tiền gửi người tìm đạt 823.073 tỷ đồng, tăng 13,36 % so với đầu năm .

– Tín dụng tập trung vào ngành sản xuất kinh doanh, kỳ hạn ngắn. Tổng quy mô tín dụng và đầu tư đạt sắp 1.080.702 tỷ đồng, tăng 13,7% so với đầu năm. Tốc độ tăng trưởng tín dụng của BIDV cao hơn tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành nhà băng (tăng 12,16%). Trong đó cho vay tổ chức kinh tế và dân cư đạt 828.007 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4% so với đầu năm. Dư nợ cho vay 5 ngành ưu tiên (nông nghiệp nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp tương trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghiệp cao) tăng trưởng 19,2% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 50% tổng dư nợ.

– Hoạt động kinh doanh bán lẻ tăng trưởng cao hơn véc tơ vận tốc tức thời tăng trưởng chung của toàn mạng lưới hệ thống : Huy động vốn kinh doanh bán lẻ tăng trưởng 14,3 % so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 56,2 % tổng kêu gọi vốn ; Dư nợ tín dụng trả tiền kinh doanh bán lẻ tăng trưởng 19,6 % so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 26 % tổng dư nợ .
– Tổng thu nhập hoạt động tiêu khiển đạt 27.785 tỷ đồng, tăng 28 % so với cùng kỳ năm trước, trong đó : ( i ) Thu nhập lãi thuần đạt 23.013 tỷ đồng, tăng 37,7 % so với cùng kỳ năm trước. ( ii ) Thu nhà cung cấp ròng rã đạt 2.140 tỷ đồng, tăng trưởng tích cực 24,3 % so với cùng kỳ năm trước. ( iii ) Thu nhập ròng rã từ hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp ngoại hối đạt 513 tỷ đồng, tăng 37 % so với cùng kỳ năm trước .
– Chênh lệch thu chi toàn mạng lưới hệ thống đạt hiệu quả tích cực với 17.442 tỷ đồng, tăng 37 % so với cùng kỳ năm trước .
– Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm riêng Nhà băng đạt 6.002 tỷ đồng, tăng trưởng 6,7 % so với cùng kỳ năm trước .
– BIDV thực thi trích lập dự trữ rủi ro đáng tiếc tín dụng trả tiền vừa đủ để lành mạnh hóa kinh tế tài chính .

– Những mục tiêu an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định.

Mang thể thấy, hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp của BIDV trong 9 tháng đầu năm 2017 diễn biến tích cực, tạo đà để BIDV hoàn thành xong tốt những mục tiêu kinh doanh thương nghiệp năm 2017 được Đại hội đồng cổ đông trải qua. Việc tăng trưởng tín dụng trả tiền tốt ngay từ đầu năm đã làm ngày càng tăng nguồn thu ròng rã từ lãi, cạnh bên đó hoạt động tiêu khiển nhà cung cấp, kinh doanh thương nghiệp ngoại hối cũng như thu nợ ngoại bảng tốt đã góp thêm phần vào tăng trưởng hiệu quả kinh doanh thương nghiệp 9 tháng đầu năm của BIDV .
Trong 3 tháng cuối năm 2017, BIDV liên tục quản lý và quản lý tăng trưởng tín dụng trả tiền gắn chặt với chất lượng và hiệu suất cao, tăng cường quản trị số lượng giới hạn tín dụng trả tiền theo ngành, nghành ; Tăng trưởng kêu gọi vốn với ngân sách phối hợp và hợp lý, linh động, cung ứng nhu yếu sử dụng vốn ; Nỗ lực ngày càng tăng những nguồn thu phi lãi để bảo vệ hiệu suất cao chung ; Tập trung nguồn lực để triển khai phương án tái cơ cấu tổ chức gắn với công việc làm việc khắc phục và xử lý nợ xấu tiến trình 2017 – 2020 ; thực thi những việc làm tương quan tới triển khai phương án tăng vốn theo lộ trình …

*  Một số điểm nhấn trong hoạt động của BIDV 9 tháng đầu năm 2017:

– Tại kỳ công bố vào tháng 9/2017, Tổ chức định hạng quốc tế Standard và Poor’s ( S&P ) giữ nguyên định hạng tin tưởng của BIDV với triển vọng ko thay đổi, định hạng nhà phát hành dài hạn : B +, Định hạng nhà phát hành thời kì ngắn : B, Triển vọng : Ổn định. Triển vọng “ ko thay đổi ” phản ánh dự đoán của S&P về việc BIDV sẽ liên tục duy trì vị thế mạnh, năng lực sinh lời khá, chất lượng gia tài cải tổ, đặc trưng quan yếu là nhờ việc khắc phục và xử lý nợ xấu, nợ tồn dư trong vòng 12-18 tháng tới .

– Trong 9 tháng qua, BIDV được những tổ chức trong nước và quốc tế ghi nhận với nhiều giải thưởng: “Top 10 Doanh nghiệp Thương nghiệp nhà cung cấp xuất sắc” (Bộ Công thương nghiệp); “Top 1.000 Nhà băng toàn cầu 2017” (Tạp chí The Banker); “1 trong 10 thương hiệu đơn vị mang trị giá nhất Việt Nam” (Tạp chí Forbes); “Nhà băng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2017” lần thứ 3 liên tục (Tạp chí The Asian Banker); “Giải thưởng House of The Year – Vietnam 2017 trong ngành quản trị rủi ro và sản phẩm phái sinh” (Tạp chí Asia Risk); “Nhà băng Việt Nam tốt nhất về Kỹ thuật và Vận hành 2017” (Tạp chí Asian Banking & Finance); “Nhà tư vấn phát hành trái phiếu tốt nhất Việt Nam năm 2017” (Tạp chí FinanceAsia); 12 giải thưởng cho dòng sản phẩm mang thu nhập khăng khăng (Tạp chí Asiamoney); 2 danh hiệu Sao Khuê 2017 cho ứng dụng phần mềm đăng ký nhà cung cấp trực tuyến và quản lý hóa đơn VAT (Hiệp hội phần mềm và Nhà cung cấp kỹ thuật thông tin)…

– Tháng 9/2017, Đơn vị Cho thuê kinh tế tài chính TNHH BIDV-SuMi TRUST ( liên kết kinh doanh giữa BIDV và Nhà băng Tín thác số 1 Nhật Bản Sumitomo Mitsui ) đã mở bán khai trương đi vào hoạt động tiêu khiển, chính thức tham gia vào thị trường cho thuê kinh tế tài chính Nước Ta, cung ứng những loại sản phẩm phong phú, đem tới một kênh dẫn vốn trung dài hạn mới cho doanh nghiệp Nước Ta trong nỗ lực lan rộng ra sản xuất kinh doanh thương nghiệp .

 

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính