Cập nhật lãi suất ngân hàng Agribank mới nhất tháng 4/2022

Lãi suất nhà băng Agribank ghi nhận cao nhất tháng 4 ở mức là 5,5 % / năm vận dụng cho những khoản tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ của người sắm cá thể sở hữu kỳ hạn từ 12 tháng tới 24 tháng .cap nhat lai suat ngan hang agribank moi nhat thang 42022 20220401180906286
Nhà băng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nước Ta ( Agribank )
Bước sang tháng 4, biểu lãi suất Nhà băng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nước Ta ( Agribank ) dành cho cả hai tầng lớp người sắm cá thể và doanh nghiệp liên tục được giữ nguyên giống như khảo sát của một vài tháng sắp đây .

Trong đó, lãi suất tiền gửi  đối với tầng lớp khách hàng tư nhân vẫn sở hữu phạm vi từ 3,1%/năm tới 5,5%/năm dành cho những kỳ hạn từ 1 tháng tới 24 tháng.

Cụ thể, nhà băng Agribank niêm yết mức lãi suất tiết kiệm mức giá cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng là 3,1 % / năm. Trong lúc những khoản tiết kiệm ngân sách và mức giá sở hữu kỳ hạn từ 3 tháng tới 5 tháng cùng được nhà băng này duy trì lãi suất ở mức 3,4 % / năm .
Trường hợp người sắm gửi tiền tại những kỳ hạn từ 6 tháng tới 11 tháng vẫn thừa hưởng lãi suất ở mức là 4 % / năm, ko đổi so với tháng trước .
Đối với những kỳ hạn dài từ 12 tháng tới 24 tháng, lãi suất nhà băng Agribank hàng loạt kêu gọi ở mức cao nhất tháng 4 là 5,5 % / năm .
Ngoài ra, hai loại tiền gửi ko kỳ hạn và tiền gửi trả tiền giao dịch cũng được nhà băng này duy trì lãi suất chung ko đổi là 0,1 % / năm .

Biểu lãi suất nhà băng Agribank dành cho khách hàng tư nhân tháng 4/2022

Kỳ hạn VND
Ko kỳ hạn 0,10 %
1 Tháng 3,10 %
2 Tháng 3,10 %
3 Tháng 3,40 %
4 Tháng 3,40 %
5 Tháng 3,40 %
6 Tháng 4,00 %
7 Tháng 4,00 %
8 Tháng 4,00 %
9 Tháng 4,00 %
10 Tháng 4,00 %
11 Tháng 4,00 %
12 Tháng 5,50 %
13 Tháng 5,50 %
15 Tháng 5,50 %
18 Tháng 5,50 %
24 Tháng 5,50 %
Tiền gửi giao dịch trả tiền

0,10%

Nguồn : Agribank .
Cũng trong tháng 4 này, biểu lãi suất dành cho người sắm doanh nghiệp tại Agribank so với những tháng sắp đây cũng ko sở hữu sự biến hóa. Do đó, khung lãi suất hiện đang pháp luật cho tầng lớp người sắm này vẫn sở hữu khoanh vùng phạm vi từ 3 % / năm – 4,8 % / năm .
Theo đó, kỳ hạn từ 1 tháng và 2 tháng được Agribank tiến hành với lãi suất chung là 3 % / năm. Còn những khoản tiền gửi sở hữu kỳ hạn từ 3 tháng tới 5 tháng cùng được vận dụng mức lãi suất là 3,3 % / năm .
Trong lúc đó, người sắm doanh nghiệp lúc gửi tiền tại những kỳ hạn từ 6 tháng tới 11 tháng sẽ thừa hưởng chung mức lãi suất là 3,7 % / năm .
Tại những kỳ hạn dài từ 12 tháng tới 24 tháng, lãi suất nhà băng Agribank hàng loạt ấn định ở mức là 4,8 % / năm .
Hai loại tiền gửi là ko kỳ hạn và tiền gửi trả tiền giao dịch dành cho khối người sắm doanh nghiệp cũng được Agribank niêm yết với lãi suất tương đối thấp là 0,2 % / năm .

Biểu lãi suất nhà băng Agribank vận dụng cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 4

Kỳ hạn VND
Ko kỳ hạn 0,20 %
1 Tháng 3,00 %
2 Tháng 3,00 %
3 Tháng 3,30 %
4 Tháng 3,30 %
5 Tháng 3,30 %
6 Tháng 3,70 %
7 Tháng 3,70 %
8 Tháng 3,70 %
9 Tháng 3,70 %
10 Tháng 3,70 %
11 Tháng 3,70 %
12 Tháng 4,80 %
13 Tháng 4,80 %
15 Tháng 4,80 %
18 Tháng 4,80 %
24 Tháng

4,80%

Tiền gửi giao dịch trả tiền 0,20 %

Nguồn : Agribank .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính