Lãi suất ngân hàng VIB cao nhất tháng 2/2022 là bao nhiêu?

Lãi suất cao nhất tại nhà băng VIB lúc bấy giờ vẫn ghi nhận ở mức là 6,19 % / năm vận dụng cho khoản tiền gửi tại quầy từ 1000 tỷ đồng trở lên tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng .Lãi suất ngân hàng VIB cao nhất tháng 2/2022 là bao nhiêu? - Ảnh 1.Nhà băng TMCP Quốc Tế Nước Ta ( VIB ) .Biểu lãi suất Nhà băng TMCP Quốc Tế Nước Ta ( VIB ) khảo sát trong tháng 2 này ko sở hữu sự biến hóa so với trước. Do đó, khoanh vùng phạm vi lãi suất tiết kiệm ngân sách và giá bán nhìn chung vẫn ko thay đổi từ chừng từ 3,4 % / năm tới 5,9 % / năm dành cho những khoản tiền gửi dưới hình thức lĩnh lãi cuối kỳ .

Giống như nhiều tháng trước đây, tiền gửi tại nhà băng VIB hiện vẫn được chia theo 3 mức như sau: từ 2 triệu tới dưới 300 triệu, từ 300 triệu tới dưới 3 tỷ và từ 3 tỷ trở lên.

Với định mức tiền gửi từ 2 triệu tới dưới 300 triệu, lãi suất nhà băng VIB niêm yết cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng với những mức tương ứng là 3,3 % / năm và 3,4 % / năm. Trong lúc tại những kỳ hạn 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng được nhà băng này pháp luật lãi suất chung tà tà 3,5 % / năm .Trường hợp người tậu gửi tiết kiệm giá bán tại những kỳ hạn từ 6 tháng tới 11 tháng với định mức nói trên sẽ hàng loạt được lợi lãi suất là 5 % / năm .Cũng tại định mức tiền gửi này, nhà băng VIB đang vận dụng lãi suất cho kỳ hạn 15 tháng và 18 tháng tuần tự là 5,6 % / năm và 5,7 % / năm. Còn tại hai kỳ hạn dài nhất là 24 tháng và 26 tháng, lãi suất cùng được tiến hành ở mức là 5,8 % / năm .Ngoài ra, so với những khoản tiền sở hữu định mức từ 300 triệu tới dưới 3 tỷ và từ 3 tỷ trở lên, nhà băng VIB hàng loạt cùng thêm 0,1 điểm % tại mỗi kỳ hạn so với định mức tiền gửi từ 2 triệu tới dưới 300 triệu .Đặc trưng, riêng so với những khoản tiết kiệm giá bán mở mới từ 1000 tỷ đồng trở lên hoặc những khoản gia hạn tự động hóa gửi trước ngày 11/10/2016 tại kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng, nhà băng VIB đang kêu gọi với cùng mức lãi suất là 6,19 % / năm .Cũng trong tháng 2 này, nhà băng VIB dành mức lãi suất cho những khoản tiền gửi thời kì ngắn dưới 1 tháng là 0,2 % / năm. Nếu người tậu sở hữu nhu yếu tất toán khoản tiết kiệm ngân sách và giá bán trước hạn sẽ chỉ nhận theo lãi suất ko kỳ hạn là 0,1 % / năm .Biểu lãi suất dưới đây đang được VIB vận dụng cho người tậu sở hữu tiền gửi theo phương pháp lĩnh lãi cuối kỳ. Lãi suất được ấn định cho những hình thức trả lãi khác được quy đổi theo công thức của nhà băng này theo từng thời kỳ .

Bảng lãi suất nhà băng VIB vận dụng với tiền gửi sở hữu kỳ hạn được update tháng 2/2022

Kỳ hạn Từ 10 triệu tới Từ 300 triệu tới Từ 3 tỷ
Kỳ hạn tiêu biểu vượt trội
1 tháng 3,30 % 3,40 % 3,40 %
6 tháng 5,00 % 5,10 % 5,10 %
Kỳ hạn khác
< 1 tháng 0,20 % 0,20 % 0,20 %
2 tháng 3,40 % 3,50 % 3,50 %
3, 4, 5 tháng 3,50 % 3,60 % 3,60 %
7 tháng 5,00 % 5,10 % 5,10 %
8 tháng 5,00 % 5,10 % 5,10 %
9 tháng 5,00 % 5,10 % 5,10 %
10 tháng 5,00 % 5,10 % 5,10 %
11 tháng 5,00 % 5,10 % 5,10 %
12, 13 tháng 6,19 % 6,19 % 6,19 %
15 tháng 5,60 % 5,70 % 5,70 %
18 tháng 5,70 % 5,80 % 5,80 %
24 tháng 5,80 %

5,90%

5,90 %
36 tháng 5,80 % 5,90 % 5,90 %

Nguồn: VIB.

Đối với biểu hình thức tiết kiệm ngân sách và giá bán trực tuyến, khung lãi suất tiền gửi cũng liên tục được ấn định từ chừng từ 3,4 % / năm tới 5,9 % / năm. Lúc gửi tiền dưới hình thức này, người tậu sẽ được nhận lãi suất cao hơn lúc gửi tại quầy từ 0,1 – 0,2 điểm % tuỳ kỳ hạn .Vậy qua khảo sát, lãi suất cao nhất tại nhà băng VIB hiện là 6,19 % / năm vận dụng cho khoản tiền gửi tại quầy từ 1000 tỷ đồng trở lên tại hai kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng .

Lãi suất tiền gửi trực tuyến nhà băng VIB tháng 2/2022

Kỳ hạn Từ 2 triệu tới dưới 300 triệu Từ 300 triệu tới dưới 3 tỷ Từ 3 tỷ trở lên
Kỳ hạn tiêu biểu vượt trội
1 tháng 3,40 % 3,50 % 3,50 %
6 tháng 5,20 % 5,30 % 5,30 %
Kỳ hạn khác
< 1 tháng 0,20 % 0,20 % 0,20 %
2 tháng 3,50 % 3,60 % 3,60 %
3, 4, 5 tháng 3,60 % 3,70 % 3,70 %
7 tháng 5,20 % 5,30 % 5,30 %
8 tháng 5,20 % 5,30 % 5,30 %
9 tháng 5,20 % 5,30 % 5,30 %
10 tháng 5,20 % 5,30 % 5,30 %
11 tháng 5,20 % 5,30 % 5,30 %
15 tháng 5,60 % 5,70 % 5,70 %
18 tháng 5,70 % 5,80 % 5,80 %
24 tháng 5,80 % 5,90 % 5,90 %
36 tháng

5,80%

5,90 % 5,90 %

Nguồn: VIB.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính