Lãi suất cho vay của VietinBank thuộc nhóm thấp nhất thị trường

VietinBank
VietinBank luôn san sớt khó khăn với doanh nghiệp và nền kinh tế.

Từ đầu năm 2019 tới nay, Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã chủ động khai thác những vốn đầu tư hợp lý, quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, quản trị giá thành hoạt động, tạo điều kiện triển khai những chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho vay ngay từ đầu năm. Với vai trò, vị thế chủ lực và then chốt trong hệ thống nhà băng Việt Nam, là trụ cột kinh tế của quốc gia, VietinBank xoành xoạch duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp nhất thị trường để đồng hành với doanh nghiệp và nền kinh tế.

 VietinBank luôn dành những tương trợ đặc thù đối với những ngành/ngành ưu tiên theo định hướng của Chính phủ, Nhà băng Nhà nước thông qua đẩy mạnh cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn và đẩy mạnh cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) thông thường, tương trợ những doanh nghiệp SXKD tốt tiếp cận tín dụng với giá thành hợp lý như: Chương trình Đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp; chương trình lãi vững chãi tương lai; chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp thương nghiệp phân phối…. nhằm xúc tiến mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Mới đây, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Nhà băng Nhà nước liên quan tới việc kiểm soát giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay, từ đó tương trợ sở hữu hiệu quả với sự phát triển của doanh nghiệp, tư nhân, góp phần xúc tiến tăng trưởng kinh tế, ngày 19/11/2019 VietinBank đã ban hành văn bản điều chỉnh giảm lãi suất cho vay VND ngắn hạn tối đa từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm đối với những nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp tương trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao.

Từ đầu năm 2019, VietinBank đã nhiều lần giảm lãi suất cho vay để tương trợ doanh nghiệp, tư nhân tiếp cận vốn đầu tư với giá thành thấp nhất.

Đây là hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ của VietinBank trong việc chủ động, tiên phong thực hiện những chính sách quản lý của Chính phủ, của Nhà băng Nhà nước, nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tương trợ sản xuất kinh doanh, nỗ lực vì mục tiêu chung phát triển kinh tế của quốc gia.

Từ đầu năm 2019 tới nay, Nhà băng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã chủ động khai thác những vốn đầu tư hợp lý, quản lý tốt chất lượng tăng trưởng, quản trị giá thành hoạt động, tạo điều kiện triển khai những chương trình ưu đãi giảm lãi suất cho vay ngay từ đầu năm. Với vai trò, vị thế chủ lực và then chốt trong hệ thống nhà băng Việt Nam, là trụ cột kinh tế của quốc gia, VietinBank xoành xoạch duy trì mặt bằng lãi suất cho vay thấp nhất thị trường để đồng hành với doanh nghiệp và nền kinh tế.VietinBank luôn dành những tương trợ đặc thù đối với những ngành/ngành ưu tiên theo định hướng của Chính phủ, Nhà băng Nhà nước thông qua đẩy mạnh cho vay khu vực nông nghiệp, nông thôn và đẩy mạnh cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) thông thường, tương trợ những doanh nghiệp SXKD tốt tiếp cận tín dụng với giá thành hợp lý như: Chương trình Đồng hành cùng khách hàng doanh nghiệp; chương trình lãi vững chãi tương lai; chương trình ưu đãi dành cho doanh nghiệp thương nghiệp phân phối…. nhằm xúc tiến mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.Mới đây, thực hiện chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, Nhà băng Nhà nước liên quan tới việc kiểm soát giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay, từ đó tương trợ sở hữu hiệu quả với sự phát triển của doanh nghiệp, tư nhân, góp phần xúc tiến tăng trưởng kinh tế, ngày 19/11/2019 VietinBank đã ban hành văn bản điều chỉnh giảm lãi suất cho vay VND ngắn hạn tối đa từ 6,5%/năm xuống 6,0%/năm đối với những nhu cầu vốn phục vụ nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp tương trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng kỹ thuật cao.Từ đầu năm 2019, VietinBank đã nhiều lần giảm lãi suất cho vay để tương trợ doanh nghiệp, tư nhân tiếp cận vốn đầu tư với giá thành thấp nhất.Đây là hành động kịp thời, thiết thực, thể hiện cam kết mạnh mẽ của VietinBank trong việc chủ động, tiên phong thực hiện những chính sách quản lý của Chính phủ, của Nhà băng Nhà nước, nhằm đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, tương trợ sản xuất kinh doanh, nỗ lực vì mục tiêu chung phát triển kinh tế của quốc gia.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính