Lãi Suất Ngân Hàng SCB Tháng 3/2022 Cập Nhật Mới Nhất

Lãi suất nhà băng nhà nước SCB mới nhất tháng 3/2022

Khảo sát mới nhất về biểu lãi suất kêu gọi tại Nhà băng TMCP TP HCM ( SCB ) nhìn chung vẫn được giữ nguyên so với ghi nhận trước đó. Khung lãi suất dành cho người sắm cá thể gửi tiền tiết kiệm tầm giá tại những kỳ hạn từ 1 tháng tới 36 tháng liên tục duy trì từ chừng từ 3,85 % / năm tới 6,8 % / năm, lĩnh lãi cuối kỳ .Theo đó, những kỳ hạn 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng đồng niêm yết lãi suất ở mức là 3,85 % / năm. Trong lúc đó, lãi suất nhà băng nhà nước SCB ấn định cho kỳ hạn 4 tháng và 5 tháng tương ứng tuần tự là 3,9 % / năm và 3,95 % / năm .

Những khoản tiền gửi mang kỳ hạn 6 tháng tiếp tục được triển khai lãi suất cao hơn rõ rệt là 5,7%/năm.

Trường hợp người sắm gửi tiền tại kỳ hạn 7 tháng tại Nhà băng SCB sẽ thừa hưởng lãi suất là 6 % / năm. Sau đó mỗi kỳ hạn 8 tháng, 9 tháng, 10 tháng và 11 tháng được cùng thêm 0,1 điểm % so với kỳ hạn liên tục trước đó .Ngoài ra, lãi suất tiết kiệm tầm giá từ kỳ hạn 12 tháng tới 36 tháng được SCB hàng loạt niêm yết ở mức là 6,8 % / năm .Kế bên hình thức tiết kiệm tầm giá lĩnh lãi cuối kỳ, SCB còn vận dụng thêm những hình thức nhận lãi linh động khác, như : lĩnh lãi hàng năm ( 6,38 % / năm – 6,58 % / năm ), lĩnh lãi 6 tháng ( 6,28 % / năm – 6,6 % / năm ), lĩnh lãi hàng quý ( từ 5,65 % / năm tới 6,57 % / năm ), lĩnh lãi hàng tháng ( từ 3,82 % / năm tới 6,52 % / năm ) và lĩnh lãi trước ( 3,77 % / năm – 6,22 % / năm ) .

Riêng đối với những khoản tiền gửi ko kỳ hạn sẽ được Nhà băng SCB trả lãi hàng tháng với lãi suất được quy định ko đổi là 0,2%/năm.

Lãi suất nhà băng SCB tiền gửi thường dành cho khách hàng tư nhân

LOẠI TIỀN GỬI LĨNH LÃI CUỐI KỲ ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG NĂM ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG QUÝ ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG THÁNG ( % / NĂM ) LĨNH LÃI TRƯỚC ( % / NĂM )
Ko kỳ hạn 0,2
Sở hữu kỳ hạn
1 tháng 3,95 3,83
2 tháng 3,95 3,88 3,84
3 tháng 3,95 3,89 3,85
4 tháng 3,95 3,9 3,86
5 tháng 3,95 3,91 3,87
6 tháng 5,7 5,65 5,63 5,54
7 tháng 6 5,9 5,77
8 tháng 6,1 5,98 5,83
9 tháng 6,2 6,1 6,07 5,9
10 tháng 6,3 6,15 5,96
11 tháng 6,4 6,23 6,02
12 tháng 6,8 6,6 6,5 6,45 6,2
15 tháng 6,8 6,57 6,52 6,22
18 tháng 6,8 6,58 6,52 6,47 6,12
24 tháng 6,8 6,58 6,47 6,42 6,36 5,93
36 tháng 6,8 6,38 6,28 6,23 6,17 5,58

Nguồn : SCBNhiều loại sản phẩm kêu gọi vốn khác được Nhà băng SCB tung ra trong tháng 10, như : Tiền gửi thường thì 13 tháng, tiết kiệm ngân sách và tầm giá trực tuyến, Tiết kiệm Song hành – bảo hiểm toàn tâm, tiết kiệm ngân sách và tầm giá Phát Lộc Tài, .. kèm theo đó là nhiều mức lãi suất khuyễn mãi thêm khác nhằm mục đích khó khăn đối đầu với biểu lãi suất tiết kiệm ngân sách và tầm giá thường tại quầy .Tại hình thức tiết kiệm ngân sách và tầm giá trực tuyến, lãi suất mà người sắm thừa hưởng sẽ tặng thêm hơn lúc gửi tiết kiệm tầm giá tại quầy với biên độ cao hơn từ 0,05 điểm % tới 0,75 điểm % tại hầu hết những kỳ hạn gửi. Phạm vi lãi suất tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ dưới hình thức này cũng ko đổi so với tháng trước và hiện giao động từ chừng từ 4 % / năm tới 6,95 % / năm .Với hình thức tiết kiệm tầm giá trực tuyến này, Nhà băng SCB còn tiến hành thêm những kỳ hạn 31, 39 và 45 ngày với lãi suất cùng niêm yết ở mức là 4 % / năm .Vậy qua khảo sát, lãi suất cao nhất ghi nhận được tại SCB hiện là 6,95 % / năm dành cho những khoản tiền gửi trực tuyến nhận lãi cuối kỳ mang kỳ hạn từ 18 tháng tới 36 tháng .

Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tầm giá trực tuyến trong tháng 3/2022

KỲ HẠN TIỀN GỬI TIẾT KIỆM ONLINE
LĨNH LÃI TRƯỚC LĨNH LÃI HÀNG THÁNG LĨNH LÃI CUỐI KỲ
31, 39, 45 ngày 3,87 4
1 tháng 3,87 4
2 tháng 3,88 3,93 4
3 tháng 3,89 3,94 4
4 tháng 3,9 3,95 4
5 tháng 3,91 3,96 4
6 tháng 6,22 6,35 6,45
7 tháng 6,23 6,38 6,5
8 tháng 6,24 6,41 6,55
9 tháng 6,25 6,44 6,6
10 tháng 6,26 6,47 6,65
11 tháng 6,27 6,5 6,7
12 tháng 6,33 6,58 6,8
13 tháng 6,34 6,61 6,85
15 tháng 6,32 6,62 6,9
18 tháng 6,24 6,6 6,95
24 tháng 6,04 6,5 6,95
36 tháng 5,69 6,3 6,95

Nguồn : SCBtin tức về lãi suất nhà băng nhà nước trên đây chỉ mang đặc thù tìm hiểu thêm và hoàn toàn mang thể đổi khác trong từng thời kì. Quý khách vui vẻ liên hệ điểm trả tiền giao dịch SCB sắp nhất hoặc hotline ‎ 1900 6538 để được tư vấn .

VietnamBiz tổng hợp từ những cơ quan tin báo chính thống và uy tín trong nước tin tức và cập nhật lãi suất nhà băng SCB nhanh chóng và xác thực; tin tức lãi suất nhà băng luôn được cập nhật hàng ngày 24/7.

Không những thế là những tin tức so sánh lãi suất giữa nhà băng nhà nước SCB và với lãi suất nhà băng nhà nước khác, cùng với những thông tin tương quan nhà băng nhà nước tới hoạt động tiêu khiển của những nhà băng nhà nước .Xem thêm :

Theo dõi thông tin lãi suất nhà băng SCB mới nhất

Trong tháng này, Nhà băng TMCP Hồ Chí Minh ( SCB ) liên tục giữ nguyên mức lãi suất kêu gọi so với tháng trước .Đối với tiền gửi thường thì, lãi suất kêu gọi kì hạn 1 tháng tới 5 tháng cùng mang mức 5 % / năm .Tiền gửi kì hạn từ 6 tới 9 tháng vẫn đang thừa hưởng mức lãi suất 7,1 % / năm ; kì hạn 10 tháng là 7,3 % / năm ; kì hạn 11 tháng và 12 tháng mang mức lãi suất kêu gọi tuần tự là 7,35 % / năm và 7,5 % / năm .Đối với, kì hạn gửi 13 tháng, 15 tháng và 18 tháng đang cùng được vận dụng mức lãi suất là 7,7 % / năm .Tiền gửi tiết kiệm ngân sách và tầm giá kì hạn 24 và 36 tháng đang được SCB kêu gọi theo mức lãi suất 7,55 % / năm .Đối với tiền gửi ko kì hạn, SCB vận dụng mức lãi suất là 0,8 % / năm ( theo phương pháp lãi trả hàng tháng ) .

Lãi suất nhà băng SCB cho Khách hàng tư nhân tiền VNĐ

LOẠI TIỀN GỬI LĨNH LÃI CUỐI KỲ ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG NĂM ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG 6 THÁNG ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG QUÝ ( % / NĂM ) LĨNH LÃI HÀNG THÁNG ( % / NĂM ) LĨNH LÃI TRƯỚC ( % / NĂM )
Ko kỳ hạn 0,5
Sở hữu kỳ hạn
1 tháng 4,75 4,61
2 tháng 4,75

 

4,68 4,62
3 tháng 4,75 4,69 4,63
4 tháng 4,75 4,7 4,64
5 tháng 4,75 4,71 4,65
6 tháng 7,1 6,96 6,87 6,17
7 tháng 7,1 6,88 6,18
8 tháng 7,1 6,89 6,19
9 tháng 7,1 6,97 6,9 6,2
10 tháng 7,3 6,91 6,21
11 tháng 7,35 6,92 6,22
12 tháng 7,5 7,06 6,98 6,93 6,23
13 tháng * * 7,7 6,94 6,24
15 tháng 7,7 6,99 6,95 6,25
18 tháng 7,7 7,07 7 6,96 6,26
24 tháng 7,55 7 6,88 6,81 6,77 6,07
36 tháng 7,55 7,01 6,89 6,82 6,78 6,08

Lãi suất nhà băng SCB cho những loại ngoại tệ

LOẠI KỲ HẠN LÃI SUẤT ( % / NĂM ), LĨNH LÃI CUỐI KỲ
EUR AUD GBP CAD CHF JPY SGD
Ko kỳ hạn 0,1 0,1 0,1 0,1 0 0 0
Sở hữu kỳ hạn
1 tháng 0,5 1,5 0,5 0,5
2 tháng 0,6 1,5 0,6 0,6
3 tháng 0,7 1,5 0,9 0,9
6 tháng 0,7 1,5 0,9 0,9
9 tháng 0,8 1,5 1 1
12 tháng 0,8 1,5 1 1
13 tháng 0,8 1,5
15 tháng 0,8 1,5
18 tháng 0,8 1,5
24 tháng 0,8 1,5
36 tháng 0,8 1,5

Xem thêm :Riêng với mẫu sản phẩm Đắc Lộc Phá, SCB đang vận dụng cùng một mức lãi suất kêu gọi 8,55 % / năm cho những kì hạn gửi là 13, 15, 18 tháng với hình thức lĩnh lãi vào cuối kì và định kì hàng tháng. Lãi suất kêu gọi cho kì hạn 24, 36 tháng vận dụng mức 8,35 % / năm .Ở tiền gửi tiết kiệm tầm giá trực tuyến, SCB vận dụng lãi suất bậc thang theo số dư tiền gửi và mức lãi suất cao .Hiện, lãi suất kêu gọi cuối kì của mẫu sản phẩm này với số dư dưới 1,5 tỉ đồng đang xê dịch từ chừng 5 % – 8,58 % / năm. Trong đó, tiền gửi kì hạn 1 tháng mang lãi suất là 5 % / năm ; kì hạn từ 31 ngày, 39 ngày và 45 ngày mang cùng mức lãi suất là 5 % / năm. Tiền gửi tiết kiệm tầm giá kì hạn 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng và 5 tháng vận dụng mức lãi suất là 5 % / nămKì hạn 6 tháng mang mức lãi suất kêu gọi là 8,03 % / năm, 7 tháng là 8,08 % / năm, 8 tháng là 8,13 % / năm, 9 tháng là 8,18 % / năm, 10 tháng là 8,23 % / năm, 11 tháng là 8,28 % / năm và 12 tháng là 8,48 % / năm .Tiền gửi những kì hạn từ 13 tháng tới 18 tháng đang cùng được vận dụng mức lãi suất 8,58 % .

Chương trình khuyến mãi tại SCB

Không những thế, từ 2/3 – 31/3/2020, nằm trong chuỗi hoạt động tiêu khiển “ SCB chung tay vì sức khỏe thể chất hội đồng ” SCB tiến hành chương trình “ TRAO SỨC KHỎE – GIỮ YÊU THƯƠNG ” với tổng trị giá quà Tặng Kèm lên tới hơn 900 triệu đồng .SCB tiến hành chương trình “ TRAO SỨC KHỎE – GIỮ YÊU THƯƠNG ”

Tên quà Tặng Kèm Trị giá quà Tặng ( đồng, gồm mang Hóa Đơn đỏ VAT )
Gói khám và trông nom sức khỏe thể chất hạng sang 3.600.000
Máy lọc ko khí Hitachi hạng sang 15.000.000
Máy nâng cơ mặt tổng lực LG 12.000.000
Máy lọc ko khí Hitachi 10.000.000
Máy lọc nước RO nóng lạnh Kangaroo 8.500.000
Nệm massage body toàn thân 1.500.000
Máy đo đường huyết Omron một triệu
Cân sức khỏe điện tử Omron 600.000
Máy đo nhiệt độ trán Omron 500.000

Nguồn : SCBĐặc biệt, người sắm nữ trả tiền giao dịch gửi mới Tiền gửi tiết kiệm ngân sách và tầm giá trực tuyến VND trên kênh SCB eBanking với kì hạn từ 6 tháng trở lên vào hai ngày 7/3/2020 và 8/3/2020, sẽ được ưu đãi nhân đôi số dư để làm hạ tầng xét tổng số dư cuối chương trình để tham gia phần thưởng. Trụ sở chính : 927 Trần Hưng Đạo, P. 1, Quận 5, Tp. HCM

Thông tin nhà băng SCB

Nhà băng TMCP Hồ Chí Minh ( SCB ) xây dựng trên hạ tầng thống nhất tự nguyện 3 nhà băng nhà nước : Nhà băng TMCP Hồ Chí Minh ( SCB ), Nhà băng TMCP Đệ Nhất ( Ficombank ), Nhà băng TMCP Nước Ta Tín Nghĩa ( TinNghiaBank ). Nhà băng TMCP Hồ Chí Minh ( Nhà băng thống nhất ) chính thức đi vào hoạt động tiêu khiển từ ngày 01/01/2012 .Cuối năm 2017, SCB mang 231 đơn vị chức năng trả tiền giao dịch, gồm Trụ sở chính và 230 Trụ sở, Phòng trả tiền giao dịch hoạt động tiêu khiển tại hầu hết những tỉnh và thành phường trong cả nước. Mạng lưới hoạt động tiêu khiển của SCB được phân bổ tương đối rộng tại hầu hết khu vực, địa phận trung tâm trên cả nước. Ngoài ra, SCB còn thiết lập quan hệ đại lý với hơn 6.300 Nhà băng / Trụ sở Nhà băng tại 78 vương quốc và vùng chủ quyền lãnh thổ trên quốc tế .Kể từ ngày 27/11/2018, vốn điều lệ của nhà băng nhà nước SCB là hơn 15.231 tỷ đồng .Hiện tại, quản trị HĐQT SCB là ông Đinh Văn Thành. Tổng Giám đốc Sacombank là ông Võ Tấn Hoàng Văn .

Kết quả kinh doanh nhà băng TPCP Sài Gòn

Năm 2017, tổng tài sản của SCB đạt 444.032 tỷ đồng, tăng sắp 23 % so với cuối năm năm nay và đứng thứ 5 trong mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai tín dụng trả tiền tại Nước Ta. Huy động vốn thị trường 1 đạt 353.327 tỷ đồng, tăng 17 % .Cho vay người sắm đạt 264.151 tỷ đồng, tăng trên 20 %. SCB lan rộng ra loại sản phẩm cho vay với người sắm cá thể và doanh nghiệp nhỏ và vừa ( SME ) như cho vay tiêu tiêu dùng, cho vay kinh doanh nhỏ lẻ, cho vay bổ trợ vốn lưu động, cho vay góp vốn vào doanh nghiệp, dự án Bất Động Sản …Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 0,45 % ; tỷ suất nợ quá hạn trên tổng dư nợ là 0,63 %. Trị giá trái phiếu VAMC ở mức 23.849 tỷ đồng, tăng 9.296 tỷ đồng so với năm năm nay. Nhà băng đã tịch thu và khắc phục và xử lý được 1.082 tỷ đồng .Lợi nhuận trước thuế thống nhất Nhà băng đạt 164 tỷ đồng, tăng sắp 21 % .Trong tháng 11/2017, mức lãi suất tiết kiệm ngân sách và tầm giá cao nhất tại nhà băng nhà nước SCB dành cho người sắm cá thể là 7,75 % / năm, vận dụng cho tiền gửi kỳ hạn 24 và 36 tháng .

Nhà cung cấp điện tử nhà băng SCB Online

MOBILE BANKING : Giao dịch mọi lúc, mọi nơi bằng Điện thoại / Máy tính bảng giúp tra cứu thông tin thông tin tài khoản, chuyển tiền, nạp tiền, trả tiền giao dịch hóa đơn, booking cùng nhiều tiện ích khác một cách nhanh gọn và thuận tiện .SMS BANKING : Là nhà sản xuất tiện ích, giúp Khách hàng nhận những thông tin về thông tin tài khoản của mình trải qua thuê bao di động mà Khách hàng đã ĐK sử dụng nhà sản xuất tại SCB .SMS TIẾT KIỆM : Dịch Vụ Thương Mại thông tin biến hóa số dư thông tin tài khoản tiết kiệm tầm giá mang kỳ hạn mọi lúc, mọi nơi một cách nhanh gọn, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin .INTERNET BANKING : Giao dịch thuận tiện, nhanh gọn, bảo đảm an toàn sử dụng máy tính hoặc thiết bị mang liên kết Internet để tra cứu thông tin thông tin tài khoản, chuyển tiền, nạp tiền và rất nhiều tiện ích khác .

QR EASY: Phương thức trả tiền hiện đại trên điện thoại thông minh qua ứng dụng SCB Mobile Banking bằng cách quét mã QR trực tiếp tại shop hoặc online trên website.

 Theo dõi thông tin lãi suất nhà băng SCB mới nhất, tổng hợp thông tin so sánh lãi suất tiền gửi, lãi suất cho vay, chương trình khuyến mãi nhà băng tại VietnamBiz.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính