Lệ phí môn bài tiếng anh là gì? Các thuật ngữ tiếng anh về lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là một trong những loại thuế, phí, lệ phí những doanh nghiệp cần sử dụng rộng rãi trước tiên lúc thành lập. Hơn nữa, trong thời kỳ hội nhập ngày nay, lúc rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, thuật ngữ “lệ phí môn bài” trong tiếng Anh là thuật ngữ những doanh nghiệp Việt Nam nên biết.

Vậy Lệ phí môn bài tiếng anh là gì?, hãy cùng Luật Hùng Sơn tìm hiểu qua bài viết này nhé.

Lệ phí môn bài là gì?

Hiện nay, chưa với văn bản pháp luật nào của Việt Nam khái niệm chính thức về thuật ngữ “lệ phí môn bài”. Tuy nhiên, theo Nghị định 139/2016/NĐ-CP và Thông tư 302/2016/TT-BTC, lệ phí môn bài được hiểu như sau:

Lệ phí môn bài là khoản tiền được thu trực tiếp căn cứ vào số vốn điều lệ trên giấy chứng thực đăng ký doanh nghiệp/ số vốn đầu tư trên giấy chứng thực đăng ký đầu tư (đối với doanh nghiệp, tổ chức) hoặc doanh thu trong năm (đối với cá nhân, hộ kinh doanh).

Trước lúc Chính Phủ ra Nghị định 20/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp, cá nhân, hộ kinh doanh cần đóng lệ phí môn bài ngay từ lúc mới thành lập hoặc mới ra hoạt động gia công kinh doanh. Kể từ lúc Nghị định này với hiệu lực, doanh nghiệp, cá nhân và những hộ kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động gia công kinh doanh. Từ những năm sau, những đối tượng trên cần đóng lệ phí môn bài một năm một lần.

Lệ phí môn bài tiếng anh là gì?

lệ phí môn bài tiếng anh là gì

Thuật ngữ “thuế môn bài” trong tiếng anh thông dụng nhất, được nhiều người biết tới nhiều nhất là “License tax”.

“License tax” theo khái niệm bằng tiếng anh tức là một khoản phí được trả cho Chính Phủ để với đặc quyền được cấp phép làm một việc gì đó.

Luật Việt Nam đã đổi cách gọi từ “thuế môn bài” sang “lệ phí môn bài” từ ngày 01/01/2017 nên cụm từ để ưa thích hơn về mặt ngữ tức là “Licensing payment”.

Những thuật ngữ lệ phí môn bài tiếng anh thông dụng

Bảng một số thuật ngữ thế môn bài tiếng anh là gì?

Ngoài 2 thuật ngữ “license tax” và “licensing payment”, một số thuật ngữ tiếng anh về thuế sau cũng thường xuyên được sử dụng

Enterprise- License tax: Là khoản phí mà một người trả cho thành phố hoặc quận đối với bất kỳ giấy phép nào được thành phố hoặc quận yêu cầu để tiến hành kinh doanh tại thành phố hoặc quận đó.

Occupational tax: Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế tiêu thụ đặc trưng vận dụng đối với những người với đặc quyền thực hiện thương nghiệp, kinh doanh hoặc nghề nghiệp.

Excise: Theo khái niệm trên tự vị Oxford, “excise” tức là một loại thuế đánh vào một số sản phẩm, hàng hóa được gia công hoặc bán trong một quốc gia và áp trên những giấy phép được cấp cho những hoạt động nhất định.

Một số ví dụ về cách sử dụng những thuật ngữ lệ phí môn bài tiếng anh thông dụng

I paid my license tax.

Dịch: Tôi đã đóng hầu hết thuế môn bài.

The federal government plans to lift gross sales licence tax to eight% in March 2019 and to 10% in October 2018.

Dịch: Nhà Nước dự kiến tăng thuế môn bài lên 8% vào tháng Ba năm 2019 và lên 10% vào tháng Mười năm 2018.

From 15 August 2019, the enterprise license tax rules will likely be changed by the Legislation on charges and expenses which was accepted by the Nationwide Meeting on 22 December 2018.

Dịch: Từ ngày 15 tháng 08 năm 2019, những quy định về thuế giấy phép kinh doanh sẽ được thay thế bởi Luật phí và lệ phí được Quốc Hội phê duyệt vào ngày 22 tháng 12 năm 2018.

In 1907 an excise obligation was, for the primary time, levied on beer.

Dịch: Năm 1907, lần trước tiên thuế môn bài được đánh vào bia.

Companies should submit an occupational tax return and make any fee required, by December 31 of every 12 months. All companies are strongly inspired to file and pay on-line.

Dịch: Những doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài và bất kỳ khoản thu nào được yêu cầu trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Tất cả doanh nghiệp được đặc trưng khuyến khích nộp và tính sổ qua trực tuyến.

Bài viết trên đây của Luật Hùng Sơn đã giúp độc giả hiểu được “Lệ phí môn bài tiếng anh là gì?” và biết thêm một số thuật ngữ về lệ phí môn bài bằng tiếng anh cùng với cách sử dụng văn cảnh những thuật ngữ tiếng anh này qua một vài ví dụ tham khảo. Hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp ích nhiều cho độc giả.