Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 7/2020: Cao nhất là 6,1%/năm

Lãi suất nhà băng VCB đầu tháng 7 với kiểm soát và điều chỉnh giảm ở nhiều kì hạn. Trong đó, khung lãi suất cho người sắm cá thể giao động từ chừng từ 3,7 % – 6,1 % / năm tùy vào kì hạn gửi 1-36 tháng .Cập nhật lãi suất nhà băng TMCP Ngoại Thương Nước Ta ( VCB ) vào đầu tháng 7, biểu lãi suất tiết kiệm mức giá cho người sắm cá thể hàng loạt giảm 0,25 – 0,5 % / năm ở nhiều kì hạn gửi. Mức lãi suất cao nhất được vận dụng tại VCB hiện tại là 6,1 % / năm lúc người sắm gửi tiền tiết kiệm mức giá tại kì hạn 24 tháng .Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng là 3,7 % / năm, giảm 0,3 điểm % so với khảo sát vào đầu tháng 6. Tiếp đó, tiền gửi ở kì hạn 3 tháng thừa hưởng mức lãi suất 4 % / năm, giảm 0,25 điểm % so với tháng trước .

Trong tháng trước, lãi suất tiền gửi tại kì hạn 6 tháng và 9 tháng được ứng dụng cùng mức 4,9%/năm. Sang tháng 7, Vietcombank điều chỉnh giảm 0,3-0,5 điểm %. Cụ thể lãi suất cho những kì hạn 6 tháng và 9 tháng tuần tự là 4,4%/năm và 4,6%/năm.

Tiền gửi tiết kiệm ngân sách và mức giá ở những kì hạn dài 12 tháng, 24 tháng và 36 tháng tuần tự là 6 % / năm, 6,1 % / năm và 5,8 % / năm .Tương tự, mức lãi suất nhà băng cao nhất trong tháng 7 tại VCB là 6,1 % / năm, vận dụng cho người sắm cá thể với khoản tiền gửi tại kì hạn 24 tháng .Với những khoản tiền gửi ở kì hạn ngắn 7 ngày và 14 ngày, mức lãi suất nhà băng Nhà băng Ngoại thương VCB vận dụng là 0,2 % / năm, ko đổi so với tháng trước. Tiền gửi ko kì hạn thừa hưởng lãi suất 0,1 % / năm .

Biểulãi suất nhà băng Vietcombanktháng 7/2020 cho người sắm cá thể 

Kỳ hạn VND EUR USD
Ko kỳ hạn 0,10% 0% 0%
7 ngày 0,20% 0% 0%
14 ngày 0,20% 0% 0%
1 tháng 3,70% 0% 0%
2 tháng 3,70% 0% 0%
3 tháng 4% 0% 0%
6 tháng 4,40% 0% 0%
9 tháng 4,60% 0% 0%
12 tháng 6% 0% 0%
24 tháng 6,10% 0% 0%
36 tháng 5,80% 0% 0%

Nguồn: Vietcombank

Trong tháng 7, biểu lãi suất nhà băng VCB cho người sắm doanh nghiệp cũng với nhiều biến hóa, xê dịch ở mức 3,7 % – 5 % / năm .Cụ thể, tiền gửi kì hạn 1 tháng và 2 tháng được vận dụng lãi suất 3,7 % / năm, giảm 0,3 điểm % so với tháng trước. Lãi suất tiền gửi kì hạn 3 tháng là 4 % / năm, giảm 0,25 % .Đặc trưng, tại kì hạn gửi 6 tháng, mức lãi suất nhà băng Nhà băng Ngoại thương VCB lại được kiểm soát và điều chỉnh tăng 0,25 điểm % lên mức 4,4 % / năm, đi ngược với xu thế giảm tại những kì hạn khác .Lãi suất tại kì hạn 9 tháng là 4,6 % / năm, giảm 0,3 điểm %. Tại những kì hạn 12, 24 và 36 tháng, VCB giảm hàng loạt 0,5 điểm %, cùng hưởng mức lãi suất 5,5 % / năm. Đây cũng là lãi suất cao nhất nhà băng VCB khuyễn mãi thêm cho những người sắm là doanh nghiệp .Với tiền gửi giao dịch trả tiền, tiền gửi ko kì hạn, thừa hưởng mức lãi suất 0,2 % / năm, cao hơn so với người sắm cá thể .

Biểu lãi suất nhà băng VCB vận dụng cho người sắm doanh nghiệp

Kỳ hạn

VND

EUR

USD

Tiền gửi trả tiền

Ko kỳ hạn 0,20 % 0 % 0 %

Tiền gửi với kỳ hạn

1 tháng 3,70 % 0 % 0 %
2 tháng

3,70%

0 % 0 %
3 tháng 4 % 0 % 0 %
6 tháng 4,40 % 0 % 0 %
9 tháng 4,60 % 0 % 0 %
12 tháng 5,50 % 0 % 0 %
24 tháng 5,50 % 0 % 0 %
36 tháng 5,50 %

0%

0 %

Nguồn: Vietcombank

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính