Lãi suất Agribank tháng 7/2020 : Lãi suất tiền gửi Tiếp tục giảm nhẹ

Được tạo vào : 4 tháng sau

Do tác động của đại dịch Covid -19 vậy nên hầu hết tất cả những nhà băng đều giảm lãi suất tiền gửi của tất cả những kỳ hạn. Ngân Agribank cũng đang tiến hành giảm lãi suất trong tháng 7 này. Dưới đây là chi tiết về mức Lãi suất tiền gửi Agribank trong tháng 7/2020

Phần 1

Lãi suất Agribank Tháng 7/2020 Tiếp tục giảm ở những kỳ hạn

Trong tháng 7/2020 Hầu hết lãi suất tiền gửi loại tiền VNĐ của những nhà băng đều hàng loạt giảm tại những kỳ hạn. Mức lãi suất tiền gửi với kỳ hạn của nhà băng Nhà băng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nước Ta ( Agribank ) giao động là 3,7 % tới 6 % của những kỳ hạn 1 tháng tới 24 Tháng

Tại Nhà băng Agribank, thì mức lãi suất tiền gửi sẽ với sự thay đổi khác nhau giữa khách hàng tư nhân và khách hàng doanh nghiệp cụ thể đó là  :

Lãi suất tiền gửi Agribank Dành cho khách hàng tư nhân tháng 7/2020

Đối với người tìm cá thể, lãi suất tiền gửi bằng VND với kì hạn từ 1 tháng trở lên xê dịch từ 3,7 % / năm tới 6 % / năm. Cụ thể đó là lãi suất kêu gọi tiền gửi 1 tháng và 2 tháng đều cùng mức lãi suất là 3,7 % / năm giảm 0,3 % so với tháng 6/2020 Cùng với đó là lãi suất tiền gửi 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng đều với cùng mức lãi suất là 4,0 % / năm giảm 0,25 % so với tháng 6/2020 Lãi suất tiền gửi 6 tháng, 7 tháng, 8 tháng với sự kiểm soát và điều chỉnh giảm và đang vận dụng mức lãi suất 4,4 % giảm lên tới 0,5 % so với tháng 6 Đối với lãi suất tiền gửi 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng cũng được kiểm soát và điều chỉnh giảm 0,5 % và đang vận dụng mức lãi suất là 4,6 % Đối với những kì hạn từ 12 tháng tới 24 tháng, lãi suất tiết kiệm ngân sách và giá bán được nhà băng Agribank kêu gọi là 6 % / năm, tức cũng giảm tới 0,5 điểm % so với hồi đầu tháng 6. Ngoài ra, trong lúc tiền gửi ko kì hạn giảm 0,1 điểm % còn tiền gửi giao dịch trả tiền được giữ nguyên thì nhà băng Agribank đang ấn định lãi suất tuần tự cho hai mô phỏng tiết kiệm ngân sách và giá bán này là 0,1 % / năm và 0,2 % / năm.

Lãi suất tiền gửi ngoại tệ bằng USD và euro tại Agribank là 0%/năm.

Kì hạn VND USD EUR
Ko kỳ hạn 0.1% 0% 0%
1 Tháng 3.7% 0% 0%
2 Tháng 3.7% 0% 0%
3 Tháng 4.0% 0% 0%
4 Tháng 4.0% 0% 0%
5 Tháng 4.0% 0% 0%
6 Tháng 4.4% 0% 0%
7 Tháng 4.4% 0% 0%
8 Tháng 4.4% 0% 0%
9 Tháng 4.6% 0% 0%
10 Tháng 4.6% 0% 0%
11 Tháng 4.6% 0% 0%
12 Tháng 6.0% 0% 0%
13 Tháng 6.0% 0% 0%
15 Tháng 6.0% 0% 0%
18 Tháng 6.0% 0% 0%
24 Tháng 6.0% 0% 0%
Tiền gửi trả tiền 0.2% 0% 0%

Lãi suất tiền gửi Agribank Dành cho người tìm cá thể tháng 7/2020 ( Nguồn : https://agribank.com.vn/ )

Lãi suất tiền gửi Agribank Dành cho khách hàng tư nhân tháng 7/2020

Cùng chung sự giảm về lãi suất giống người tìm cá thể thì người tìm doanh nghiệp cũng liên tục bị giảm lãi suất tại tổng thể những kỳ hạn và mức lãi suất giao động đó là 3,7 % / năm tới 5,5 % / năm. Mức lãi suất giảm như thế nào những bạn xem dưới đây nhé Đối với mức lãi suất tiền gửi từ 1 tháng tới 11 tháng đều với mức lãi suất giống với mức lãi suất của người tìm cá thể, Tuy nhiên với lãi suất từ 12 tháng tới 24 tháng thì mức lãi suất vận dụng chỉ là 5,5 % / năm giảm lên tới 0,5 % so với tháng 6 là 6 % Ngoài ra 2 loại tiền gửi ko kỳ hạn và tiền gửi trả tiền giao dịch đều đang vận dụng mức lãi suất tiền gửi là 0,2 % và ko với sự đổi khác so với tháng 6

Kì hạn VND USD EUR
Ko kỳ hạn 0.2% 0% 0%
1 Tháng 3.7% 0% 0%
2 Tháng 3.7% 0% 0%
3 Tháng 4.0% 0% 0%
4 Tháng 4.0% 0% 0%
5 Tháng 4.0% 0% 0%
6 Tháng 4.4% 0% 0%
7 Tháng 4.4% 0% 0%
8 Tháng 4.4% 0% 0%
9 Tháng 4.6% 0% 0%
10 Tháng 4.6% 0% 0%
11 Tháng 4.6% 0% 0%
12 Tháng 5.5% 0% 0%
13 Tháng 5.5% 0% 0%
15 Tháng 5.5% 0% 0%
18 Tháng 5.5% 0% 0%
24 Tháng 5.5% 0% 0%
Tiền gửi trả tiền 0.2% 0% 0%

Lãi suất tiền gửi Agribank Dành cho người tìm Doanh nghiệp tháng 7/2020 ( Nguồn : https://agribank.com.vn/ )

Phần 4

Cách tính lãi tiền gửi nhà băng Agribank đúng chuẩn nhất

Tuy về thông tin lãi suất tiền gửi của nhà băng Agribank đã được niên yết trên website cũng như tại những phòng trả tiền giao dịch. Nhưng cũng với rất nhiều người tìm muốn biết về Cách tính lãi suất nhà băng Agribank để thuận tiền cho việc so sánh cũng như hiểu hơn về cách tính lãi suất của nhà băng

Dưới đây là công tính lãi suất tiền gửi của nhà băng Agribank

Lãi tiền gửi = số tiền gửi * Lãi suất gửi * Số ngày thực tiễn trong kỳ / 360 ngày.

Trong đó :

  • Số tiền gửi : Là số tiền mà khách hàng muốn gửi tại nhà băng
  • Lãi suất gửi : Là % lãi suất được quy định theo kỳ hạn mà khách hàng chọn để làm sổ tiết kiệm
  • Số ngày thực tế trong kỳ : Chính là số ngày từ lúc khởi đầu làm thẻ để lúc đáo hạn số tiết kiệm

Vừa rồi là những thông tin về lãi suất tiền gửi nhà băng Agribank trong tháng 7/2020. Để lựa chọn mức lãi suất gửi thích hợp với bản thân thì khách hàng với thể gọi điện tới tổng đài Agribank : 1900 558 818 để đươc tương trợ trực tiếp nhé

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính