Lao động trừu tượng là gì? – Phân công lao động xã hội – bloghong.com

Lao động trừu tượng là gì?

Lao động trừu tượng là gì? Lao động là hoạt động quan yếu của con người trong đời sống. Lao động gồm lao động trừu tượng và lao động cụ thể. Cùng bloghong.com tìm hiểu những loại hình lao động và phân công lao động xã hội nhé.

1. Lao động trừu tượng là gì?

Lao động trừu tượng là lao động của người gia công hàng hóa lúc đã gạt bỏ những hình thức cụ thể của nó, nói cách khác, đó chính là sự tiêu hao sức lao động (tiêu hao sức bắp thịt, thần kinh) của người gia công hàng hóa nói chung.

Lao động trừu tượng của người gia công hàng hóa mới tạo ra giá trị của hàng hóa. Như vậy, giá trị của hàng hóa là lao động trừu tượng của người gia công hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. Đó cũng chính là mặt chất của giá trị hàng hóa.

2. Lao động cụ thể là gì?

Lao động cụ thể là lao động sở hữu ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định. Mỗi một lao động cụ thể sở hữu mục tiêu, phương pháp, dụng cụ lao động, đối tượng lao động và kết quả lao động riêng. Chính những mẫu riêng đó phân biệt những loại lao động cụ thể khác nhau. Chẳng hạn, lao động của người thợ might và lao động của người thợ mộc là hai loại lao động cụ thể khác nhau

3. Lao động cụ thể là nguồn gốc của?

Lao động cụ thể là nguồn gốc của của nả

4. Lao động phức tạp là gì?

Lao động cụ thể là nguồn gốc của?

Lao động phức tạp là lao động trải qua huấn luyện, huấn luyện, lao động thành thục

Lao động phức tạp chỉ là bội số của lao động giản đơn, hay nói cho đúng hơn, là lao động giản đơn được nhân bội lên, thành thử một số lượng lao động phức tạp nhỏ hơn thì tương đương với một số lượng lao động giản đơn to hơn

Sản phẩm của một giờ lao động phức tạp là một hàng hoá sở hữu giá trị cao hơn, gấp đôi hay gấp ba lần so với sản phẩm của một giờ lao động giản đơn.

5. Phân công lao động xã hội

Phân công lao động xã hội là sự phân chia lao động xã hội thành những ngành nghề khác nhau của nền gia công xã hội.

Nói một cách học thuật hơn thì phân công lao động xã hội (tiếng Anh: Social division of labor) là sự chuyên môn hóa lao động, tức là chuyên môn hóa gia công giữa những ngành, trong nội bộ từng ngành và giữa những vùng trong nền kinh tế quốc dân.

Phân công lao động xã hội có tác dụng rất to lớn. Nó là đòn bẩy của sự phát triển công nghệ và năng suất lao động; cùng với cách mạng khoa học và công nghệ, nó góp phần hellònh thành và phát triển cơ cấu kinh tế hợp lí.

6. Năng suất lao động

Năng suất lao động thường được định tức là số lượng sản phẩm (GDP) được tạo ra trên một đơn vị người lao động làm việc (hoặc trên mỗi giờ lao động).

Ví dụ: Mỗi giờ người thợ might might được 2 mẫu áo thì năng suất lao động của người thợ might là 2 mẫu áo/giờ

Theo hướng dẫn về đo lường năng suất của OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế), năng suất lao động dựa trên giá trị gia tăng là thông số phổ thông nhất để tính toán năng suất lao động.

Hoa Tiêu vừa giảng giải cho độc giả thế nào là lao động trừu tượng, lao động cụ thể, năng suất lao động và phân công lao động xã hội. Con người phải lao động để tiếp diễn cuộc sống, xã hội cũng lao động động để phát triển. Do đó, vai trò của lao động trong đời sống là vô cùng quan yếu.

Mời người mua tham khảo thêm những thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Tài liệu của bloghong.com

Những bài viết liên quan:

  • Tính chất xã hội của hàng hóa là gì?

Trả lời