Phương Thức L/C Là Gì? ?Letter of credit? – Hội Xuất Nhập Khẩu

5
/
5
(
1
bầu chọn
)

Một vài khái niệm cơ bản giúp mọi người nắm và hiểu hơn về phương pháp trả tiền giao dịch bằng L / C, xin mời mọi người xem tôi liệt kê bên dưới nhé .

1. Khái Niệm Về L / C

Tên tiếng Anh là Letter of Credit ( viết tắt là LC hoặc L / C ). Được gọi là tín dụng trả tiền thư hay thư tín dụng .
Thư tín dụng là thư do nhà băng nhà nước phát hành, theo nhu yếu của người nhập khẩu, cam kết với người bán về việc trả tiền giao dịch một khoản tiền nhất định, trong một khoảng chừng thời hạn nhất định, nếu người bán xuất trình được một bộ chứng từ hợp thức, đúng theo lao lý trong LC .

2. Những loại thư tín dụng ( L / C )

Thư tín dụng phổ cập lúc bấy giờ :

 • Thư tín dụng với thể hủy bỏ (Revocable L/C)
 • Thư tín dụng ko thể hủy ngang (Irrevocable L/C)
 • Thư tín dụng với xác nhận (Confirmed L/C)
 • Thư tín dụng chuyển nhượng (Transferable L/C)
 • Thư tín dụng giáp lưng (Back to Back L/C)
 • Thư tín dụng tuần hoàn (Revolving Letter of Credit)
 • Thư tín dụng dự phòng (Standby Letter of Credit)
 • Thư tín dụng đối ứng (Reciprocal L/C)
 • Thư tín dụng với điều khoản đỏ (Red Clause L/C)

3. Nội dung chính của thư tín dụng ( L / C )

 1. Số hiệu, địa điểm, ngày mở L/C
 2. Loại L/C
 3. Tên và liên hệ những bên liên quan: người yêu cầu mở L/C, người hưởng lợi, những nhà băng…
 4. Số tiền, loại tiền
 5. Thời hạn hiệu lực, thời hạn trả tiền, và thời hạn giao hàng 
 6. Điều khoản giao hàng: điều kiện cơ sở vật chất giao hàng, nơi giao hàng…
 7. Nội dung về hàng hóa: tên, số lượng, trọng lượng, bao suy bì…
 8. Những chứng từ người hưởng lợi phải xuất trình: hối phiếu, hóa đơn thương nghiệp, vận đơn, chứng từ bảo hiểm, chứng thực xuất xứ…
 9. Cam kết của nhà băng mở thư tín dụng
 10. Những nội dung khác

4.Những bên tham gia thư tín dụng (L/C)

 • Người xin mở thư tín dụng chứng từ (Applicant): Người sắm, người nhập khẩu hàng hóa.
 • Người hưởng lợi thư tín dụng (Beneficiary): Người bán, người xuất khẩu hàng hóa.
 • Nhà băng mở thu tín dụng (Issuing bank): Là nhà băng đại diện cho người nhập khẩu với thể cấp tín dụng cho người nhập khẩu.
 • Nhà băng thông tin thư tín dụng: Thường là nhà băng đại lý của nhà băng  mở thư tín dụng hoặc nhà băng bên bán.
 • Nhà băng xác nhận (Confirming Bank), nhà băng chiết khấu(Negotiating bank), nhà băng trả tiền (Reimbursing Bank): Những nhà băng này với thể với hoặc ko tùy thuộc vào yêu cầu của người sắm trong đơn xin mở L/C và sự ủy  nhiệm của nhà băng mở L/C.

5.Thực chất thư tín dụng (L/C)

Trước tiên, tín dụng trả tiền chứng từ là một phương pháp giao dịch trả tiền tương quan tới việc xuất trình bộ chứng từ hợp thức. Người bán sẽ được bảo vệ trả tiền giao dịch nếu xuất trình tại nhà băng nhà nước bộ chứng từ tương thích với pháp luật đề ra. Phương thức trả tiền giao dịch bằng L / C cũng hoàn toàn với thể được hiểu là một khoản tạm ứng mà nhà băng nhà nước dành cho nhà nhập khẩu hoặc nhà xuất khẩu. Từ đặc thù của thư tín dụng này của thể suy ra :

 • Thứ nhất, chỉ với những tổ chức tín dụng mới với quyền thực hiện những giao dịch này.
 • Thứ hai, do với tính độc quyền của nhà băng, giao dịch trả tiền này chỉ với thể được thực hiện thường xuyên bằng những tổ chức tín dụng.

6. Thứ tự chính của thư tín dụng L / C .

Những bên tương quan trong thứ tự tiến độ này gồm :

 • Người yêu cầu mở L/C = Applicant (Người Nhập Khẩu)
 • Nhà băng Mở L/C = Opening Bank = Issuing Bank (Nhà băng của người Nhập Khẩu)
 • Nhà băng Thông tin L/C = Advising Bank = Notifying Bank (Nhà băng của người Xuất Khẩu) Người thụ hưởng = Beneficiary (Người Xuất Khẩu)

Quy trình làm thanh toán bằng phương thức L/CQuy trình làm thanh toán bằng phương thức L/C
Theo hình trên thì :

(1)Người NK căn cứ vào điều khoản trả tiền trong hợp đồng sẽ yêu cầu nhà băng mở mở L/C:

Hồ sơ gửi cho nhà băng như sau:

 • Thư yêu cầu phát hành L/C (theo Mẫu của nhà băng)
 • Một bản sao hợp đồng sắm bán ngoại thương hoặc giấy tờ với trị giá tương đương như hợp đồng. 
 • Một bản sao Giấy chứng thực đăng ký kinh doanh (trường hợp giao dịch lần đầu)
 • Giấy phép nhập khẩu (nếu với).

Đồng thời triển khai Ký quỹ cho nhà băng nhà nước : từ 0 % tới 100 % trị giá lô hàng

 • L/C phát hành bằng vốn tự với, người NK ký quỹ 100%
 • L/C phát hành bằng vốn tự với, người NK ko ký quỹ đủ 100% hoặc với yêu cầu miễn, giảm mức ký quỹ thì người NK sẽ liên hệ với phòng ban tín dụng nghiên cứu xem xét hoặc NH sẽ cung ứng cho người NK trong từng thời kỳ.
 • L/C phát hành bằng vốn mà người NK vay của
 • Riêng đối với L/C nhập khẩu bằng vốn vay của Chính Phủ, ODA, ngoài những qui định đã nêu ở trên người NK cần gửi cho NH những giấy tờ như: Phê duyệt sử dụng vốn vay Chính phủ, ODA của bộ Tài chính; phê duyệt Hợp đồng của Tổ chức tài trợ vốn

>> > Xem Thêm : HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG – Contract

(2)Nhà băng Mở căn cứ vào đơn này sẽ mở L/C và gửi L/C cho Nhà băng Thông Báo

 • Thông thường, lúc với bản nháp của L/C, nhà băng Mở sẽ gửi trước cho người NK xem và rà soát, người NK sẽ gửi bản nháp cho người XK xem và rà soát
 • Nếu L/C với vấn đề (ko đúng như hợp đồng) thì người XK sẽ tham vấn nhà băng Thông tin, sau đó yêu cầu người NK làm việc với Nhà băng Mở để hoàn thiện. chỉnh sửa L/C cho đúng.
 • L/C thường là bản bằng mã điện SWIFT

(3)Nhà băng Thông tin rà soát L/C và chuyển L/C cho người xuất khẩu:

 • Thông thường, đây là bản scan, ko cần bản gốc.
 • Người XK ko nên nhận L/C và làm việc trực tiếp với nhà băng Mở mà nên làm việc thông qua nhà băng Thông tin.
 • Nhà băng Thông với trách nhiệm tương trợ người bán rà soát L/C. Nhưng nếu mã điện tín là giả, L/C là giả, nhà băng Thông tin được miễn trách trước người XK về hậu quả của L/C giả này.

(4)Người XK giao hàng cho người NK theo L/C quy định

Kể từ thời kì nay, người XK / người NK sẽ thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình ( giao hàng và giao dịch trả tiền ) theo L / C và còn những nghĩa vụ và trách nhiệm khác thì vẫn thực thi theo hợp đồng giữa hai bên

(5)Người XK lập bộ chứng từ của lô hàng và ủy quyền Nhà băng Thông tin.

Nhà xuất khẩu với nghĩa vụ và trách nhiệm lập và giao bộ chứng từ cho nhân hàng thông tin .

>>> Xem Thêm: HÓA ĐƠN THƯƠNG MẠI – Commercial Invoice

(6)Nhà băng Thông tin rà soát và gửi/xuất trình bộ chứng từ cho Nhà băng Mở.

 • Nhà băng Thông Báo chịu trách nhiệm rà soát và báo cho người XK biết nếu với sơ sót trong chứng từ, đồng thời tư vấn cho người XK giải pháp khắc phục những sơ sót này. Nếu Nhà băng Thông tin xác nhận chứng từ hợp lý hợp thức đầy đủ (theo thông lệ của nhà băng) nhưng cuối cùng, Nhà băng Mở lại charge/thu phí Bất hợp thức bộ chứng từ (hoặc nặng hơn là từ chối trả tiền) thì Nhà băng Thông tin phải chịu một phần trách nhiệm với người XK trong việc san sẻ giá tiền này (tuỳ mối quan hệ giữa người XK và nhà băng Thông tin).
 • Việc rà soát bộ chứng từ xem với thích hợp với yêu cầu của L/C hay ko rất quan yếu. Vì về bản tính, lúc này, chính Nhà băng Mở là người đang “sở hữu” lô hàng, nên họ rà soát rất gắt gao về Bộ chứng từ. Mặc dù, trước đó, người XK cũng đã gửi bản nháp/draft + scan bản gốc của Bộ chứng từ gửi cho người NK kiểm Người NK đã rà soát/xác nhận là chứng từ ổn, hợp thức. Nhưng nếu chứng từ chưa đúng như yêu cầu của Nhà băng Mở thì Nhà băng Mở vẫn từ chối trả tiền.

(7)Nhà băng Mở sẽ rà soát chứng từ, nếu bộ chứng từ thích hợp với L/C thì Nhà băng Mở sẽ trả tiền/chuyển tiền cho Nhà băng Thông Báo.

Việc trả tiền này là chính Nhà băng Mở tiêu dùng tiền tài mình để trả cho người XK ;
Nếu ko trả tiền ngay, thì Nhà băng Mở sẽ Ký Chấp nhận vào Hối phiếu và gửi trái lại Hối phiếu đã được ký Chấp nhận này cho Nhà băng Thông Báo. Nhà băng Thông Báo gửi Hối phiếu đã được ký đồng ý này cho người XK giữ. Đáo hạn trả tiền giao dịch, người XK sẽ gửi Hối phiếu này cho Nhà băng Thông tin để nhà băng nhà nước này thu tiền từ nhà băng nhà nước Mở .

(8)Nhà băng Thông tin báo tiền đã vào tài khoản cho người XK

(9)Nhà băng Mở sẽ xuất trình bộ chứng từ để người NK rà soát và giao chứng từ cho người NK nhận hàng.

Thực tế là nhà băng nhà nước sẽ scan bản gốc và gửi cho người NK qua email để người NK rà soát trước. Sau đó, người NK sẽ nhận bộ chứng từ của lô hàng tại trụ sở nhà băng nhà nước. Sau lúc nhận chứng từ người NK cần rà soát so sánh giữa nội dung L / C với những chứng từ nhận được, trường hợp với những độc lạ giữa L / C với chứng từ trong vòng 03 ngày thao tác người NK cần thông tin gấp cho NH Mở để NH Mở khiếu nại nhà băng nhà nước Thông tin và bên người XK. Trường hợp khiếu nại kiểu này ít xảy ra vì ngay từ đầu, người XK đã dữ thế chủ động gửi chứng từ nháp cho người NK xem và xác nhận .
NH Mở sẽ chỉ giao chứng từ cho người NK lúc người NK trả tiền giao dịch đủ tiền hàng còn thiếu ( nếu lúc trước mới chỉ ký quỹ một phần để mở L / C ) và những ngân sách tương quan ( nếu với ). Đồng thời lúc đó, Nhà băng Mở sẽ ký hậu vào vận đơn gốc và làm một Uỷ quyền nhận hàng để người NK nhận được hàng ( vì lúc này B / L ghi Consignee là theo lệnh của Nhà băng ) .
Nếu ko tiêu dùng vận đơn gốc / chưa với vận đơn gốc, NH mở sẽ thực thi một Bảo lãnh nhận hàng tới hãng tàu để người NK hoàn toàn với thể nhận hàng theo L / C .
Nếu người NK ko với năng lực giao dịch trả tiền số tiền còn thiếu, nhà băng nhà nước Mở lại liên tục cho vay phần còn thiếu hoặc hoá giá / chiếm hữu luôn bộ chứng từ này ( sở hữu hàng ) và thực thi việc bán lại lô hàng cho bên khác với tư cách là người chiếm hữu thực sự của lô hàng lúc này .

7.Những nội dung chính của thư tín dụng (L/C).

Với rất nhiều loại L / C khác nhau nhưng nhìn chung chúng thường với những nội dung cơ bản sau đây :

(1) Số hiệu, địa điểm và ngày mở L/C(No of L/C, place and date of issuing).

 • Số hiệu.
 • Địa điểm mở (place of issuing): Là nơi mà nhà băng mở L/C câm kết trả tiền cho người xuất khẩu.
 • Ngày mở (issuing date): Là ngày khởi đầu phát sinh cam kết nhà băng mở với người xuất khẩu là ngày khởi đầu tính thời hạn hiệu lực của LC và là căn  cứ để người xuất khẩu rà soát xem người nhập khẩu với thực  hiện việc  mở L/C  đúng hạn như trong hợp đồng đã quy định hay ko.

(2) Loại thư tín dụng.

Mỗi loại L / C đều với đặc thù và nội dung khác nhau quyền lợi và nghĩa vụ và nghĩa vụ và trách nhiệm của những bên tương quan cũng khác nhau nên cần xác lập loại thư tín dụng cần mở .

(3) Tên liên hệ của người thụ hưởng.

Với tương quan tới phương pháp tín dụng trả tiền chứng từ .

(4) Số tiền tài thư tín dụng.

Số tiền tài thư tín dụng ( Amount of money ) vừa ghi bằng số và ghi bằng chữ thống nhất với nhau hoặc hoàn toàn với thể chỉ cần số tiền bằng số. Trong đó đồng xu tiền giao dịch trả tiền phải rõ ràng. Cách ghi số tiền tốt nhất là ghi một số ít số lượng giới hạn mà người xuất khẩu hoàn toàn với thể đặt được. Những từ “ khoảng chừng, độ khoảng chừng hoặc những từ ngữ tương tự như được tiêu dùng để chỉ biên độ số tiền tài L / C được cho phép xê dịch ko quá 10 % tổng số tiền đó .

(5) Thời hạn hiệu lực (Expiry date).

Là thời hạn mà nhà băng nhà nước mở L / C cam kết trả cho nhà xuất khẩu nếu nhà xuất khẩu xuất trình rất đầy đủ bộ chứng từ trong thời hạn đó và trong nội dung L / C nhu yếu .

(6) Thời hạn trả tiền tài L/C (Latest payment date).

Là thời hạn trả tiền ngay hay trả tiền về sau. Điều này hoàn toàn với thể nhận dạng ở hối phiếu của người xuất khẩu ký phát thời hạn giao hàng cũng được ghi trong L / C và do hợp đồng sắm và bán lao lý. Thời hạn giao hàng hoàn toàn với thể hoàn toàn với thể với quan hệ ngặt nghèo với thời hạn hiệu lực hiện hành của L / C .

(7) Thời hạn giao hàng (Shipment date).

Là thời hạn lao lý bên bán phải chuyển giao hàng cho bên sắm kể từ lúc L / C với hiệu lực thực thi hiện hành .

(8) Những nội dung về hàng hóa (Description of goods).

Bao gồm tên sản phẩm & hàng hóa, số lượng hàng, khối lượng hàng ( hoàn toàn với thể gồm với cả sai lệnh được cho phép ) Chi tiêu, quy cách, phẩm chất … cũng phải được ghi vào thư tín dụng .

(9) Những nội dung về vận tải(Shipment term).

(10) Những chứng từ người xuất khẩu phải xuất trình(Document for payment).

Là nội dung then chốt của thư tín dụng, do tại bộ chứng từ pháp luật trong thư tín dụng là một dẫn chứng của người xuất khẩu chứng tỏ rằng mình đã triển khai xong nghĩa vụ và trách nhiệm giao hàng và làm đúng những lao lý của thư tín dụng .

(11) Sự cam kết trả tiền tài nhà băng mở L/C.

Là nội dung ở đầu cuối của thư tín dụng và nó ràng buộc nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà băng nhà nước mở L / C .

(12) Những điều kiện đặc trưng khác.

Như phí nhà băng nhà nước được tính cho bên nào, điều kiện kèm theo đặc trưng quan yếu hướng dẫn so với nhà băng nhà nước chiết khấu, tham chiếu theo UCP nào … .

(13) Chữ ký của nhà băng mở L/C.

8. Ưu ngược điểm của thư tín dụng ( L / C )

Lợi ích đối với người xuất khẩu:

 • Nhà băng (NH) sẽ thực hiện trả tiền đúng như qui định trong thư tín dụng bất kể việc người sắm với muốn trả tiền hay ko.
 • Chậm trễ trong việc chuyển chứng từ được hạn chế tối đa.
 • Lúc chứng từ được chuyển tới NH phát hành, việc trả tiền được tiến hành ngay hoặc vào một ngày xác định (nếu là L/C trả chậm).
 • KH với thể đề nghị chiết khấu L/C để với trước tiền sử dụng cho việc chuẩn bị thực hiện hợp đồng

Lợi ích so với người nhập khẩu :

 •  Chỉ lúc hàng hóa thực sự được giao thì người nhập khẩu mới phải trả tiền.
 • Người nhập khẩu với thể yên tâm là người xuất khẩu sẽ phải làm tất cả những gì theo qui định trong L/C để đảm bảo việc người xuất khẩu sẽ được trả tiền tiền (nếu ko người xuất khẩu sẽ mất tiền).

Lợi ích đối với Nhà băng:

 • Được thu phí nhà cung cấp ( Phí mở L/C, phí chuyển tiền, phí trả tiền hộ…) 
 • Mở rộng quan hệ thương nghiệp quốc tế.
 • Nhược điểm to nhất của hình thức trả tiền này là thứ tự trả tiền rất tỷ mỷ, máy móc, những bên tiến hành đều rất thận trọng trong khâu lập và rà soát chứng từ. Chỉ cần với một sơ sót nhỏ trong việc lập và rà soát chứng từ cũng là nguyên nhân để từ chối trả tiền. Đối với Nhà băng phát hành, sơ sót trong việc rà soát chứng từ cũng dẫn tới hậu quả rất to.

Lời Kết :

Phương thức thư tín dụng cũng là phương pháp rất là quan yếu trong giao dịch trả tiền quốc tế ở Nước Ta cũng như trên quốc tế hiện hay tuy nhiên tùy vào từng trường hợp mà mỗi doanh nghiệp sẽ lựa chọn cho mình phương pháp tương thích nhất so với tình thình trong thực tiễn. Phương thức cũng là một hình chiêu thức bảo vệ cho nhà nhập khẩu tránh rủi ro đáng tiếc một phần nào đó. Trên đây là một số ít điều cơ bản cần nắm lúc muốn khám phá về LC mà tôi tông tổng hợp lại để giúp những bạn hiểu sâu hơn về nó .
Nếu với góp phần thêm gì thì xin mời những bạn gửi về cho chúng tôi bổ trợ và triển khai xong tốt hơn .

CHIA SẺ BÀI NÀY NGAY :

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì