Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 10/2021 cập nhật mới nhất

Lãi suất cao nhất tại nhà băng Vietcombank liên tục được duy trì ở mức 5,5 % / năm vận dụng cho những khoản tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ .

Trong tháng 10, Nhà băng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chưa mang động thái nào mới trong việc điều chỉnh biểu lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng tư nhân. Do đó, khách hàng tư nhân gửi tiền theo hình thức lĩnh lãi cuối kỳ vẫn được lợi lãi suất từ 3,1%/năm tới 5,5%/năm, tương ứng với kỳ hạn 1 – 36 tháng.

Trong đó, lãi suất nhà băng niêm yết tại kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng duy trì ở mức 3,1%/năm. Tương tự, khách hàng sẽ được lợi mức lãi suất là 3,4%/năm lúc gửi tiền tại kỳ hạn 3 tháng. Hai kỳ hạn gửi tiếp đó là 6 tháng và 9 tháng cùng được vận dụng lãi suất 4%/năm.

Lãi suất ngân hàng Vietcombank tháng 10/2021 cập nhật mới nhất - Ảnh 1.

Nguồn: Vietcombank

Riêng khoảng chừng tiền gửi tại kỳ hạn 12 tháng được nhà băng tiến hành với lãi suất 5,5 % / năm. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất mà Vietcombank vận dụng cho người tậu cá thể lúc gửi tiền dưới hình thức tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ .Bốn kỳ hạn dài còn lại là 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng được ấn định chung mức lãi suất là 5,3 % / năm .

Trong lúc đó, hai kỳ hạn gửi ngắn 7 ngày và 14 ngày tiếp tục được ghi nhận với lãi suất khá thấp là 0,2%/năm. Đối với những khoản gửi ko kỳ hạn, lãi suất tiền gửi nằm ở mức thấp hơn, chỉ 0,1%/năm.

Lãi suất nhà băng Vietcombank vận dụng với khách hàng tư nhân

Kỳ hạn

VND

Tiết kiệm

Ko kỳ hạn 0,1 %
7 ngày 0,2 %
14 ngày 0,2 %
1 tháng 3,1 %
2 tháng 3,1 %
3 tháng 3,4 %
6 tháng 4 %
9 tháng 4 %
12 tháng 5,5 %
24 tháng 5,3 %
36 tháng 5,3 %
48 tháng 5,3 %
60 tháng 5,3 %

Nguồn: Vietcombank

Biểu lãi suất nhà băng vận dụng cho người tậu tổ chức triển khai trong tháng 10 mang khoanh vùng phạm vi từ 3 % / năm tới 4,6 % / năm, kỳ hạn 1 – 60 tháng .

Theo đó, lãi suất nhà băng Vietcombank niêm yết cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng hiện mang chung mức là 3%/năm. Trường hợp khách hàng gửi tiền tại những kỳ hạn 3 tháng sẽ được lợi cùng mức lãi suất là 3,3%/năm.

Trong lúc đó, lãi suất được kêu gọi tại kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng là 3,7 % / năm. Còn lúc gửi tiền tại kỳ hạn 12 tháng, người tậu tổ chức triển khai sẽ được nhận lãi suất cao nhất của nhà băng là 4,6 / năm .Lãi suất nhà băng Vietcombank ấn định chung cho những kỳ hạn từ 24 tháng tới 60 tháng cùng ở mức là 4,4 % / năm ..Trong trường hợp, người tậu gửi tiền với những kỳ hạn từ 24 tháng tới 60 tháng hiện được kêu gọi cùng một mức lãi suất 4,4 % / năm. Ngoài ra, Vietcombank chỉ vận dụng lãi suất cho ko kỳ hạn là 0,2 % / năm, ko vận dụng gửi tiền ngắn ngày cho người tậu tổ chức triển khai như những nhà băng khác .

Biểu lãi suất tiết kiệm nhà băng Vietcombank vận dụng với khách hàng doanh nghiệp

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi trả tiền

Ko kỳ hạn

0,2 %
Tiền gửi mang kỳ hạn
1 tháng 3 %
2 tháng 3 %
3 tháng 3,3 %
6 tháng 3,7 %
9 tháng 3,7 %
12 tháng 4,6 %
24 tháng 4,4 %
36 tháng 4,4 %
48 tháng 4,4 %
60 tháng 4,4 %

Nguồn: Vietcombank

Ngoài hình thức tiết kiệm ngân sách và giá bán thường tại quầy, người tậu còn hoàn toàn mang thể lựa chọn hình thức tiết kiệm ngân sách và giá bán trực tuyến. Theo đó, khung lãi suất tiết kiệm ngân sách và giá bán dưới hình thức trực tuyến được nhà băng niêm yết là từ 3,1 % / năm tới 5,6 % / năm cho những kỳ hạn từ 1 tháng tới 9 tháng .

Lãi suất tiền gửi trực tuyến tại Vietcombank trong tháng 9

Kỳ hạn

VND

Tiền gửi trực tuyến

14 ngày 0,2 %
1 tháng 3,1 %
3 tháng 3,5 %
6 tháng 4,1 %
9 tháng 4,1 %
12 tháng 5,6 %
24 tháng 5,4 %
Tất toán trước hạn ( kỳ hạn 14 ngày )

0%

Tất toán trước hạn ( kỳ hạn 1 tháng trở lên ) 0,1 %

Nguồn: Vietcombank

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính