Cách xóa đăng ký thế chấp đất vay ngân hàng – Luật Long Phan

“Cách xóa đăng ký thế chấp đất vay nhà băng”là một thủ tục hành chính diễn ra phổ biến tại cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. Đây ko phải là một thủ tục phức tạp nhưng để thực hiện nó, người dân cần nắm rõ quy định về những trường hợp được xóa đăng ký thế chấp, những giấy tờ cần chuẩn bị trong hồ sơ và trình tự thực hiện việc xóa đăng ký thế chấp đất vay nhà băng. Bài viết sau đây sẽ cung ứng cho độc giả những thông tin về vấn đề trên.

the chap dat vay ngan hangCách xóa đăng ký thế chấp đất vay nhà băng

Lúc nào được xóa ĐK thế chấp đất vay nhà băng nhà nước ?

Theo Điều 21 Nghị định 102 / 2017 / NĐ-CP về ĐK trả tiền giao dịch bảo vệ lao lý về những trường hợp được xóa trả tiền giao dịch bảo vệ như sau :

 • Kết thúc nghĩa vụ được bảo đảm;
 • Hủy bỏ hoặc thay thế giải pháp bảo đảm đã đăng ký bằng giải pháp bảo đảm khác;
 • Thay thế toàn bộ tài sản bảo đảm bằng tài sản khác;
 • Xử lý xong toàn bộ tài sản bảo đảm;
 • Tài sản bảo đảm bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ; tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm bị phá tháo, bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền;
 • Với bản án, quyết định của Tòa án hoặc quyết định của Trọng tài đã sở hữu hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ giải pháp bảo đảm, tuyên bố giải pháp bảo đảm vô hiệu;
 • Đơn phương kết thúc giải pháp bảo đảm hoặc tuyên bố kết thúc giải pháp bảo đảm trong những trường hợp khác theo quy định của pháp luật;
 • Xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng sắm bán nhà ở trong trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật;
 • Cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại đã kê biên, xử lý xong tài sản bảo đảm;
 • Theo thỏa thuận của những bên

Hồ sơ triển khai xóa ĐK thế chấp

Việc thực thi xóa ĐK thế chấp đất vay nhà băng nhà nước được pháp luật tại Điều 47 Nghị định 102 / 2017 / NĐ-CP và Điều 19 Thông tư số 07/2019 / TT-BTP theo đó hồ sơ gồm sở hữu :

 • Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (01 bản chính);
 • Văn bản đồng ý xóa đăng ký giải pháp bảo đảm của bên nhận bảo đảm hoặc văn bản xác nhận giải chấp của bên nhận bảo đảm trong trường hợp phiếu yêu cầu xóa đăng ký chỉ sở hữu chữ ký của bên bảo đảm (01 bản chính hoặc 01 bản sao ko sở hữu chứng thực kèm bản chính để đối chiếu)
 • Bản chính Giấy chứng thực đối với trường hợp đăng ký giải pháp bảo đảm mà trong hồ sơ đăng ký sở hữu Giấy chứng thực;
 • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản sao sở hữu chứng thực hoặc 01 bản sao ko sở hữu chứng thực kèm bản chính để đối chiếu).

cach xoa dang ky the chap datĐơn đề nghị xóa thế chấp

Tùy từng trường hợp cụ thể, hồ sơ cần sở hữu thêm một trong những giấy tờ sau (01 bản chính hoặc 01 bản sao sở hữu chứng thực hoặc 01 bản sao ko sở hữu chứng thực kèm bản chính để đối chiếu):

 • Văn bản xác nhận kết quả xử lý tài sản bảo đảm của cơ quan thi hành án dân sự hoặc Văn phòng thừa phát lại;
 • Văn bản giải chấp; văn bản thanh lý hợp đồng thế chấp; hợp đồng sắm bán tài sản đấu giá được cơ quan sở hữu thẩm quyền phê duyệt hoặc văn bản khác chứng minh việc xử lý xong toàn bộ tài sản thế chấp;
 • Căn cứ chứng minh việc tài sản bị tiêu hủy, bị tổn thất toàn bộ hoặc quyết định phá tháo, tịch thu tài sản sở hữu hiệu lực của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền;
 • Bản án, quyết định của Tòa án, quyết định của Trọng tài đã sở hữu hiệu lực pháp luật về việc hủy bỏ giải pháp thế chấp, tuyên bố hợp đồng thế chấp vô hiệu.

Trình tự xóa ĐK thế chấp đất vay nhà băng nhà nước

Trình tự triển khai

Trình tự thực thi việc xóa ĐK thế chấp đất vay nhà băng nhà nước được triển khai như sau :
Bước 1 : Nộp hồ sơ ĐK tới cơ quan sở hữu thẩm quyền ;
Bước 2 : Tiếp nhận hồ sơ ĐK
Trường hợp hồ sơ ĐK hợp thức, cán bộ tiếp đón cấp cho người nhu yếu ĐK Phiếu tiếp đón hồ sơ và hứa trả tác dụng ; Vào Sổ đảm nhiệm và trả tác dụng ĐK, cấp Giấy chứng thực ;
Sau lúc nhận hồ sơ nhu yếu ĐK, Văn phòng ĐK đất đai rà soát hồ sơ nhu yếu ĐK .
Bước 3 : Trả hiệu quả ĐK
Văn phòng ĐK đất đai trả lại cho người nhu yếu ĐK 01 bản chính những loại sách vở sau :

 • Đơn yêu cầu đăng ký sở hữu chứng thực của Văn phòng đăng ký đất đai;
 • Đơn yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp sở hữu chứng thực của Văn phòng đăng ký đất đai;
 • Giấy chứng thực sở hữu ghi nội dung đăng ký thế chấp, nội dung đăng ký thay đổi, xóa đăng ký hoặc sở hữu nội dung sửa chữa sơ sót;
 • Văn bản thông tin chỉnh lý thông tin sơ sót về nội dung đăng ký trong trường hợp người thực hiện đăng ký tự phát hiện sở hữu sơ sót trong hồ sơ địa chính do lỗi của mình hoặc Văn bản đính chính thông tin sơ sót về nội dung đăng ký và Đơn yêu cầu đăng ký sở hữu chứng thực của cơ quan đăng ký sở hữu sơ sót trong trường hợp người yêu cầu đăng ký phát hiện sơ sót.
 • Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Phòng ban tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

>> > Xem thêm : Tư vấn pháp lý về hợp đồng, thủ tục khác tương quan tới vay vốn, ĐK, xóa thế chấp

Thời hạn xử lý hồ sơ là bao lâu ?

dang ky the chap datThời hạn khắc phục hồ sơCăn cứ theo điểm n Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014 / NĐ-CP được sửa đổi, bổ trợ bởi Nghị định 01/2017 / NĐ-CP theo đó thời hạn xử lý hồ sơ xóa ĐK thế chấp như sau :

 • Văn phòng đăng ký đất đai sở hữu trách nhiệm đăng ký và trả kết quả trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp thức;
 • Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì hoàn thành việc đăng ký và trả kết quả ngay trong ngày làm việc tiếp theo.
 • Trường hợp phải kéo dài thời kì khắc phục hồ sơ đăng ký thì cũng ko quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp thức.

Ngân sách chi tiêu triển khai việc xóa ĐK thế chấp

Mức phí xóa đăng ký thế chấp đất được quy định tại Điều 4 Thông tư 202/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí trong ngành nghề giao dịch bảo đảm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, theo đó:

LỆ PHÍ xóa đăng ký thế chấp đất là 20.000 đồng/hồ
sơ.

>> > Hướng dẫn cụ thể : Tư vấn pháp lý về hợp đồng, thủ tục tương quan tới vay vốn, ĐK, xóa thế chấp …

Đơn vị Luật Long Phan sẽ thực thi những việc làm

xoa dang ky the chap dat vay ngan hangNhà cung cấp tư vấn pháp lý doanh nghiệp Luật Long Phan

 • Tư vấn những quy định của pháp luật liên quan cách xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;
 • Soạn thảo toàn bộ những văn bản theo quy định để xóa đăng ký giao dịch bảo đảm;
 • Đại diện khách hàng thực hiện những giao dịch liên quan với những cơ quan chức năng;
 • Tư vấn, tương trợ pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp,…

Phí nhà sản xuất

Phí nhà sản xuất nhờ vào vào sự kiện, vấn đề đơn cử và mức độ phức tạp của vấn đề để xác lập mức ngân sách tương thích. Đơn vị Luật Long Phan PMT bảo vệ HỖ TRỢ mức phí tối đa cho người sắm nhưng vẫn mang lại hiệu suất cao pháp lý cao .

Cam kết nhà sản xuất chất lượng

Với mục tiêu lấy “ TẬN TÂM – UY TÍN – HIỆU QUẢ ” làm tiềm năng và động lực cho sự tăng trưởng, Long Phan PMT cam kết mang lại cho Quý khách hàng :

 • Chất lượng nhà sản xuất tốt nhất thông qua năng lực, trình độ chuyên môn của hàng ngũ trạng sư.
 • Cam kết hoạt động tuân thủ đúng quy định pháp luật, những quy tắc về đạo đức và hành nghề trạng sư.
 • Luôn đề cao VẤN ĐỀ BẢO MẬT THÔNG TIN để giúp khách hàng an tâm lúc sử dụng nhà sản xuất.

Cách xóa đăng ký thế chấp đất vay nhà băng ko quá phức tạp nhưng vẫn cần phải tuân thủ theo đúng TRÌNH TỰ, THỦ TỤC theo quy định pháp luật. Nếu độc giả sở hữu những trở ngại/thắc mắc liên quan tới cách xóa giao dịch bảo đảm hay những vấn đề liên quan về những giao dịch dân sự thì hãy liên hệ ngay qua Hotline: 1900.63.63.87 để được LUẬT SƯ HỢP ĐỒNG tư vấn.

* Lưu ý : Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tìm hiểu thêm. Tùy từng thời kì và đối tượng người tiêu sử dụng khác nhau mà nội dung tư vấn trên hoàn toàn sở hữu thể sẽ ko còn tương thích. Mọi vướng mắc, góp ý xin vui mừng liên hệ về email : manhongit.dhp@gmail.com hoặc manhongit.dhp@gmail.com .

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

Scores: 4.6 (13 votes)

{{#error}}
{ { error } }
{{/error}}
{{^error}}
Thank for your voting !
{{/error}}

Error ! Please check your network and try again !

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính