Lãi suất ngân hàng Agribank 3/2021 mới nhất – Onlinebank

Khảo sát lãi suất nhà băng Agribank 3/2021 này, khung lãi suất tiền gửi bằng VND so với loại tiền gửi mang kì hạn từ 1 tháng trở lên dành cho người tìm cá thể tại nhà băng Agribank liên tục giao động từ chừng từ 3,1 % / năm tới 5,6 % / năm .Khảo sát trong tháng 3/2021 này, biểu lãi suất tiền gửi tiết kiệm giá bán tại Nhà băng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nước Ta ( Agribank ) dành cho người tìm cá thể nhìn chung ko đổi so với đầu tháng trước. Do đó, lãi suất kêu gọi cao nhất vận dụng ở mức là 5,6 % / năm dành cho những khoản tiền kỳ hạn từ 12 tháng trở lên .Tại biểu lãi suất này, lãi suất tiền gửi bằng VND mang kỳ hạn từ 1 tháng trở lên xê dịch từ 3,1 % / năm tới 5,6 % / năm .

Cụ thể, lãi suất nhà băng Agribank kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được niêm yết ở mức là 3,1%/năm, kỳ hạn từ 3 tháng tới 5 tháng mang cùng lãi suất là 3,4%/năm.

Lãi suất nhà băng Agribank dành cho những kỳ hạn 6 tháng tới 11 tháng được ấn định chung ở mức là 4 % / năm .Riêng so với những khoản tiền gửi mang kỳ hạn dài từ 12 tháng tới 24 tháng, lãi suất tiết kiệm ngân sách và giá bán được nhà băng Agribank lao lý lúc bấy giờ đều hàng loạt ở mức là 5,6 % / năm, giữ nguyên so với đầu tháng 2 .

Ngoài ra, tiền gửi ko kỳ hạn và tiền gửi trả tiền trong tháng 2 này ko đổi và được nhà băng Agribank tiếp tục niêm yết cùng lãi suất là 0,1%/năm.

Biểu lãi suất nhà băng Agribank đối với khách hàng tư nhân tháng 3/2021

2021 03 02 091241Tương tự như với tầng lớp người tìm cá thể, lãi suất tiền gửi tiết kiệm giá bán dành cho người tìm doanh nghiệp tại nhà băng Agribank cũng được giữ nguyên so với đầu tháng trước .

Cụ thể, trong lúc mức lãi suất dành cho khách hàng doanh nghiệp vận dụng tại những kỳ hạn từ 1 tháng và 2 tháng niêm yết cùng mức lãi suất là 3%/năm thì những kỳ hạn từ 3 tháng tới 5 tháng được quy định chung lãi suất là 3,3%/năm.

Lãi suất kêu gọi tại những kỳ hạn từ 6 tháng tới 11 tháng được kêu gọi ở mức là 3,7 % / năm .Còn lại từ kỳ hạn 12 tháng trở đi đơn cử là những kỳ hạn : 12, 13, 15, 18 và 24 tháng, lãi suất được vận dụng cho người tìm doanh nghiệp cũng ko đổi và ở mức là 4,9 % / năm .Hai loại tiền gửi là ko kỳ hạn và tiền gửi giao dịch trả tiền dành cho người tìm doanh nghiệp liên tục được giữ nguyên mức lãi suất vận dụng là 0,2 % / năm .

Biểu lãi suất nhà băng Agribank đối với khách hàng doanh nghiệp

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính